Programele de screening pentru tuberculoză: NICE sugerează că includerea azilurilor și a închisorilor va reduce numărul cazurilor de îmbolnăviri din Marea Britanie

NICE – Institutul Național pentru Sănătate și Excelență Clinică, recomandă celor care răspund de programele de tuberculoză (TBC) o atitudine mai activă față de problema depistării cazurilor de boală în cadrul grupurilor greu abordabile, în vederea reducerii ratei infecțiilor – este avută în vedere, de pildă, efectuarea screeningurilor în azilurile pentru persoanele fără adăpost, în închisori și în centrele de reabilitare pentru consumatorii de droguri.

       Este subliniatimperativul înființării unor echipe multidisciplinare TBC, pentru a facilita,pe tot parcursul unui an, accesul rapid al grupurilor mai greu abordabile laclinicile specializate. Echipele ar trebui să includă cel puțin un managerpentru cazurile de TBC, care să poarte responsabilitatea planificării și acordonării îngrijirii medicale acordate respectivelor grupuri, dar și specialiștiîn pediatrie, boli infecțioase și pneumologie. În același scop, este necesară alocareafondurilor necesare pentru câteva categorii de cheltuieli, implicate detransportul către clinici, de stimulentele oferite pentru continuareatratamentului sau de salarizarea personalului care se ocupă de monitorizareaterapiei.

       Detectarea unui numărmai mare de cazuri permite realizarea de economii substanțiale, declarăreprezentanții NICE.

       Mike Kelly, directorde sănătate publică în cadrul NICE, afirma: “Tratamentul unui caz complex (deTBC), depistat la o persoană aparținând unui grup greu abordabil, costă circa15 000 de ₤, însă prin prevenirea unui caz preîntâmpinăm, de fapt, îmbolnăvireaa încă 10-15 oameni care ar contacta maladia de la subiectul inițial. Astfel, înmulțind15 000 cu 15 obținem suma reală economisită”.

       Densitatea maximă agrupurilor greu abordabile se întâlnește chiar în Londra, urmând alte orașemari, precum Manchester sau Glasgow.

       Serviciile de sănătatepentru TBC destinate grupurilor greu abordabile “ar putea folosi, pentrustabilirea contactului cu oamenii adăpost, echipe mobile însărcinate cuefectuarea de investigații radiologice în locurile unde subiecții vizați pot figăsiți la un loc – de exemplu, în centrele de zi destinate acestora, în adăposturileimprovizate, în aziluri și în adăposturiletemporare”, a spus Kelly.

       ”Instituirea unorstimulente (de pildă, acordarea unor mese suplimentare sau a unor băuturifierbinți) ar încuraja persoanele respective să ia mai ușor decizia de a seprezenta la teste”.

        Statisticileaproximative oferite de Health Protection Agency (Agenția de Protecție a Sănătății)arată că în 2011 au fost înregistrate, în Marea Britanie, 9 042 de cazuri noide TBC, ceea ce indică o creștere cu 5% față de situația din 2010 (8 483), daro scădere față de 2009, când au fost raportate 9 150 de cazuri. Este posibil ca,”per total, situația îmbolnăvirilorde TBC să cunoască o stabilizare”, a spus Ibrahim Abubakar, șeful departamentuluipentru TBC din cadrul agenției menționate.

        Rezultatele cercetărilorefectuate de echipa acestuia, publicate în BMJ,au arătat că, după toate probabilitățile, serviciile de tip ”găsește și tratează”,în special unitățile mobile de screening, sunt rentabile în Londra (BMJ 2011;343: d5376).

 

GhidurileNICE pot fi consultate la http://guidance.nice.org.uk/PH37.

 

Traducere: Dr. MădălinaGeantă

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: