Utilizarea inhibitorilor de pompă de protoni şi riscul de evenimente adverse cardiovasculare, la pacienţii trataţi cu aspirină care au un prim infarct de miocard: studiu naţional pentru scorul de tendinţă

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Este tratamentul concomitent cu aspirină şi inhibitoride pompă de protoni asociat cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare?

RĂSPUNSUL PE SCURT: Medicaţia concomitentă cu aspirină şi inhibitori aipompei de protoni, la pacienţii cu un prim infarct de miocard, a fost corelatăcu un risc crescut de evenimente adverse cardiovasculare.

CARE ESTE STADIUL CUNOŞTINŢELORÎN DOMENIU ŞI CE ADUCE NOU ARTICOLUL DE FAŢĂ: Posibilainteracţiune dintre clopidogrel şi inhibitorii pompei de protoni este îndezbatere pe scară largă, dar dovezile recente din studiile ex vivo sugerează că inhibitorii pompeide protoni pot reduce efectul de inhibiţie plachetară al aspirinei lapersoanele cu afecţiuni cardiovasculare. La cei trataţi cu aspirină, care au unprim infarct de miocard, tratamentul cu inhibitori ai pompei de protoni a fostasociat cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare adverse.

 

Participanţi şi localizare

Participanţii auinclus toţi adulţii din Danemarca, în vârstă de 30 de ani şi peste, internaţiîn spital pentru un prim infarct de miocard, din 1997 până în 2006. Au fostselectaţi doar cei care au luat o reţetă de aspirină în primele 30 de zile dela externare şi au supravieţuit 30 de zile după externare, bolnavii trataţi cuclopidogrel fiind excluşi.

 

Protocol de studiu, dimensiune şi localizare

Prezentul studiu,de cohortă, retrospectiv, a fost realizat la nivel naţional şi s-a bazat pedatele din mai multe registre daneze corelate la scară individuală. Au fostincluşi, în total, 19 925 de subiecţi trataţi cu aspirină. Am analizat risculcardiovascular legat de utilizarea inhibitorilor de pompă de protoni de-alungul unui an de urmărire. În total, pe întreaga durată a studiului au fosttrataţi cu inhibitori ai pompei de protoni 4 306 pacienţi; 4 159 dintre ei aufost corelaţi cu un număr egal de subiecţi cărora nu li s-a dat o astfel demedicaţie, printr-un model de scor de tendinţă.

 

Rezultatele principale şi rolul hazardului

În total, 3 366din 19 925 (16,9%) au inclus bolnavi care, pe durata urmăririi, au avut infarctrecurent de miocard ori accident vascular cerebral sau au murit datorită unorafecţiuni cardiovasculare. Raportul riscului a fost 1,46 (1,33–1,61;P<0,001), pentru variabilele finale combinate, la pacienţii care au primitinhibitori ai pompei de protoni conform modelului Cox de risc proporţionaldependent de timp, şi, respectiv, 1,61 (1,45–1,79; P<0,001), pentru modelulbazat pe scorul de tendinţă, pe 8 318 subiecţi. O analiză de sensibilitate aarătat că nu există nicio creştere a riscului corelată cu utilizareablocanţilor de receptori H2 (1,04, 0,79–1,38; P=0,78).

 

Factori de eroare, neconcordanţe şi alte motive ce îndeamnă la prudenţă

În studiileobservaţionale, factorii de eroare nedeterminaţi pot influenţa rezultatele. Cutoate acestea, calculele noastre ne arată că, dacă un factor de eroare sau ocombinaţie de factori de eroare au fost prezente în 20% din cohorta tratată cuinhibitori ai pompei de protoni, factorul de eroare ar trebui să majoreze depatru ori riscul pentru a explica creşterea acestuia observată în studiulnostru. Existenţa unui atare factor de eroare ori a unei asemenea combinaţii defactori de eroare este improbabilă, dar nu imposibilă, deoarece nu am avutinformaţii asupra unor alţi factori de risc importanţi, precum nivelullipidelor, indicele de masă corporală sau fumatul.

 

Generalizarea la alte populaţii

Prezentul studiua inclus toate spitalizările din Danemarca, nefiind, prin urmare, afectat deerori de selecţie, legate, de exemplu, de includerea selectivă a anumitorspitale, sisteme de asigurări pentru sănătate sau grupuri de vârstă. Aşadar,cohorta studiată a fost reprezentativă pentru pacienţii din localizareaclinică. Important, populaţia daneză este, în mare măsură, caucaziană, iargeneralizarea datelor la alte rase şi grupuri etnice trebuie făcută cuprudenţă.

 

Finanţarea studiului/conflicte de interese potenţiale

Toţi cercetătoriisunt independenţi de finanţatorul studiului, Danish Heart Foundation.

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Mette Charlot, Erik L Grove, Peter Riis Hansen, Jonas B Olesen, Ole Ahlehoff, Christian Selmer, Jesper Lindhardsen, Jan Kyst Madsen, Lars Køber, Christian Torp-Pedersen, Gunnar H Gislason