Efectul tratamentului intensiv de scădere a glucozei asupra mortalității generale, a deceselor de cauză cardiovasculară și asupra evenimentelor microvasculare în diabetul de tip 2: metaanaliză a trialurilor randomizate, controlate

Întrebarea studiului: Care suntbeneficiile tratamentul intensiv de scădere a glicemiei asupra mortalitățiigenerale și a deceselor de cauză cardiovasculară, la pacienții cu diabet de tip2?

RĂspunsUL pe scurt: Prezenta analiză a arătat că beneficiile terapiei hipoglicemiante intensiveasupra mortalității generale și a deceselor de cauză cardiovasculară suntlimitate.

CARE ESTESTADIUL ACTUAL AL CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIU ȘI CE ADUCE NOU STUDIUL DE FAȚĂ: Tratamentul intensiv de scădere a glicemiei este instituit în cazulbolnavilor cu diabet de tip 2 pentru a preveni atât complicațiilecardiovasculare pe termen lung cât și alterarea funcției renale și a vederii. Estenecesar ca administrarea lui să fie făcută cu precauție, iar titrarea dozelortrebuie limitată.

 

Criteriile de selecție a studiilor

Au fost selectate trialuri randomizate, controlate care au evaluat efectul medicațieihipoglicemiante intensive (cu administrare orală sau insulină) versus un tratament standard, unul maipuțin intensiv ori placebo (terapia intensivă poate fi definită în funcție fie devaloarea țintă a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), fie de creștereadozelor); studii care au prezentat rezultate relevante din punct de vedereclinic; participanți adulți (≥ 18 ani) cu diabet de tip 2.

 

Variabileleprinicpale

Principalelevariabile măsurate au fost mortalitatea generală și decesele de cauzăcardiovasculară.

 

Rezultatele principaleși rolul întâmplării

Tratamentul intensiv nu afectează semnificativ nici mortalitatea generală(rată de risc 1,04, interval de încredere (CI) 99%; 0,91–1,19), nici deceselede cauză cardiovasculară (1,11, 0,86–1,43). Heterogenitatea manifestată de unstudiu la altul a fost semnificativă pentru mortalitatea de toate cauzele (P=0,09, τ2=0,01,I2=42%)și pentru decesele de cauză cardiovasculară (P=0,006, τ2=0,04, I2=61%). De-a lungulunei perioade de tratament de cinci ani trebuie tratați între 117 și 150 de bolnavi,pentru a evita complicațiile unui infarct miocardic, și între 32 și 142, pentrua evita un episod de microalbuminurie, în timp ce un episod de hipoglicemieseveră apare la fiecare 15-52 de pacienți. Când au fost avute în vedere doarstudiile de înaltă calitate, rezultatele au arătat că tratamentul intensiv nu oferăniciun beneficiu, iar riscul de hipoglicemie s-a dublat.

 

Erori sistematice, factori de confuzie şi alte motive ce îndeamnă la prudență

Raportul risc/beneficiu al terapiei hipoglicemiante intensive în prevenireaevenimentelor macrovasculare și microvasculare rămâne incert. Efectele nociveale hipoglicemiei severe ar putea contrabalansa potențialul beneficiu altratamentului.

 

Finanţarea studiului/potenţialeconflicte de interese

Prezenta metaanalizănu a fost finanțată din fonduri publice sau private. Autorii declară că nuexistă conflicte de interese.

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adina Turcanu
Autor: 
Rémy Boussageon,1 Theodora Bejan-Angoulvant,2, 3, 4 Mitra Saadatian-Elahi,2 Sandrine Lafont,1 Claire Bergeonneau