O nouă opțiune terapeutică în fibroza pulmonară idiopatică – BIBF1120

                    Fibroza pulmonară idiopatică(FPI) este o entitate patologică de cauză neprecizată, definită ca formă cronicăde pneumonie interstițială fibrozantă. Se caracterizează printr-un prognosticinfaust și opțiuni terapeutice limitate. În aceste condiții, identificarea unuitratament eficient constituie o prioritate. Printre noii compuși potențialbenefici în FPI se numără și BIBF 1120, un inhibitor intracelular al receptorilorde tirozin kinază, care se știe că sunt implicați în fibroza pulmonară. Eficiențalui este testată nu numai în FPI, ci și în câteva tipuri de neoplazii.

                   Studiul de fază 2 TOMORROW evaluează eficiențaadministrării BIBF 1120 în cazul pacienților cu FPI. Au fost recrutați peste400 de subiecți, cu vârste >40 de ani, din 25 de țări, cărora li s-au administratpatru regimuri terapeutice (50 mg zilnic, 50 mg de două ori pe zi, 100 mg dedouă ori pe zi sau 150 mg de două ori pe zi) și, respectiv, placebo, cuantificându-seeficiența de-a lungul unui an de tratament. Endpointul primar a fost ratadeclinului capacității vitale forțate, iar endpointurile secundare includeau modificările(exprimate procentual) capacității de difuziune a monoxidului de cabon, ale saturațieiîn oxigen, capacității pulmonare totale, dar și ale distanței parcurse depacienți la testul de șase minute de mers și ale punctajului obținut lachestionarul St. George.

                  Celecinci regimuri terapeutice au fost atribuite în proporții egale. Până lafinalul studiului, dintre cei 432 de subiecți, 112 au întrerupt tratamentul,iar 43 au necesitat reducerea dozei. Rezultatele arată că în grupul căruia is-a administrat doza maximă s-a obținut un beneficiu semnificativ, deși tot încadrul lui s-a înregistrat și cea mai ridicată rată de întrerupere. La un an, ratadeclinului capacității vitale forțate a fost de 0,06 l, în lotul menționat, și de0,19 l (P=0,06), în grupul placebo, ceea ce indică o reducere a risculuirelativ de 68,4%. Saturația în oxigen a crescut cu 0,1%, în grupul care aprimit 100 mg de două ori pe zi, și cu 0,2%, în cel tratat cu 150 mg de douăori pe zi, comparativ cu lotul placebo, unde a scăzut cu 1,3% (P=0,003 și,respectiv, P=0,02). Rezultatele chestionarului St. George relevă, în grupul cudoza maximă de BIBF 1120, o ameliorare ușoară a calității vieții, în special înceea ce privește simptomele și activitatea fizică. Beneficii similare s-au înregistratși în cazul capacității pulmonare totale. Testul de mers de șase minute nu adecelat diferențe semnificative statistic în privința capacității de difuziunea monoxidului de carbon.

                   Cele mai frecvente reacții adverse au implicatacuze gastrointestinale de tipul diareei, greței sau vărsăturilor, ele fiind șiprincipala cauză a întreruperii terapiei, mai ales în grupul cu doza de 150 mgde două ori pe zi; afectarea hepatică a fost obiectivată într-un număr redus decazuri, doar șase pacienți oprind tratamentul din astfel de motive. Deși seobiectivează o relație de directă proporționalitate între doză și frecvențareacțiilor adverse, evenimentele fatale, chiar și în perioada de urmărire, dupăîntreruperea tratamentului, au fost invers proporționale cu doza administrată șisemnificativ mai mici decât în grupul placebo.

                   Rezultatele indică, în cazul curei cu BIBF 1120 îndoza de 150 mg de două ori pe zi, un profil sigur și cu beneficii în ceea ceprivește prognosticul. Așadar, următorul pas în cuantificarea noii opțiuni terapeuticesunt studiile de fază trei.

 

Antidot pentru noileanticoagulante orale (Circulation, Publishedonline before print September 6, 2011, doi:10.1161)​

 

În ultimii ani, în cursul demersurilor cevizau optimizarea tratamentului anticoagulant oral în cazul pacienților cufibrilație atrială non-valvulară au fost identificați noi compuși, precumdabigatran, apixaban sau rivaroxaban. Avantajele lor sunt corelate cu modul deadministrare (doza fixă, ce nu presupune monitorizarea și ajustarea periodică atratamentului, ca în cazul warfarinei sau al acenocumarolului) dar, mai ales,cu reducerea riscului de evenimente embolice și de reacții adverse (precum sângerarea);persistă, însă, un dezavantaj legat de siguranța administrării, neexistând unantidot eficient.

Recent, un studiurandomizat, dublu orb, de mică anvergură, a evaluat eficiența administrării concentratuluicomplex de protrombină (cofact) ca antidod al rivaroxabanului (inhibitor defactor X activat) și, respectiv, al dabigatranului (inhibitor direct deprotrombină). Concentratul complex de protrombină are un avantaj, întrucât conținefactori implicați în cascada coagulării, precum factorii II, VII, IX și X.

În studiu au fost înrolați12 subiecți, randomizați într-un raport de 1:1, fie pe brațul cu rivaroxaban 20mg de două ori pe zi, fie pe cel cu dabigatran 150 mg de două ori pe zi.Eficiența antidotului a fost cuantificată prin dozarea timpului de protrombină șia potențialului endogen al trombinei pentru rivaroxaban, respectiv a timpuluiparțial de activare al tromboplastinei, a timpului de coagulare-ECT și a timpuluide trombină pentru dabigatran. După administrarea anticoagulantului s-autilizat cofact (50 UI/kg sau soluție salină) într-o cantitate identică, aceeașiprocedură repetându-se după 11 zile, inversându-se anticoagulantul. Măsurareatimpului de protrombină după instituirea antioagulantului și, respectiv, aantidotului indică efecte benefice ale cofactului în cazul rivaroxabanului (P<0,001).Rezultate comparabile se obțin și în cazul determinării potențialului endogenal trombinei (P<0,0001). Prin administrarea cofactului la voluntarii care auluat dabigatran nu a fost sesizată nicio influență asupra parametrilor decoagulare cuantificați.

Rezultatele dau o speranță înceea ce privește reversarea efectului anticoagulant al rivaroxabanului, dartrebuie ținut cont de faptul că nu a fost evaluată eficacitatea lui în cazulcomplicațiilor hemoragice (practic, imposibil, într-un astfel de studiu, dinpunct de vedere etic). În ceea ce privește dabigatranul se impun noi demersuri îndirecția identificării unui antidot, cu atât mai mult cu cât utilizarea lui afost aprobată în SUA și în Europa pentru pacienții cu fibrilațieatrială.

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: 
Prof. Dr. Mircea Cinteză, Dr. Oana Enescu