Pregătirea medicală ar trebui să aibă un caracter mai general, susţine comisia

O comisie independentă a solicitat atât punerea la punct a unor modalităţi mai eficiente de încurajare a medicilor talentaţi să aleagă o carieră în domeniul medicinei generale cât şi modularea pregătirii profesionale astfel încât să dobândească un caracter mult mai general.

Comisia,stabilită de Royal College of General Practi­tioners (Colegiul Regal alMedicilor Generalişti) şi de Health Foundation (Fundaţia pentru Sănătate),recomandă instituirea unei perioade obligatorii de activitate în medicinagenerală, în timpul primilor doi ani de pregătire ai absolvenţilor facultăţiide medicină.

Raportulcomisiei sugerează şi prelungirea, de la trei ani la cinci ani, a stagiului de formarepentru a deveni medic de familie, în vederea dobândirii unui statut egal cu alcelorlalţi doctori specialişti. Perioada de pregătire ar trebui să includăstagii specifice în materii relevante pentru medicina generală, inclusivpediatrie, probleme de învăţare, sănătate psihică, îngrijire a pacienţilor cuboli terminale sau cu handicap şi relaţia cu membrii familiilor unor astfel de bolnavi.

Amanda Howe,secretar onorific al Royal College of General Practi­tioners, a spus că salutăraportul. Ea a declarat pentru BMJ:”Am susţinut, de ceva timp încoace, prelungirea duratei de instruire. Dacă vremoameni capabili să practice o medicină holistică, trebuie să găsim o modalitatede a-i pregăti în acest sens.” Colegiul va folosi raportul ca bază de plecarepentru propriile investigaţii, incluzând participarea la evenimente regionale.Ulterior, va emite propriul raport (la începutul lui 2012).

Comisiaafirmă că valoarea pregătirii medicale cu caracter general este, mult prea des,subestimată. Progresele rapide înregistrate în domeniul ştiinţelor medicale şial tehnologiilor folosite în sănătate au dus la dezvoltarea masivă asupra-specializărilor şi, ca rezultat, medicina generală este o specie pe calede dispariţie în numeroase spitale.

Associationof Surgeons (Asociaţia Chirurgilor) a declarat în scris că ”termenul‘generalist’ are, în prezent, un caracter peiorativ” şi că situaţia nuse va schimba decât dacă chirurgul generalist, medicul generalist şi cel defamilie vor fi răsplătiţi pentru abordarea holistică a îngrijirii sănătăţii. Oaltă recomandare a raportului se adresează colegiilor medicale regale, care artrebui să reevalueze traiectoriile profesionale şi să pună la punct un sistemde recompense capabil să asigure necesarul de informaţii, sfaturi şi stimulentece i-ar putea atrage pe doctori către medicina generală.

Raportul mai susţine că medicinagenerală, aşa cum este ea practicată actualmente în Marea Britanie, nu acoperăatât de mulţi pacienţi pe cât ar fi posibil.

IloraFinlay, preşedinta comisiei, a declarat: ”Medicina generală se poate mândri cuun procent însemnat din totalul serviciilor medicale prestate – însă nu cutoate. Primul contact al unui copil bolnav ar trebui să fie cu medicul defamilie instruit adecvat, însă doar jumătate din această categorie de doctoriau beneficiat de pregătire pediatrică. Iar pacienţii din centrele de îngrijireau nevoie de asistenţă specializată, care să ţină cont de caracterul lorvulnerabil şi de nevoile lor complexe”.

”Ghidarea pacienţilor într-o lumemedicală complexă: generalismul medical modern” poate fi găsit la adresa  www.health.org.uk/generalism.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geantă
Autor: