Explicarea variatiilor existente la nivelul dirijarii pacientilor de la asistenta primara la cea specializata: studiu de cohorta

ÎNTREBAREA STUDIULUI:În ce masuravariaza trimiterea de la asistenta primara catre cea specializata variaza înfunctie de vârsta, sex si nivelul socioeconomic al pacientului? Simptomeleinvestigate au fost: metroragia post-menopauza (afectiune cu potential letal),durerea de sold (pentru care nu exista ghiduri clare de orientare catre unconsult de specialitate) si dispepsia (se ofera indrumare doar pentru persoanelecu varste de peste 55 de ani).

RASPUNSUL PE SCURT: Probabilitatea dirijarii catre unmedic specialist a fost mai mica, pentru toate cele trei simptome mentionate, inrandul subiectilor vârstnici, ca si in cazul femeilor cu durere de sold, tendintadescendenta fiind si mai accentuata la pacientii defavorizati cu durere de sold,dar si la cei care aveau dispepsie si varste sub 55 de ani.

Ce se Stie In prezent Si ceaduce nou articolul de faTA: Femeile,vârstnicii si grupurile defavorizate social se adreseaza mai putin medicului sisunt indrumate catre un consult de specialitate într-o proportie mult mai micadecat restul pacientilor. Nu este sigur daca atari inegalitati apar în momentultrimiterii catre specialist sau cand se face apel la asistenta medicala primara.Ele se manifesta, cel mai probabil, în absenta ghidurilor explicite si a afectiunilorpotential letale.

 

Participantisi localizare

Pacientii cu metroragie post-menopauza,cu durere de sold sau cu dispepsie din 326 de cabinete de medicina de familiedin Anglia, în perioada anilor 2001-2007.

 

Structura,marimea si durata studiului

Studiul a examinat o cohorta depacienti ale caror date individuale au fost preluate din baza de date amedicilor de familie. Au fost incluse 5 492 de femei cu metroragiepost-menopauza, 23 121 de persoane cu dureri de sold si 101 212 cu dispepsie.

 

Rezultateprincipale

În total au fost indrumati catreconsult de specialitate 61,4% (n=3375) dintre pacientele cu metroragiepost-menopauza, 17,4% (n=4019) dintre pacientii cu dureri de sold si 13,8%(n=13 944) dintre cei cu dispepsie. Femeile au fost dirijate catre specialist intr-omasura mai mica decat barbatii când au prezentat durere de sold (raportulriscului (HR - Hazard Ratio) 0,90, interval de încredere 95% 0,84-0,96).Inegalitatile legate de adresarea catre asistenta medicala secundara, în functiede vârsta, au aparut pentru toate cele trei simptome (tabelul). O probabilitatemai mica de indrumare catre un examen de specialitate s-a inregistrat in cazulsubiectilor defavorizati social cu durere de sold si cu dispepsie (daca aveau vârste≤55 de ani); HRajustat pentru cinci dintre cei mai defavorizati, comparativ cu cei mai putindefavorizati, a fost 0,72 (interval de încredere 95% 0,62-0,82) si, respectiv,0,76 (0,68-0,85). Pentru metroragia post-menopauza nu s-au gasit diferentesocioeconomice în ceea ce priveste recomandarea catre specialist.

 

Erorisistematice, factori de confuzie si alte motive ce indeamna la precautie

Am controlat comorbiditatile, dar nuam putut realiza o evaluare completa a impactului altor potentiale surse deeroare (fumatul, indicele de masa corporala, consumul de alcool), datele disponibilefiind sarace în astfel de detalii. Codificarea nestandardizata si incompleta aorientarii catre specialist a dus, probabil, la subestimarea numarului deconsultatii. Poate ca nu am reusit nici sa includem în studiu cazuri eligibileîn care medicul de familie a codificat consultatia dupa diagnostic, si nu infunctie de simptom. Folosirea de rutina a datelor ar trebui sa limiteze selectiasi raportarea greselilor. Circumstantele socioeconomice au fost determinate pearii mici si poate ca au condus la clasificari eronate, subestimând, astfel,inegalitatile.

Generalizareacatre alte populatii

Rezultatele acestui studu nationalse aplica pacientilor de sex masculin si feminin din Marea Britanie. Nu esterecomandata extrapolarea rezultatelor la situatia din alte tari, cu sisteme desanatate diferite.

Finantareastudiului/ conflicte de interese

King's Fund a furnizat sprijinpentru accesarea datelor. RR este partial finantat de National Institute forHealth Research. Nu exista conflicte de interese.

 

Riscul relativ (OR) Si raportul riscului (hr) pentruadresarea cAtre specialist în funcTie de simptome, vÂrstASi condiTie socialA

Simptomatologie

Variabile  Metroragie postmenopauza (n=5 492)*  Dureresold (n=23 121)**     Dispepsie (n=101 212)**      <55de ani    >55 de ani

Grupade varsta (ani)  

<25  -    -    0,33 (0,30-0,37)     -   

25-34 -    -    0,48 (0,45-0,51)     -   

35-44 -    -    0,68 (0,65-0,72)     -   

45-54 -    -    0,88 (0,84-093) -   

55-64 1    1    1    1   

65-74 0,89 (0,78-1,02)     1,18 (1,10-1,28)     -    0,94(0,89-0,99)    

75-84 0,64 (0,55-0,74)     1,13 (1,04-1,23)     -    0,84(0,78-0,90)    

≥85  0,39(0,31-0,49)     0,68 (0,57-0,81)     -    0,56(0,47-0,66)    

Nivelulsocioeconomic  

1 (cel mai putin defavorizat)   1    1    1    1   

2    0,96(0,81-1,14)     0,92 (0,84-1,01)     0,97 (0,90-1,04)     0,88 (0,81-0,95)

3    1,02(0,83-1,26)     0,84 (0,75-0,92)     0,87 (0,81-0,94)     0,89 (0,81-096)

4    1,05(0,84-1,32)     0,8 (0,72-0,90) 0,84 (0,76-0,92)     0,92 (0,82-1,03)    

5 (cel mai defavorizat)    1,09 (0,86-1,37)     0,72 (0,62-0,82)     0,76(0,68-085) 0,91(0,81-1,03)

_________________________ 

*OR (interval de încredere 95%)

**HR (interval de încredere 95%)

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Pîrvu Adriana Mihaela
Autor: 
Dulcie McBride,1 Sarah Hardoon,2 Kate Walters,2 Stuart Gilmour,3 Rosalind Raine1