Impactul evaluarilor de la locul de munca asupra educatiei si performantelor medicilor: o analiza sistematica

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Care sunt dovezile ce sprijinaideea ca evaluarile de la locul de munca afecteaza nivelul de educatie siperformanta al medicilor?

RASPUNSUL PE SCURT: Cu toate ca evaluarea la locul demunca a fost considerata drept o metoda foarte importanta de evaluare formatoarea performantei, au fost publicate doar cateva articole referitoare la impactulei asupra nivelului de educatie si competenta al doctorilor.

Ce se Stie In prezent Si ceaduce nou articolul de faTA: Sepresupune ca evaluarea la locul de munca sustine procesul de învatare siimpactul educatiei. Analiza de fata a identificat putine dovezi capabile saateste ca un atare tip de evaluare este o initiativa educationala, desi existaun numar limitat de date ce sustin ipoteza ca feedbackul din mai multe surse arputea îmbunatati performanta.  

 

Criteriile de selectiea studiilor

Am gasit studii, cu orice tip deproiectare, care încercau sa evalueze impactul sau efectul celor patru tipuride evaluare la locul de munca utilizate, actualmente, pe plan international(feedback-ul multiplu, mini-evaluarile clinice, observarea directa a abilitatilorpractice si procedurale, discutiile pe baza cazurilor) asupra performanteimedicilor cu drept de libera practica. Am exclus articolele de sinteza,comentariile si scrisorile. Sursele de date primare au fost Journals@Ovid, Medline, Embase, CINAHL,PsycINFO si ERIC. Analizele dovezilor existente (Bandolier, Cochrane Library, DARE, baza de date HTAsi NHS EED) au fost accesate si identificate prin intermediul site-ului HealthInformation Resources. Am luat in considerare si listele de referinte alestudiilor de interes, precum si bibliografia lucrarilor de sinteza.

 

Rezultatele primare

Am evaluat studiile care au avut învedere fie impactul educational, fie efectul evaluarilor la locul de muncaasupra randamentului doctorilor, folosind adaptarea Barr a modeluluiKirkpatrick de evaluare pe patru niveluri (tabelul).

 

Principalelerezultate si rolul întâamplarii

Am inclus 16 studii: 15 eraudescriptive si non-comparative sau observationale, iar unul era randomizat si controlat(tabelul). Opt studii au examinat feedbackul multiplu, cu rezultate amestecate.Erau mai probabile modificarile nivelului de performanta când feedback-ul eracredibil si exact sau când subiectii erau ajutati sa-si identifice puncteleslabe si pe cele tari. Patru studii au examinat mini-evaluarile clinice; unul aobservat direct abilitatile procedurale; si trei au luat în calcul metode deevaluare mixte - toate au raportat rezultate pozitive în ceea ce privesteimpactul educational al evaluarilor de la locul de munca, dar nu au existatdovezi suficiente pentru obiectivarea îmbunatatirii performantei.

 

Eroare sistematica,factori de confuzie si alte motive de precautie

Majoritatea articolelor incluse înanaliza de fata au fost studii descriptive si non-comparative sau observationale,calitatea lor fiind variabila. Validitatea rezultatelor ar putea fi limitata decaracterul necontrolat al respectivelor studii, însa, având în vedere dificultatilemetodologice din cadrul evaluarii impactului educational si a performanteimedicilor, studiile descriptive si observationale pot, totusi, sa constituie osursa de informatii utila. Într-adevar, unele dintre cele mai puternice doveziîn sprijinul îmbunatatirii performantei dupa evaluarea de la locul de munca sebazeaza pe date provenite de la grupuri specifice. În singurul studiurandomizat si controlat s-a încercat stabilirea unei relatii de cauzalitate("feedbackul multiplu determina ameliorarea performantei"), dar este clar carezultatele au fost afectate de factorii de confuzie generata de prezenta pregatiriiconcurente. Rigurozitatea metodologica este evidenta în unele articole, maiales în acelea ce vizau examinarea unor aspecte multiple ale evaluarii de lalocul de munca - cum, însa, au pus accentul, în principal, pe fezabilitate sivaliditate, ele au fost mai putin potrivite pentru colectarea de date cuprivire la impactul educational sau la efectul asupra performantei. Potentialulde aparitie a erorilor sistematice, atunci când se studiaza grupuri populationaleputernic motivate, poate duce la rezultate profund distorsionate. De asemenea,calitatea si taria datelor obtinute au fost afectate si de dimensiunea mica apopulatiilor incluse în majoritatea studiilor si de faptul ca s-a folosit autoraportarea.

Metodologia analizei noastre are siea unele limitari. Am efectuat o ampla documentare in cadrul bazei de date existente,dar nu am examinat si literatura "cenusie", ceea ce ar fi putut influentarezultatele datorita publicarii partinitoare a studiilor, iar în baza de dateOvid am cautat strict materialele în engleza.

 

Finantareastudiului/potentiale conflicte de interese

Nu a fost obtinuta nicio finantare,iar autorii declara ca nu exista conflicte de interese.

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Alice Miller, Julian Archer