Spania aplică un sistem de sănătate publică bazat pe statutul de angajat

 

Aser Garcia Rada MADRID

        În Spania, ulterior aprobării noiilegislații de către guvernul conservator al Partidului Poporului condus deMariano Rajoy, în cadrul serviciului de sănătate publică s-a decis trecerea dela acoperirea universală prin taxarea generală la finanțarea prin contribuțiide securitate socială.

        Deși noua lege implică omodificare esențială a Actului de Sănătate Generală prin care a fost înființat,în 1986, serviciul de sănătate națională al Spaniei, mecanismul legal ales deguvern a fost un decret regal, ce nu necesită dezbatere parlamentară.

        Așa-numitul “decret regalasupra măsurilor urgente de asigurare a sustenabilității sistemului național desănătate și de îmbunătățire a calității și siguranței serviciilor oferite”include decizii luate anterior de către Consiliul Interteritorial, pe 18aprilie, și de către cabinet, pe 20 aprilie. Printre altele, respectivele măsuriextindeau coplata la medicamente și limitau accesul ilegal al imigranților laîngrijirile medicale.

         Amploarea modificărilorimpuse de sistemul de sănătate spaniol a devenit evidentă, însă, abia dupăpublicarea decretului, pe 24 aprilie a.c.

Implicațiile legislațieii-au luat prin surprindere pe observatori și au atras critici extinse dinpartea partidelor din opoziție, a sindicatelor, a grupurilor profesionale din sănătateși a Foro Español de Pacientes (Forumul pacienților spanioli).

         Legea, programată a intraîn vigoare pe 1 septembrie, reglează accesul la îngrijirile medicale prinintroducerea termenului de ”asigurat”, ce va putea fi utilizat pentru a permitecompaniilor private de asigurări să aibă acces la asistența medicală publică, aavertizat Gaspar Llamazares, un reprezentant al partidului Stânga Unită.

         Legislația a stabilit căpersoanele cu vârste de peste 26 de ani care nu au lucrat niciodată vor aveaacces la îngrijirea medicală de stat doar dacă declară că nu au niciun venit.Accesul pensionarilor este garantat dacă sunt rezidenți în mod legal și dacă aucontribuit anterior la sistemul de securitate socială. Persoanele fără loc demuncă vor fi asigurate dacă adună venituri din șomaj sau dacă figurează înevidența organizațiilor guvernamentale ca fiind în căutarea unei slujbe.

         Joan Carles March,profesor la Facultatea de Sănătate Publică din Andaluzia, a spus: ”Fiind vorbade o schimbare de-o asemenea magnitudine, este nevoie de consens. Din cetățeni,am devenit deținători sau beneficiari de polițe.”

         Conform declarațiilorConsiliului General al Avocaților, legea stabilește că imigranții ”fără statutde rezident înregistrat sau autorizat” – aproape 150 000 de oameni – vor aveaacces doar la servicii de urgență, de maternitate și de îngrijiri pediatrice, oastfel de măsură putând să contravină constituției Spaniei și mai multorlegislații regionale.

         March a criticat ipocriziaSpaniei în ceea ce privește permisiunea acordată imigranților de a lucra peteritoriul ei, și încă ilegal, refuzând, însă, să le acorde sprijinul în legăturăcu îngrijirile medicale de care au nevoie. El a declarat că ”este o greșeală deo gravitate extremă”, ce afectează sănătatea publică.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: