Carbamazepina în sarcina

Epilepsia este cea mai frecventa tulburare neurologica întâlnita la femeile gravide. Ea necesita, adesea, tratament medicamentos si produce complicatii în aproximativ 0,25% din totalitatea sarcinilor. Controlul crizelor este principalul scop în tratarea tulburarilor convulsive. Afectiunea în sine nu este asociata cu un risc crescut de malformatii congenitale importante,1 desi un oarecare risc nu poate fi exclus.

 Toate medicamentele antiepileptice de prima linie, printrecare acidul valproic, carbamazepina si fenitoina, sunt asociate cu o dublareori chiar o triplare a ratei de malformatii congenitale majore, comparativ cupopulatia generala. În sinteza corelata a datelor observationale, Jentink sicolab. au evaluat malformatiilor congenitale majore asociate cu utilizarea car­bamazepineiîn primul trimestru de sarcina.2

Este important sa nu fiesubestimate beneficiile controlului convulsiilor pe durata graviditatii. Pentrumulte dintre gravide, oprirea medicatiei anticonvulsivante nu reprezinta o optiune.Alegerea medicamentului este o provocare deopotriva pentru pacienti si pentrumedici, datorita conflictului dintre tratamentul optim pentru mama si starea debine a fatului. Femeile trebuie sa-si planifice sarcina si sa primeasca atat oconsiliere prenatala bazata pe dovezi cat si cel mai sigur agentanticonvulsivant.

La dificultatea de a evaluasiguranta reproductiva a medicamentelor antiepileptice contribuie mai multifactori si este greu sa se atribuie anomaliile congenitale unuia singur,deoarece exista o interactiune între componentele genetice si cele de mediu,iar studiile cu suficienta putere în acest sens ne lipsesc. Cele mai validedovezi ar putea fi furnizate de un trial controlat, randomizat, insa realizarealui nu ar fi etica, asa ca sursa cea mai buna pentru astfel de date ramanstudiile observationale de înalta calitate.

Carbamazepina este eficaceîn tratamentul unei varietati de crize epileptice si este acceptata pe scaralarga ca medicament de electie în sarcina. Cercetarile populationale pe grupurimari si registrele de evidenta au aratat ca rata de malformatii congenitalemajore dupa expunerea la carbamazepina este aproape aceeasi cu cea constatatala nivelul populatiei generale. In registrul medical al nasterilor din Suedia, oddsratio (OR) pentru malformatii congenitale majore, la persoanele expuse lamedicamente antiepileptice, era de 1,86 (interval de încredere 95% 1,42-2,44).3Valoarea aceluiasi parametru a fost 2,51 (1,43-4,68) in cazul monoterapieicu acid valproic, comparativ cu carbamazepina. Recent, registrul Nord Americana aratat ca prev­alenta malformatiilor asociate tratamentului exclusiv cucarbamazepina a fost de 2,6%,4 similara celei din populatia generala(1-3%). Conform registrului britanic pentru epilepsie si sarcina, rata absolutaa malformatiilor congenitale majore era de 2,2% la carbamazepina, de 3,2% lalamotrigina si de 6,2% la acidul valproic, fata de 3,5% la femeile cu epilepsienetratate.5 Pe baza acestui raport, American Academy of Neurology sisubcomitetul American Epilepsy Society au conchis ca expunerea in utero la carbamazepina nu crestesubstantial riscul de malformatii congenitale majore la produsul de conceptie.6Comitetul a raportat ca nu a existat nicio asociere între doza de carbamazepinasi rata malformatiilor congenitale, dar si ca medicamentul a contribuit lariscul de palatoschizis posterior.

În pofida importantei lor,rezultatele pe termen lung asupra neurodezvoltarii au beneficiat de o atentie redusa.O sinteza sistematica a gasit dovezi insuficiente pentru a diferentia rezultatelepe termen lung asupra neurodezvoltarii corelate cu diferitele medicamenteantiepileptice.7 Doua studii ulterioare au aratat ca acidul valproicare un efect advers clar, dependent de doza, asupra neurodezvoltarii la copii,8,9 iar altele  sase au evidentiat inexistentaunei alterari cognitive la subiectii expusi monoterapiei cu carbamazepina.10

Jentink si colab. au prezentatrezultatele unei sinteze a tuturor studiilor de cohorta publicate si a unuistudiu de tip caz-control populational, utilizând baza de date EUROCAT. Ei au realizato comparaatie intre tratamentul doar cu carbamazepina si cinci "semnale pentrumalformatii congenitale specifice" derivate din studiile de cohorta publicatecombinate "drept cazuri." Autorii nu au observat nicio asociere semnificativaîntre carbamazepina si palatoschizis (odds ratio 1,3, 0,4-4,1), herniediafragmatica, hipospadias si anomalie totala de întoarcere venoasa pulmonara(nu a fost gasit niciun caz de expunere). Numai spina bifida a fost semnificativ corelata cu monoterapia princarbamazepina (2,6, 1,2-5,3), in cazul compararii cu subiecti de control neexpusi.2

Jentink si colab. auconfirmat ca exista o asociere a carbamazepinei cu un model specific demalformatie: spina bifida. Desistudiul a relevat o rata a defectelor de tub neural de 2,6 ori mai mare decâtcea din populatia generala, de 1:1 000 de nasteri, riscul absolut este încaredus. Acest lucru trebuie clar comunicat femeilor gravide si apartinatorilor.Important este si faptul ca nu s-a dovedit înca asocierea carbamazepinei cu oalterare a neurodezvoltarii copiilor pe termen lung, rezultat ce nu poate fidepistat prenatal.

Consilierea adecvataprenatala si recomandarea suplimentelor cu acid folic pot contribui laprevenirea malformatiilor congenitale majore.11 Testele de screeningutilizate, ce includ α-fetoproteina din sângele matern siecografia bidimensionala sau tridimensionala, au o sensibilitate mare pentrudiagnosticul prenatal al defectelor de tub neural. Rata depistarii unorasemenea defecte poate sa se apropie de 100%.12

Este necesara informarea pacientelor,pentru ca ele trebuie sa înteleaga atat riscurile corelate cu convulsiilenecontrolate cat si teratogenitatea agentilor anticonvulsivanti. Dintre toatemedicamentele anticonvulsante, carbamazepina este asociata cu rata cea mairedusa de defecte morfologice si nu s-a dovedit a fi neurotoxica. Prin urmare, eatrebuie considerata drept medicament de electie în graviditate. Controluladecvat al crizelor, precum si consilierea si managementul prenatal riguros vorproduce efecte favorabile în peste 95% dintre sarcini.

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Irena Nulman associate professor of paediatrics, University of Toronto, Division of Clinical Pharmacology, Hospital for Sick Children, Toronto, ON, Canada M5G 1X8 irena.nulman@sickkids.ca