Tratamentul preventiv ar putea reduce riscul apariţiei cancerului mamar

Conform opinei unui grup de lucru internaţional alcătuit din experţi în oncologie, s-ar putea ca, în curând, doctorii să recomande o medicaţie preventivă femeilor cu risc crescut de instalare a cancerului de sân, ca în cazul prescrierii statinelor pentru reducerea riscului de boală cardiacă.

Acelaşigrup susţinea, în cadrul declaraţiei de consens ulterioare unei întruniriavute în Elveţia, anul trecut(Lancet Oncology doi:10.1016/S1470-2045(11)70030-4), necesitatea ca toatepersoanele de sex feminin al căror risc de cancer mamar în următorii zece ani este cu4% mai mare decât valoarea medie să aibă acces la măsurile profilactice şi la monitorizareaspecializată.

Cuantificareariscului este, însă, extrem de dificilă. Dovezile existente atestă faptul căunul dintre factorii ce creează probleme este densitatea ţesutului mamar, determinatăprin mamografie – aceasta fiind, în prezent, aşa cum se afirmă în analiză,”markerul pentru cancer de sân cu cea mai mare valoare predictivă”. Femeile lacare parametrul menţionat indică un cuantum de peste 75% au un risc de cancermamar de patru–cinci ori mai mare decât al celor care au ţesut non-dens.

Deasemenea, reducerea densităţii tisulare mamare poate fi un indicator al răspunsuluila tratament. O trecere în revistă a patru studii a arătat că folosireatamoxifenului ca terapie profilactică, timp de cinci ani, a redus cu 43% incidenţacancerului de sân invaziv estrogen pozitiv şi a diminuat cu 38% riscul apariţieiunor noi tumori în următorii cinci ani după încetarea medicaţiei.

JackCuzick, preşedintele grupului de experţi, epidemiolog implicat în cercetareaoncologică din Marea Britanie şi încadrat la Queen Mary College (Universitateadin Londra), a afirmat că, deşi tamoxifen şi raloxifen sunt autorizate pentruprofilaxia cancerului mamar în SUA, nici unul dintre ele nu este folosit pescară largă, mai ales din cauza temerilor legate de posibilele efecte secundareşi de incapacitatea lor de a prefigura apariţia respectivului tip de neoplasm.Profesorul Cuzick a adăugat: ”Creşterea densităţii tisulare mamare este unuldin principalii factori de risc pentru cancerul de sân, iar rezultatele obţinutedeocamdată în studii sugerează că, în cazurile în care tamoxifenul scadedensitatea tisulară mamară, se obţine o reducere concomitentă a riscului decancer. Dacă efectul va fi confirmat în studii pe termen lung, cuantificarea densităţiiţesutului mamar ar putea deveni o metodă eficientă de identificare a femeilorcu risc crescut care au şanse reale de-a beneficia de pe urma tratamentelorprofilactice.” Alte posibile abordări preventive sunt reprezentate demedicamentele mai noi – de pildă, lasofoxifen, arzoxifen şi inhibitori dearomatază, ca anastrozol sau exemestan – cu care s-au obţinut rezultate promiţătoare,dar a căror acţiune trebuie să fie investigată în continuare. ”Sperăm că înviitor vom putea să evaluăm riscul de apariţie a cancerului mamar în cadrulscreeningului de rutină şi să oferim pacientelor recomandări individualizatereferitoare la reducerea riscului şi la medicaţia profilactică”, a spus prof.Cuzick.

Analizasolicită instituţiilor publice să evalueze medicamentele ce ar putea fi incluseîn schemele de prevenţie deoarece este improbabil ca industria farmaceutică să-şiasume costul studiilor necesare, ţinând cont de faptul că, pentru multe dintremedicamentele implicate, perioada de protecţie a brevetului a şi expirat saueste pe cale să expire.

Grupulde experţi mai solicită organizaţiilor cu rol în reglementare şicomitetelor de evaluare să reevalueze procedurile de aprobare a tratamentelorpreventive pentru a permite o apreciere globală a raportului beneficii/riscuri.

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Zosia Kmietowicz LONDRA