Parlamentul European adopta reguli de asistenta medicala transfrontaliera

Începând cu anul 2013, cetatenii tarilor Uniunii Europene vor putea primi asistenta medicala rambursabila pe teritoriul unui alt stat european, în masura în care respectivele îngrijiri sunt decontate, si in tara lor de origine, de catre sistemul national de sanatate.

RoryWatson BRUXELLES

Începând cu anul 2013, cetatenii tarilor UniuniiEuropene vor putea primi asistenta medicala rambursabila pe teritoriul unui altstat european, în masura în care respectivele îngrijiri sunt decontate, si in taralor de origine, de catre sistemul national de sanatate.

Parlamentul European aaprobat conditiile prin care se beneficiaza de acest drept în proiectul de legeadoptat pe 19 ianuarie. Noile reglementari vizeaza clarificarea situatiei bolnavilorsi a serviciilor medicale dupa o serie de hotarâri, luate de Curtea Europeanade Justitie, in ultimele decenii, cu privire la acordarea îngrijirilor de sanatatepacientilor straini.

Francoise Grossetete,europarlamentar francez care a condus proiectul de lege în parlament, a afirmat,ulterior: "Pacientii nu vor mai fi lasati sa-si caute singuri, în alte tari,serviciile medicale de care au nevoie si rambursarea acestora. Noua directivava clarifica, în sfârsit, drepturile bolnavilor, care anterior erau destul devagi."

Autoritatile nationale,nevoite sa ramburseze costurile unor asemenea servicii, pot impune pacientilor obligativitateaobtinerii unei autorizatii înainte de spitalizare, de începerea tratamentuluisau de consultatia de specialitate. Orice refuz va trebui sa fie complet justificat,fiind limitat la o lista de restrictii, cum ar fi posibilul risc pentru pacientsau pentru publicul general. Vor fi stabilite puncte de contact nationalepentru a le furniza solicitantilor informatii practice.

Noua legislatie a fostbine primita, in general, de catre organizatiile de sanatate din tarile membreale Uniunii Europene. NHS Confederation, în calitate de reprezentant al tuturororganizatiilor NHS din Marea Britanie, sustine ca sunt clar reglementatedrepturile pacientilor si ale furnizorilor de servicii sanitare, ceea ce reduceriscul conflictelor juridice ale bolnavilor care cauta într-un alt stat asistentamedicala nerambursata de sistemul national de sanatate.

Confederatia a atras atentia,insa, asupra faptului ca noile masuri vor începe sa aiba efect în urmatorii doiani, când trusturile de asistenta primara, organizatiile din Marea Britaniecare au, actualmente, putere de decizie in sfera îngrijirilor de sanatate dinafara granitelor vor fi dezafectate si NHS va fi trecut prin reforme capitale.Se sustine ca atunci va fi nevoie de mai multa claritate referitor laresponsabilitatea acordarii sau respingerii cererilor de tratament in strainatate.

Standing Committee ofEuropean Doctors, o organizatie ce reprezinta medicii din Europa, sprijina siea legislatia preconizata a fi acceptata oficial, de catre guvernele UniuniiEuropene, în primavara.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adriana Pîrvu
Autor: