Interventie comunitara integrata pentru prevenirea si managementul bronhopneumopatiei obstructive cronice în orasul chinez Guangdong: trial cluster, randomizat, controlat

ÎNTREBAREA STUDIULUI:Pot avea efectinterventiile comunitare integrate asupra prevenirii precoce si a managementuluibronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC), în special asupra ratei anualede declin a volumului expirator maxim pe secunda (VEMS)?

RASPUNSUL PE SCURT: Interventia comunitara integrata,care consta în educatie sanitara sistematica, masuri intensive siindividualizate, tratament si reabilitare pentru BPOC, poate avea un impactsemnificativ în ceea ce priveste prevenirea si managementul bolii, impact ce sereflecta, în principal, în rata anuala de declin a VEMS.

Ce se Stie In prezent Si ceaduce nou articolul de faTA: Ointerventie bazata pe un singur factor poate sa aiba doar efecte limitate înBPOC. Abordarile comunitare integrate pot scadea rata de declin a VEMS,probabil prin efectele combinate ale sevrajului tabagic si ale diminuarii poluariiaerului.

 

Strcturastudiului

Trial cluster, randomizat,controlat.

 

Localizarea

Opt unitati spitalicesti din orasulchinez Guangzhou.

 

Participantii

Din 1 062 persoane cu vârste cuprinseîntre 40 si 89 de ani, 872 (101 cu BPOC si 771 fara BPOC) au fost alocate fieinterventiilor integrate, fie programelor obisnuite de îngrijire.

  

Interventia

Participantii au fost selectatirandomizat fie pentru abordarile integrate (educatie sanitara sistematica,interventii intensive si individualizate, tratament si reabilitare), fie pentruîngrijiri obisnuite.

  

Variabileleprincipale

Rata anuala de declin a volumuluiexpirator maxim pe secunda (VEMS) înainte de utilizarea unui bronhodilatator.

 

Rezultate

Rata anuala de declin a VEMS îninterventiile comunitare integrate a fost semnificativ mai mica decât în comunitateade control, diferenta ajustata fiind de 19 ml (interval de încredere 95% 3-36 ml/an)si de 0,9% (0,1%-1,8%) din valorile prezise (P<0,005), la fel si raportulVEMS/CVF (capacitate vitala fortata). De asemenea, în timpul urmaririi de patruani, în grupul cu interventie comunitara au fost inregistrate, comparativ cu celde control, valori mai mari ale ratelor de renuntare la fumat (21% vs 8%, P<0,004) si mai mici ale ratelorde deces cumulativ din toate cauzele (1% vs3%, P<0,009). Au fost cuantificate îmbunatatirea cunostintelor despre BPOC sipericolul fumatului, calitatea aerului ambiental, fumatul pasiv si conditiilede munca (toate cu P<0,005).

 

Limitarilestudiului

Am evaluat rata anuala de declin aVEMS doar înainte de folosirea unui bronhodilatator. Nu am examinat valorile inregistratedupa inceperea utilizarii acestuia intrucat pacientii care nu sufereau de BPOC lainrolarea in studiu nu au avut test bronhodilatator. BPOC a fost definitprintr-un raport VEMS/CVF sub 0,7 postbronhodilatator. Modificarile factorilorde risc - de pilda, statusul de fumator - au fost cuantificate pe bazaanamnezei.

  

Generalizareala alte populatii

Desi metodele si experienta noastrapot fi specifice culturii si conditiei sociale, consecinta sevrajului tabagic,ameliorarea poluarii aerului si reducerea fumatului în spatiile publice aucontribuit la diminuarea ratei de declin a VEMS si ar trebui sa fie aplicatepeste tot în lume.

 

Finantarea studiului/ conflict deinterese

Studiula fost finantat de Chinese Central Government si de Guangdong Key ResearchProject.

  

Numarul de înregistrare al trialului

ChineseClinical Trials Registration (ChiCTR-TRC-00000532).

 

  

MAsurareafuncTiei pulmonare In timp, în cadrul intervenTiei comunitare integrate ce vizaprevenirea, Si managementul BPOC

MediaVEMS1 (l)  

Populatiatotala  Populatia fara BPOC

Anuldin perioada de urmarire

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Pîrvu Adriana Mihaela
Autor: 
Yumin Zhou,1 Guoping Hu,1 Dali Wang,2 Shaoyi Wang,3 Yujun Wang,3 Zhigang Liu,3 Jinxin Hu,1 Zhe Shi,1 Gongyong Peng,1 Shengming Liu,1, 4 Jiachun Lu,5 Jingping Zheng,1 Jian Wang,1, 6 Nanshan Zhong,1 Pixin Ran1