Rivaroxaban, la pacienții cu sindroame coronariene acute recente – studiul ATLAS

După un sindrom coronarian acut (SCA), pacienții sunt în continuare expuși riscului de pentru evenimente cardiovasculare recurente, în ciuda terapiei medicale standard. Un atare risc este legat, probabil, de generarea excesivă a trombinei, ce persistă după momentul acut. Rivaroxabanul este un anticoagulant oral ce inhibă direct și selectiv factorul Xa, inițiator al căii finale comune a cascadei coagulării, ce determină formarea trombinei.

(N Engl J Med 2011, publicat online la 13noiembrie 2011, pe NEJM.org; 10.1056/NEJMoa1112277)

      Studiul  ATLAS ACS 2–TIMI 51 (Anti-Xa Therapy to LowerCardiovascular Events in Addition to Standard Therapy in Subjects with AcuteCoronary Syndrome–Thrombolysis in Myocardial Infarction), de fază 3, dublu orb,controlat placebo, a testat rivaroxaban la doze de 2,5 sau de 5 mg, de două oripe zi, ca terapie adjuvantă la bolnavii cu SCA recente, în vederea stabiliriidozelor minime clinic eficiente –obiectiv primar compus: decesul de cauzecardiovasculare, infarctul miocardic (IM) ori accidentul vascular cerebral(AVC). Au fost incluși 15 526 de subiecți în vârstă de peste 18 ani, cusimptome sugestive de SCA (IM cu/fără supradenivelare de segment ST sau anginăpectorală instabilă). Pentru cei mai tineri de 55 de ani, criteriilesuplimentare de includere au fost prezența diabetului zaharat ori antecedentelede IM. Criteriile de excludere au fost: trombocitopenie sub 90 000/ml,hemoglobină serică <10 g/dl sau un clearance la creatinină sub 30 ml/minutla screening; sângerări gastroinetstinale semnficative în ultimele 12 luni oriantecedente de AVC ischemic sau AIT în cazul pacienților cu dublă antiagregareplachetară.

      Bolnavii auprimit fie rivaroxaban 2,5 sau 5 mg, de două ori pe zi, fie placebo, pe o duratămedie de 13 luni (maximum 31 de luni). Rivaroxabanul a redus semnificativobiectivul primar de eficacitate față de placebo, cu rate de 8,9% și, respectiv,10,7%, observându-se o ameliorare semnificativă atât în grupul cu 2,5 mg (9,1% vs 10,7%, P = 0,02) cât și în cel cu 5mg (8,8% vs 10,7%, P = 0,03). Doza de2,5 mg de două ori pe zi a îmbunătățit ratele de deces de cauză cardiovasculară(2,7% vs 4,1%, P = 0,002) și de oricecauză (2,9% vs 4,5%, P = 0,002), beneficiuneremarcat, însă, în lotul carea lua doza dublă. Comparativ cu placebo, rivaroxabanula mărit ratele de sângarare majoră (legate de CABG, hemoragie intracraniană),dar nu a crescut semnificativ hemoragiile fatale (0,3% vs 0,2%, P = 0,66) sau alte evenimente adverse. Doza de 2,5 mg dedouă ori/zi a generat mai puține sângerări fatale decât cea de 5 mg de douăori/zi (0,1% vs 0,4%, P = 0,04).

      În concluzie, lapacienții cu un SCA recent, rivaroxabanul reduce riscul de deces prin cauzecardiovasculare, pe cel de IM sau de AVC, accentuând doar riscul sângerărilormajore, nu și pe al celor fatale.

 

Dronedarona la pacienții cu fibrilațieatrială permanentă cu risc înalt – studiul PALLAS

(N Engl J Med2011, publicat online la 14 noiembrie 2011 pe NEJM.org.; 10.1056/NEJMoa1109867)

 

 

      Dronedarona este un agent antiaritmicnou, utilizat pentru restabilirea ritmului sinusal și pentru reducerea rateispitalizărilor de cauze cardiovasculare, la pacienții cu fibrilație atrială(FA) intermitentă (paroxistică sau persistentă).

      Studiulprezentat, PALLAS (Permanent Atrial FibrillationOutcome Study Using Dronedarone on Top of Standard Therapy), și-a propusevaluarea efectelor dronedaronei asupra scăderii ratei de evenimentecardiovasculare majore și a spitalizărilor neprogramate pentru cauzecardiovasculare, la bolnavii cu FA permanentă și cu risc mare de evenimentecardiovasculare majore. Studiile anterioare (ATHENA) au sugerat efecte potențialbenefice ale dronedaronei la acest tip de pacienți – de exemplu, diminuareafrecvenței cardiace, scăderea tensiunii arteriale, blocada adrenergică, scăderearatei de deces aritmic. În plus, pe modele animale, dronedarona a convertitfibrilația ventriculară.

      Studiula fost randomizat, dublu orb, controlat placebo și s-a desfășurat în 489 de amplasamentedin 37 de țări. Subiecții, cu vârste ³65de ani și un istoric de minimum șase luni de FA și factori de risccardiovasculari majori, au fost randomizați fie către dronedaronă, fie către placebo.Obiectivul primar compus a fost: AVC, IM, embolism sistemic sau deces de cauzacardiovasculara. Obiectivul secundar compus a fost spitalizarea neplanificatăde cauză cardiovasculară sau decesul.

      După înrolarea a 3 236 de pacienți, studiul a fost opritdin motive de siguranță. Obiectivul primar a apărut la 43 de subiecți din lotulcu dronedaronă și la 19 din cel cu placebo (P =0,002). Din cele 21 de decese de cauză cardiovasculară înregistrate în lotul cudronedaronă și cele zece din grupul placebo (P = 0,046), 13 și, respectiv,patru au avut cauză aritmică (P = 0,03). Accidentul vascular cerebral s-aprodus la 23 de bolnavi din lotul cu dronedaronă vs zece din cel care lua placebo (P = 0,02) iar spitalizărilepentru insuficiența cardiacă (IC) au fost de 43 și, respectiv, 24 (P = 0,02).

      Înconcluzie, la pacienții care au FA permanentă cu risc major de evenimentecardiovasculare, dronedarona crește ratele de IC, AVC și deces de cauzecardiovasculare, așa că nu este recomandată în tratarea unui atare tip debolnavi.

 

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: 
Prof. Dr. Mircea Cinteza, Dr. Stefania Lucia Magda