Noi propuneri pentru reorganizarea personalului medical din Anglia

Carta alba de anul trecut, Equity and Excellence: Liberating the NHS, a propus o reforma profunda a NHS (National Health System - Sistemul national britanic de servicii de sanatate).1

A rezultat un proiectde lege privitor la sanatate si la asistenta sociala, supus, actualmente, dezbaterilor parlamentare, dar Department of Health (Ministerul Sanatatii) cauta înca raspunsuripentru propunerile din anumite domenii cheie. Unul dintre acestea este modul încare se poate dezvolta în viitor forta de munca din asistenta medicala.2

Forta de munca este un element crucial pentru actualul NHS - 1,4 milioanede persoane sunt angajate în 300 de functii, iar cheltuielile salarialeaferente reprezinta peste 60% din cele 107 miliarde £ (123 de miliarde €; 174 de miliarde $) ale bugetului NHS. De cât de inteligent suntplanificate si organizate schemele de personal, precum si activitatile deinstruire, perfectionare si dezvoltare profesionala ale salariatilor depinde, intr-omaniera decisiva, viabilitatea sistemului. Experientele anterioare sugereaza caeste inca nevoie de îmbunatatiri... In 2007, Health Select Committee (Comisiade sanatate a parlamentului) a sesizat deficientele existente in ceea ce privestecompetentele si datele capabile sa asigure planificarea necesarului de personal,lipsa coordonarii in cadrul programelor de aprovizionare a depozitelor, slabaimplicare a organizatiilor locale din NHS, pentru care astfel de probleme nureprezinta o prioritate, nearmonizarea cu planurile financiare de dezvoltareviitoare a serviciilor si absenta unei strategii pe termen lung.3

Noile propuneri vizeaza planificarea necesarului de personal din sfera ingrijirilorde sanatate din Anglia, cu exceptia celui din sectorul de sanatate publica(pentru care vor exista consultari separate), precum si a resurselor educationalesi a celor ce asigura perfectionarea si dezvoltarea profesionala. Ele au fostformulate in concordanta cu punctele de vedere ale comisiei de sanatate, dar autinut cont si de faptul ca planificarea a fost prea "de sus în jos," strictprofesionala, inflexibila si insuficient motivata de angajatorii locali. Se sustineca un atare context a permis perpetuarea unor deficite (care se pare ca ajungla 1,9 miliarde £) si aparitia unorvariatii inexplicabile între autoritatile de sanatate strategice în privintacosturilor aferente functionarii sistemului. În plus, desi nu contribuie lafinantarea educatiei si a perfectionarii profesionale (anul acesta, investitiacentrala este de circa 4,8 miliarde £), furnizorii din afara NHS-ului pot avea beneficii de pe urma angajariipersonalului instruit in cadrul NHS. Se sugereaza ca aceste fonduri ar putea fialocate într-o maniera mai transparenta si echitabila, crescand, astfel,calitatea instruirii.

Ca si în alte domenii aleprogramului de restructurare a NHS, sunt propuse modificari extinse si rapide.Obiectivele generale sunt: asigurare judicioasa a necesarului de personal;flexibilitate si receptivitate fata de nevoile pacientilor; un nivel inalt de educatiesi instruire, capabil sa sustina o asistenta medicala de buna calitate; unraport optim calitate/pret; si oportunitati echitabile pentru toata lumea, faraniciun fel de discriminare. Desi este evitata planificarea de sus în jos, documentulconsultativ arata clar ca o abordare axata exclusiv pe semnalele din piata, dela furnizori (fara planificare), nu va asigura corect, pe termen lung, necesarulde cadre. În schimb, principala modificare vizeaza trecerea responsabilitatiipentru dezvoltarea fortei de munca de la Ministerul Sanatatii si de la autoritatilestrategice sanitare inspre angajatorii locali, cu supraveghere de catre unorganism national, Health Education England, aflat în subordinea secretaruluide stat (dar "fara interferenta cotidiana a factorului politic").

Principalelepropuneri sunt ca furnizorii locali de asistenta medicala sa formeze "retele decompetente locale" (entitati legale noi) pentru a planifica, pe termen scurt simediu, necesarul de personal si cel legat de instruirea si perfectionareaangajatilor, si sa preia functiile unitatilor de invatamant postuniversitar medicalsi dentar care, în prezent, revin autoritatilor strategice din sanatate. Acesteplanuri vor fi evaluate de Health Education England, ce va asigura coordonareanationala a planificarii si dezvoltarii fortei de munca; va fi ultimul arbitrupentru stabilirea prioritatilor; va aloca resursele catre retelele locale decompetente, în vederea realizarii educatiei si instruirii; va actiona ca unforum pentru interesele actorilor relevanti la nivel national, ale furnizorilorlocali de asistenta medicala, ale personalului si ale pacientilor. HealthEducation England va fi autorizat sa asigure, de asemenea, educatie si perfectionareîn domenii înalt specializate, în care este necesara o perspectiva nationala.

S-apropus ca bugetul de 4,8 miliarde £ pentru educatia siinstruirea cu caracter multiprofesional (care, în prezent, sustine investitiilecentrale în forta de munca, jumatate din el fiind dirijat catre plasamenteleclinice pentru studenti si rezidenti) sa fie distribuit catre retelele localede competente, iar în perspectiva sa fie destinat numai finantarii generatieiviitoare de personal clinic. Actualmente, bugetul este centralizat, "împartitla vârf", dar urmeaza sa fie propusa o contributie pentru furnizorii de asistentamedicala (posibil, pentru toti, indiferent daca ofera asistenta finantata deNHS sau nu). Acestia vor finanta dezvoltarea educationala a propriei forte demunca existente. Organismele profesionale - de pilda, colegiile regale sisocietatile - îsi vor pastra raspunderile actuale, ca si General MedicalCouncil (GMC - Colegiul Medicilor) care, fiind autoritatea de reglementare, areinscrisa in propriul statut responsabilitatea de-a asigura calitatea sirezultatele formarii universitare si postuniversitare.

Multedintre directii sunt rezonabile: o planificare de jos în sus mai flexibila,care sa reflecte nevoile locale; sustinere financiara a educatiei si a pregatiriimai degraba printr-o contributie a tuturor furnizorilor de servicii medicaledecât prin alocarea unei parti substantiale din bugetul NHS (un element demn deluat in seama, daca pe viitor vor exista mai multi furnizori din afara NHS); sio planificare profesionala mai bine reprezentata - la nivel local, prin reteauade competente, iar la scara nationala, prin Health Education England. Ramân, însa,nesolutionate aspecte importante si urmeaza sa fie stabilite concret multe dinchestiunile de detaliu.

În primulrând, oare furnizorii de asistenta medicala vor fi activi în perimetrul retelelorlocale si vor avea ei capacitatea de a-si asuma rolul destinat? Carta alba siproiectul de lege cu privire la concurenta loiala din spatiul serviciilor de ingrijirea sanatatii sugereaza necesitatea colaborarii în dezvoltarea fortei de munca. Incadrul unei astfel de retele exista suficiente premise favorabile aparitieiunor conflicte de interese între furnizori (de exemplu, asistenta primara versus cea tertiara) - cine le vaarbitra si cum vor fi evaluate aranjamentele adecvate pentru coordonare (siprobitatea financiara)? Retelele furnizorilor vor avea îndatorirea de acolabora în planificarea fortei de munca si în asigurarea educatiei si ainstruirii pe plan local, oferind informatii relevante si consultanta indomeniu. Totodata, vor fi responsabile pentru gestionarea celor cinci miliarde de£ alocate dezvoltarii fortei de munca. Care vor fi îndatoririle fiecaruiorganism? Pe fondul masivelor taieri bugetare si in conditiile in carefurnizorii poarta intreaga raspundere pentru finantarea dezvoltariiprofesionale continue, care va fi rolul GMC si al Care Quality Commission(Comisia pentru calitatea ingrijirii) în evaluarea compatibilitatii si-a echitatii?General Medical Council a si pus in discutie problema conflictului de interesece poate aparea daca acelasi organism este responsabil, pe plan local, si decalitatea educatiei, si de rezolvarea imediata a cererii de servicii.4

În aldoilea rând, una dintre propunerile importante pentru instruirea medicala estetransferul activitatii unitatilor de invatamant postuniversitar catre retelelelocale de competente. Organismele cu un astfel de profil au avut o prestatie decalitate de-a lungul timpului, contribuind la îmbunatatirea pregatirii despecialitate printr-un leadership medical credibil si prin strângerea legaturilorcu colegiile regale si cu GMC. Daca aceasta propunere va ramâne, va fiimportant ca toate activitatile organismelor de instruire postuniversitara safie identificate si continuate de catre retelele locale de competenta - daratingerea nivelului de pregatire scontat necesita timp, asa ca pâna atunci, pentrua mentine stabilitatea din sistem, ar fi cazul sa fie pastrata o entitateregionala. Alte întrebari impor­tante sunt daca retelele locale de competentavor fi suficient de mari pentru a planifica instruirea în domeniile înaltspecializate ale medicinei si cum vor reusi GMC si colegiile regale sa interactionezecu numeroase forme de organizare mai restranse; din nou, s-ar putea sa fienecesara o entitate regionala.

În al treilea rând, faptulca autoritatile care se ocupa cu strategia în sanatate vor fi desfiintate înaprilie 2012 grabeste considerabil imperativul infiintarii retelelor locale decompetenta. Este, insa, un obiectiv nerealist, ce poate sa afecteze calitateaeducatiei si a instruirii si sa destabilizeze fondul de cinci miliarde de £ acordat furnizorilor deservicii. Prin urmare, termenul limita mentionat ar trebui sa fie extins. În2007, comisia de sanatate a parlamentului a aratat efectul negativ al reorganizariistructurale persistente asupra planificarii fortei de munca. Riscam ca situatiasa se repete.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Anjali Amin specialist registrar, diabetes and endocrinologya.amin@imperial.ac.uk Karim Meeran professor of endocrinology, Imperial Centre for Endocrinology, LondonW6 8RF, UK