Contributie locala

Tue
01
Jun

Oameni şi cariere

 

Născută la 1 octombrie 1956. Căsătorită, un copil.

Hobby-uri: literatura, călătoriile, muzica.

Absolventă a Facultăţii de Farmacie, UMF "Carol Davila" Bucureşti (1980); doctor în ştiinţe medicale (1998).

Farmacist cercetător, la Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului Bucureşti (1980-4); farmacist diriginte la Farmacia "Mehadia" (Oficiul Farmaceutic Timişoara) (1984-6).

Din 1986 şi în prezent este farmacist primar, şef Secţie Farmacie la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti.

Tue
01
Jun

În dialog cu Regis Lhomme, Country Manager Pfizer HCP Corporation

Născut în decembrie 1950. Naţionalitate franceză. Căsătorit, doi copii. Biochimist, cu specializare in microbiologie; doctor in ştiinţe, MBA. În anul 1974 îşi începe activitatea în industria farmaceutică, în domeniul Cercetare şi Dezvoltare (Research and Development - RD). Lucrează, în Franţa, timp de 14 ani,

Tue
01
Jun

Studiul a fost realizat pe 1 520 de subiecţi. Un alt studiu, publicat în acelaşi număr al revistei, a arătat că implantarea unui defibrilator unicameral simplu, la pacienţii cu cardiomiopatie dilatativă non-ischemică severă şi extrasistolie ventriculară,

Două trialuri recente au comparat rezultatele chirurgiei deschise versus ale celei laparoscopice, în cancerul de colon şi în tratamentul herniilor. În primul trial au fost incluşi 872 de pacienţi cu adenocarcinom colonic, randomizaţi 1:1 pentru chirurgie laparoscopică şi chirurgie deschisă.

Tue
01
Jun

Resincronizarea cardiacă în insuficienţa cardiacă finală (NEJM 2004;350:2140-50)

Un studiu recent, publicat în NEJM, a arătat că resincronizarea ventriculară, la pacienţi cu insuficienţă cardiacă clasa III-IV NYHA şi complex QRS lărgit, scade cu 34% riscul combinat de deces şi respitalizare (p

Tue
01
Jun

Diagnosticul non-invaziv al cirozei hepatice (Nature Medicine 2004;10(5):429-34)

O echipă de cercetători belgieni şi elveţieni a publicat o nouă metodă non-invazivă de diagnostic al cirozei hepatice. Este vorba despre detectarea profilului proteinelor N-glicozilate serice totale, prin tehnici biomoleculare; profilul a evidenţiat un biomarker specific care diferenţiază ciroza hepatică de afecţiunile hepatice non-cirotice.

Tue
01
Jun

Resuscitarea volemică cu albumină nu este superioară celei cu ser fiziologic (NEJM 2004;350:2239-46)

Trialul SAFE (Saline versus Albumin Fluid Evaluation) a inclus 7 000 de pacienţi, internaţi în unităţi de terapie intensivă, care au necesitat resuscitare volemică, randomizaţi 1:1 să primească albumină sau ser fiziologic.

Tue
01
Jun

PSA pierde din calităţile sale predictive, în cancerul de prostată (AUA 99th annual meeting, 9 May 2004; NEJM 2004;350:2239-46)

echipă de cercetători de la Standford University, California, a arătat că antigenul prostatic specific (PSA) şi-a pierdut din specificitatea cunoscută în detecţia cancerului de prostată. Au fost examinate 1 317 biopsii de prostată, recoltate de la pacienţi cu nivel PSA > 2 ng/ml (pragul de indicaţie pentru biopsie prostatică).

Tue
01
Jun

Interviu cu ec. Cătălina Liţu, Director Dezvoltare Organizaţională şi Resurse Umane din cadrul CNAS

În perioada 26-30 aprilie 2004, s-a desfăşurat, la Melbourne, Australia, cea de-a 18-a Conferinţă Mondială de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, care a reunit, la invitaţia Uniunii Internaţionale pentru Promovare şi Educaţie pentru Sănătate, circa 3 000 de participanţi: responsabili şi finanţatori ai sistemelor şi serviciilor de sănătate, reprezentanţi ai organismelor internaţionale pe probleme de sănătate, reprezentanţi guvernamentali, specialişti în elaborarea reglementărilor şi strategiilor din domeniu etc.

Tue
01
Jun

Dispozitive medicale pentru persoanele prevăzute în legi speciale

Persoanele persecutate din motive politice, deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, urmaşii eroilor-martiri, răniţii şi luptătorii pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi persoanele cu handicap beneficiază gratuit de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile în cauză.

Tue
01
Jun

Protocol CNAS-INA

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Institutul Naţional de Administraţie (INA), din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, au încheiat, la începutul lunii mai 2004, un Protocol privind organizarea şi desfăşurarea, în comun, a programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Pagini

Subscribe to RSS - Contributie locala