Pacientilor nu li se va fi rambursa nimic pentru îngrijirile medicale primite în strainatate fara aprobare prealabila

O noua decizie a Curtii Europene deJustitie precizeaza ca autoritatile medicale nationale sunt îndreptatite sainsiste pentru ca pacientii care doresc sa fie rambursati pentru tratamentemedicale de specialiate primite în ambulatoriu, într-un alt stat membru al UE,sa primeasca, în prealabil, o autorizatie în acest sens.

O atare hotarâre reprezinta un pasînapoi pentru Comisia Europeana, care a adus Franta în fata Curtii, sustinând caaceasta autorizatie ar viola legea europeana, precum si unul dintre principiilede baza ale UE, si anume, libertatea de-a oferi servicii. Guvernul francez, sustinutsi de Marea Britanie, Finlanda si Spania a avut castig de cauza in contestareaacestei interpretari a Comisiei privind legile europene.

Decizia judecatorilor Curtii de laLuxemburg este ultima dintr-o serie de cazuri referitoare la drepturile pacientilorde a fi tratati într-un alt stat membru UE si de a fi rambursati pentrucosturi.

Sub codul de securitate sociala alFrantei, bolnavii trebuie sa obtina o autorizatie oficiala înainte de a mergeîntr-o alta tara pentru un tratament ce necesita echipament medical despecialitate. Ei trebuie sa depuna o cerere catre fondul de sanatate de careapartin si sa astepte raspuns în decurs de doua saptamâni - daca nu primescniciunul, se considera ca autorizatia a fost aprobata.

Tratamentulinclude imagistica prin rezonanta magnetica nucleara si spectrometrie, folositepentru diagnosticarea si tratamentul cancerului.

Îndecizia sa, Curtea Europeana subliniaza ca actuala lege afirma ca pacientii nuar trebui sa intampine niciun fel de restrictii daca solicita servicii medicaleîntr-un alt stat membru al UE, urmand sa fie rambursati pentru tratamentulprimit, fie el ambulatoriu sau in conditii de spitalizare. Curtea noteaza ca autorizatia obtinutaîn prealabil, ceruta de Franta, ar putea fi considerata o piedica în folosireaacestui drept.

Curtea de Justitie a declarat, insa,ca achizitionarea de echipament medical sofisticat poate face obiectul uneipolitici de planificare menita atat sa asigure, la nivel national, furnizarearationala, stabila, echilibrata si accesibila a unor terapii moderne, precum sipentru a evita, pe cât posibil, orice risipa de resurse financiare, tehnice siumane.

Astfel, tinând cont de posibilelepericole pentru organizarea politicilor de sanatate publica si pentruechilibrul financiar al sistemului de securitate sociala, Curtea a decis ca obtinereaîn prealabil a autorizatiei pentru un atare tip de tratamente reprezinta orestrictie justificata.

 

Patients won't getreimbursed for care abroad without prior approval

A se cita: BMJ 2010;341:c5657

 

Foto

Ministrulfrancez al Sanatatii, Roselyne Bachelot-Narquin, a beneficiat de sprijin dinpartea Marii Britanii, Finlandei si Spaniei

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Emanuela Micu
Autor: 
Rory Watson BRUXELLES