Educatie si dezbateri

Mon
02
Jun

Medici şi manageri: atenţie la hiatus!

Sistemul de îngrijiri de sănătate al SUA se caracterizează printr-o calitate inegală, un nivel foarte ridicat al costurilor aferente îngrijirii sănătăţii şi un acces trunchiat al pacienţilor, mai ales al celor cărora asigurările de sănătate nu le permit acoperirea cheltuielilor.

Mon
02
Jun

Îmbunătăţirea relaţiei medic-manager

Este bine studiată relaţia medic-manager, căreia îi este recunoscut şi înţeles potenţialul de-a înrăutăţi atmosfera mediului de lucru şi de-a afecta performanţa organizatorică. Nu acelaşi lucru se poate afirma despre soluţiile posibile.

Mon
02
Jun

Medicină, management şi modernizare: un "danse macabre"?

Pentru a depăşi antagonismul distructiv dintre ei în problema modernizării serviciilor pentru sănătate, este necesar ca, atunci când dau curs iniţiativelor reformatoare, medicii şi managerii să colaboreze mai direct cu personalul mediu şi auxiliar din domeniul sanitar

Mon
02
Jun

Tendinţe in relaţia medic - manager

Medicii sunt nemulţumiţi, printre altele, de relaţiile lor cu managerii. Prezentul articol analizează modul în care s-au schimbat structurile manageriale în ultimele decenii şi arată cum pot fi detensionate relaţiile între medici şi managerii lor, în contextul în care este înţeleasă mai bine dinamica furnizării serviciilor de îngijire a sănătăţii

Thu
01
May

Strategii pentru prevenirea incidenţei supradozelor de heroină

Facilitarea utilizării naloxonei la domiciliu, de către dependenţi, este una dintre multiplele căi oficiale, sau neoficiale, prin care se încearcă reducerea numărului mare de decese datorate supradozei de heroină

Tue
01
Apr

Către o raportare completă şi judicioasă a studiilor referitoare la rigurozitatea diagnostică: iniţiativa STARD

Grupul de iniţiativă pentru Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy (STARD - Standardele de Raportare a Rigurozităţii Diagnostice) îşi propune să îmbunătăţească judiciozitatea raportării tuturor studiilor legate de rigurozitatea diagnostică. Grupul prezintă în detaliu elaborarea unei liste de control şi a unei diagrame de flux pentru autorii rapoartelor

Tue
01
Apr

Corupţia la nivelul instituţiilor medicale

General Medical Council (GMC - Consiliul Medical General) a constatat, de curând, că dl. Anjan Kumar Banerjee şi profesorul Timothy John Peters s-au făcut vinovaţi de greşeli profesionale grave în ceea ce priveşte activitatea de cercetare, greşeli comise cu un deceniu în urmă. Peter Wilmshurst afirmă că nu e vorba despre un caz izolat, în care un medic a fost complicele colegului său, ci despre corupţie la niveluri superioare, în mediul academic

Mon
03
Mar

Valori şi conducere

Confruntate cu modificările birocratice şi cu morala diminuată a personalului, ce pot învăţa instituţiile medicale de la sectorul comercial? Utilizând experienţa pe care au acumulat-o în timpul colaborării strânse cu organizaţiile medicale, dar şi cu cele comerciale, autorii abordează rolul valorilor şi ce anume trebuie să ştie liderii de opinie din lumea medicală pentru a aplica în practică valorile

Mon
03
Feb

Mai bine nu se poate? Managementul îngrijirilor cronice în nouă organizaţii principale ale medicilor din SUA

Inovaţiile apărute în strategiile de management al îngrijirilor au îmbunătăţit asistenţa acordată persoanelor ce suferă de boli cronice, dar mulţi dintre pacienţi încă nu se pot bucura de asemenea beneficii.

Mon
02
Dec

Cât sunt de importante modelele în formarea medicilor buni?

Vreme îndelungată, în cadrul pregătirii medicale, cadrele didactice au reprezentat, neoficial, adevărate modele de conduită profesională. Autorii analizează măsura în care modelele mai pot constitui, şi în prezent, mijloace eficiente de diseminare a valorilor, atitudinilor şi comportamentelor, în cadrul unui serviciu sanitar din ce în ce mai sensibil la solicitările societăţii

Pagini

Subscribe to RSS - Educatie si dezbateri