Fixarea obiectivului de reducere cu 25%, până în 2025, a mortalității provocate de afecțiunile cronice

Anne Gulland LONDRA

           Miniștrii sănătății șialți oficiali din 194 de țări au fost de acord asupra necesității de a reducecu 25%, până în 2025, cuantumul deceselor premature datorate primelor patrudintre cele mai frecvente afecțiuni cronice.

Obiectivula fost stabilit la Geneva, în cadrul celei de-a 65-a întruniri a OrganizațieiMondiale a Sănătății (OMS), după opt luni de când liderii mondiali semnaseră,cu prilejul Adunării Generale a Națiunilor Unite, o înțelegere prin care seangajau să se ocupe de problema celor patru afecțiuni netransmisibile majore –diabetul, afecțiunile pulmonare, cancerul și boala cardiovasculară.

La reuniuneaNațiunilor Unite nu s-a reușit stabilirea unor obiective ori țeluri concretepentru a gestiona respectivele maladii, care sunt răspunzătoare de 63% din cuantumuldeceselor înregistrate la nivel mondial, din care patru cincimi se produc în țărilecu venituri mici și medii.

Încadrul întrunirii s-a convenit asupra obiectivului de a reduce mortalitateaprematură cu 25%, iar conducerea OMS a pledat și în favoarea reducerii primilorpatru dintre cei mai importanți factori de risc implicați în cele mai graveafecțiuni cronice: hipertensiunea arterială, fumatul, sedentarismul și aportul alimentarde sare. Atingerea unui consens în această privință a fost amânată, însă,pentru octombrie.

Alteobiective ce vor fi luate în calcul în viitor sunt cele legate de consumul de alcool,obezitate, aportul de grăsimi din alimentație, nivelul colesterolului și răspunsulsistemelor de sănătate – de exemplu, disponibilitatea medicamentelor esențialepentru tratamentul maladiilor netransmisibile.

Într-undocument ce însoțește respectiva decizie se menționează că obiectivele au fostalese pe baza unor criterii: gradul înalt de semnificație epidemiologică șipentru sănătatea publică; suprapunerea cu principalele strategii globale șiregionale; datele științifice existente și fezabilitatea intervențiilor de sănătatepublică necesare; posibilitatea concretizării lor, mai ales în statele cuvenituri mici și mijlocii, precum și a cuantificării lor.

Țintelemenționate au fost inițiate în 2010, iar stadiul atingerii lor va fi evaluatdin cinci în cinci ani, până în 2025. OMS a solicitat țărilor membre să aibă învedere, în primul rând, monitorizarea prevenției și controlului afecțiunilor netransmisibile– de pildă, prin majorarea bugetului alocat pentru supraveghere.

MargaretChan, director general al OMS, le-a spus delegaților prezenți la reuniune căorganizația acordă maximă prioritate responsabilităților sale legate de bolilecronice.

 

Traducere: Dr. Mădălina Geantă

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: