Educatia medicala continua în Europa

Este tentanta perspectiva infiintariiunui grup de lucru medical competent care sa circule prin Europa pentru a seocupa de problemele comune din sanatate. În articolul in care este analizata aceeasitematica, Horsley si colegii sai militeaza pentru armonizarea sistemeloractuale in directia mentinerii competentei profesionale si evidentiazaobstacolele ce vor trebui depasite.1 Ei recomanda ca noul sistem saaiba în vedere ameliorarea rezultatelor ce tin de pacient, însa admit ca nuexista certitudini cu privire la felul în care s-ar putea concretiza un atareobiectiv. Recomandarile respective sunt o provocare majora pentru educatiamedicala continua (EMC) în cadrul noului sistem si va fi necesar ca totifurnizorii de educatie - de la guverne si organizatii profesionale pâna lacompanii farmaceutice si alte firme comerciale - sa înteleaga foarte clar notiuneade competenta profesionala si sa adune dovezi cu privire la eficienta diverselorabordari educationale, in conditiile climatului economic actual fiind deosebitde importanta cunoasterea raportului cost-eficienta al fiecareia dintrerespectivele abordari.

Mentinerea nivelului de competenta aldoctorilor nu implica doar actualizarea regulata a cunostintelor medicale si aabilitatilor clinice. Este de asteptat ca toti sa aiba o anumita conduitaprofesionala si sa afiseze comportamente si relatii bazate pe valori esentiale- de exemplu, integritatea, compasiunea si munca în echipa cu pacientii si cu altiangajati din sanatate.2 Pastrarea competentei profesionale într-ogama variata de specialitati este esentiala pentru furnizarea unor serviciimedicale de înalta calitate, centrate pe pacient.3 Un nou sistem defurnizare a EMC va trebui sa ofere oportunitati dezvoltarii si evaluariituturor domeniilor neincluse în categoria competentei profesionale.

Conform dovezilor existente, EMCpoate îmbunatati rezultatele la nivel de pacient, iar câteva metaanalizesubliniaza eficienta tehnicilor interactive, cum sunt, de pilda, auditarea cufeedback, cursurile academice si memo-urile.4 Ghidurile de practicaclinica si liderii de opinie sunt parghii mai putin eficiente, iar folosireaprezentarilor didactice si distribuirea de materiale informative influenteazadoar intr-o mica masura practica clinica. Asemenea dovezi pot orientaeforturile viitoare de furnizare a EMC, dar strategiile cele mai eficiente se axeazape câteva domenii specifice ale competentei profesionale, cum sunt, de exemplu,încercarile de eficientizare a tratamentului hipertensiunii arteriale.

Dovezile referitoare la eficientaEMC în cadrul dezvoltarii si evaluarii profesionalismului sunt mai putin clare.Evaluarea la locul de munca a fost tot mai frecvent folosita pentru aproximareanivelului competentei profesionale, metoda fiind utilizata, insa, si pe post deabordare formatoare si educationala. Cu ocazia analizei sistematice realizatede Miller si Archer a fost identificat un numar limitat de dovezi ce  atesta faptul ca astfel de instrumente potîmbunatati rezultatele la nivel de pacient, desi s-a constatat ca feedbackulprovenit din mai multe surse pare sa amelioreze performanta si ca înlesnirilestimuleaza intr-o masura apreciabila succesul.5 La fel de putinedovezi sustin schimbarile din practica clinica sau îmbunatatirea rezultatelorla nivel de pacient si in cazul celorlalte abordari ale dezvoltariiprofesionalismului, cum sunt, de pilda, practica "reflectiva"6 sigrupurile Balint.7

Horsley si colegii au identificatfolosirea tot mai frecventa a internetului pentru furnizarea oportunitatiloreducationale si iau în calcul potentialul acestuia când se pune problema EMC lanivel european.1 Astfel, se poate schita un scenariu de viitorentuziasmant, în care pachetele educationale standardizate si acreditate arputea fi oferite medicilor din diferite state membre, însa o metaanaliza recentaa învatarii bazate pe internet a detectat putine dovezi (pentru domeniulmedical) în sprijinul efectului asupra practicii clinice si al rezultatelor lanivel de pacient.8 Este interesant faptul ca nu au fost descoperitenici diferente semnificative între învatarea bazata pe internet si alte abordariposibile, desi un proces de învatare care ar folosi mai multe metode si careprezinta un grad mai mare de interactivitate ar putea fi mai eficient.

Mesajul evident transmis dedovezile disponibile pana in prezent este urmatorul: recipientul educatieimedicale continue trebuie sa participe activ la procesul educational, ceea ceimplica sprijinul unui facilitator. Astfel de abordari presupun un consumintens de resurse si de timp, atât din partea utilizatorului cât si din cea afurnizorului. Intrucat exista putine studii de calitate cu privire la raportulcost-eficienta ce pot justifica în mod adecvat alocarea de resurse pentru abordarileinteractive, sunt necesare noi cercetari in aceasta directie, desi esteprobabil ca valoarea costurilor totale sa fie subestimata.9 Esteimportant sa nu uitam nici faptul ca mediul de lucru are o influentaconsiderabila asupra punerii în practica a elementelor nou învatate.10

Un sistem nou de EMC ar trebui sarecunoasca nevoile medicilor. De exemplu, majoritatea celor care învatafolosind serviciile de EMC de pe internet aleg o asemenea varianta pentru ca iiajuta sa stabileasca un echilibru între responsabilitatile familiale si celeprofesionale.11 Multe cadre medicale fac parte din categoria celorcare învata o viata întreaga, pe cont propriu, orientându-se în identificareanevoilor educationale în functie de experientele pe care le au în practicaclinica.12 O atare perspectiva asupra învatarii nu se integreazaprea usor în grupul mare al serviciilor educationale puse la dispozitie dediferiti furnizori. Oferirea de pachete educationale „la cheie" poate reducecosturile dar, intrucat nu aduce niciun beneficiu utilizatorului, eficientaunei asemenea abordari este improbabila.

Un sistem armonios,ce poate mentine nivelul de competenta profesionala în Europa, este un obiectivcare poate fi atins, însa toti factorii de decizie si furnizorii de educatiemedicala vor trebui sa perceapa caracterul holistic al competentei profesionale,acceptând faptul ca s-ar putea sa fie greu de obiectivat eficienta si eficientaraportata la costuri a diverselor abordari educationale, ceea ce nu ar trebui sastinghereasca dezvoltarea si aplicarea modalitatilor de EMC care respectanevoile utilizatorului si care se bazeaza pe interactivitate, sub îndrumareaunui facilitator. 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
John Sandars, senior lecturer in community based education, Leeds Institute of Medical Education (LIME), University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UKj.e.sandars@leeds.ac.uk