Specialiştii în accidente vasculare cerebrale afirmă că persoanele cu vârste de peste 65 de ani de pe întreg teritoriul Marii Britanii ar trebui să fie supuse screeningului pentru depistarea fibrilaţiei atriale

Specialiştii britanici în accidente vasculare cerebrale (AVC) pledează în favoarea iniţierii, în regim de urgenţă, a unui program naţional de screening ce vizează îmbunătăţirea sistemului actual de detectare a fibrilaţiei atriale (FA) şi de prevenire a până la 2 000 de decese premature anual.

Bryan Christie EDINBURGH

           Este principala recomandare a unei conferinţe de consens organizatede Royal College of Physicians (Colegiul Regal al Medicilor) din Edinburgh, încadrul căreia s-a mai susţinut atât inutilitatea administrării aspirinei pentruprevenirea atacului cerebral la persoanele cu FA cât şi ”necesitatea de a lua înconsiderare” faptul că, la ora actuală, prescrierea medicamenteloranticoagulante se situează sub nevoile reale.

Fibrilaţia atrială este uşorde tratat prin folosirea unei medicaţii specifice, precum warfarina, însă dateleştiinţifice actuale arată că până la jumătate dintre pacienţii care ar puteabeneficia de pe urma tratamentului nu au parte de el. Într-un anumit moment alvieţii, una din patru persoane va prezenta FA, afecţiunea contribuind laproducerea a 15% dintre cazurile de accident vascular cerebral şi de deces dinMarea Britanie. Se estimează că, prin diagnosticarea ei promptă şi printr-untratament eficient, ar putea fi evitate 5 000 de AVC-uri şi 2 000 de decesepremature.

În declaraţia aprobată deconferinţă se arată: ”Screeningul pentru depistarea FA la persoanele cu vârste decel puţin 65 de ani întruneşte criteriile stabilite de UK National ScreeningCommittee (Comitetul Naţional de Screening din Marea Britanie) pentru unprogram de screening şi susţinem realizarea unui astfel de demers la scară naţională”.În document se menţionează că metoda de screening cu cel mai bun raport cost/eficienţăeste verificarea oportunistă a pulsului, de către medicii de familie, la oameniidin categoria de vârstă de peste 65 de ani, urmată de efectuarea eletrocardiogrameila cei cu puls neregulat.

Tot în declaraţie se afirmăcă aspirina este este utilizată, adesea, ca alternativă la warfarină, dar fiindineficientă în prevenţia atacului cerebral la pacienţii cu FA, nu ar trebui săfie prescrisă unor astfel de bolnavi. De asemenea, este exprimată îngrijorarea cuprivire la prescrierea redusă a anticoagulantelor de către medicii carepresupun că pacienţii nu doresc sau nu pot să ia medicamentele în siguranţă.

Scott Ramsay, specialist în problememedicale legate de AVC şi organizator principal al conferinţelor de consens dincadrul Royal College of Physicians din Edinburgh, a spus că ”FA este, de multeori, o afecţiune silenţioasă, cu consecinţe grave, ce se pot manifesta subforma unui AVC. Medicii au avut mereu incertitudini cu privire la găsirea celeimai eficiente modalităţi de tratare a fibrilaţiei atriale, nici ei, nicipublicul neconştientizând cât de semnificativ devine riscul de apariţie a unuiAVC în cazul bolnavilor cu FA. Problema în speţă are o anvergură naţională şiam ajuns cu toţii la concluzia că programele de screening ar trebui să fieaplicate de urgenţă, în întreaga ţară, pentru toate persoanele de peste 65 deani. În plus, este clar că datele ştiinţifice au evidenţiat o evoluţie a abordărilorterapeutice şi că metodele istorice de prevenire a atacului cerebral în contextulcreat de FA (de exemplu, prescrierea aspirinei în loc de anticoagulante) s-audovedit a fi ineficiente.”

 

Declaraţiacompletă se găseşte pe

www.rcpe.ac.uk/clinical-standards/standards/rcpe-af-consensus-statement-....

People over 65 should bescreened for atrial fibrillation throughout the UK, say stroke specialist

Citaţi articolul ca: BMJ 2012;344:e1644

 

Traducere: Dr.Raluca Deliu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: