Votul si capacitatea mentala

În Anglia, 700000 de oameni au dementasi 1,2 milioane prezintao dizabilitate de învatare.1, 2Multi dintre ei vor fi dorit saparticipe la vot în cadrul alegerilor generaledin Marea Britanie din acest an, fiindcaaveau capacitatea mentalanecesara, darexistadestui care poate canu au avut o atare oportunitate.

Esteun aspect important, pentru ca, la nivel mondial, societatile democratice sunttot mai numeroase. Dacaoamenilor li se neagaposibilitatea de a vota (deoarecefie nu sunt încurajati sase înregistreze, fie nu este facilitatavotarea),drepturile lor cetatenesti sunt subminate. În plus, se înmultesc modalitatilede votare (si, prin urmare, cele de exercitare a unui vot fraudulos).Exprimarea dreptului de a vota de catre cineva care nu are capacitatea adecvatapoateprejudicia democratia. Asa cum evidentiazaLivingston si colab. în studiulcorelat (doi:10.1136/bmj.c4184),3capacitatea unor astfel de persoane creeazatot mai frecvent dificultati celorcare le acorda asistenta, fie ei platiti ori din familie, astfel încât pareinevitabilaperspectiva ca medicilor sali se solicite evaluarea capacitatii de avota.

Inprimul rand, se pune problema lipsei unei consilieri clare. În Marea Britanie,recenta lege electoralaa abolit notiunea de drept comun de incapacitate de avota pe baza unei tulburari mentale diagnosticate.4Mental Capacity Act 2005, valabil pentru Anglia si Tara Galilor, a interzisexplicit înlocuirea deciziilor cu privire la vot. Comisia Electoralasustine caincapacitateamentalaprobabilanu impiedicaincluderea în registrul de alegatori sau pe listelepentru vot.5 Cutoate acestea, instruirea ofiterilor de evidentaelectoralaprevede necesitateaca, pentru a fi împuternicit savoteze, alegatorul sa aiba"capacitatea mentala."6 Asadar,medicilor li se poate solicita saevalueze aceastacapacitate.

In aldoilea rand, trebuie lamuritastarea realaa lucrurilor. Un studiu din MareaBritanie a confirmat opinia ce sugera caoamenii cu dizabilitati de învataresunt subreprezentati în sondaje,7 aratand,totodata, caprobabilitatea de a vota a adultilor cu astfel de probleme a fostde sase ori mai mare dacarespectivii locuiau cu cel putin un alt adult care si-aexercitat dreptul de vot, observatie regasitaîntr-un studiu similar norvegian.8

ÎnSUA, cercetarile au evidentiat faptul ca, desi multi cetateni cu dementausoarasaumoderatavoteaza, un asemenea demers se concretizeazaintr-o proportie mult maimare în cazul în care sunt îngrijti de sot/sotie decât de fiu/fiica.9Într-un studiu efectuat pe 100 de pacienti din ambulatoriu cu dementa, 60%dintre ei au votat, iar formele mai severe erau corelate cu un cuantum scazutde cunostinte relevante si cu o participare modestala vot.10În unitatile de îngrijire au votat circa 29% dintre cei asistati, iar diferenteledintre institutii au fost izbitoare.11

Prinurmare, probabilitatea de a vota pare sadepinda, în parte, de sprijinul sistatusul social, ceea ce explicade ce variatiile au fost atât de mari. Datelesugereaza, de asemenea, caalti oameni decid, de fapt, dacao persoanaare dreptulsavoteze. Astfel, in al treilea rand, este necesar sase clarifice modalitateade evaluare a capacitatii de a vota. În Australia, unde votul este obligatoriu,un alegator poate fi sters de pe listele electorale dacaun medic certificafaptulcaacesta are "o minte nesanatoasa" - adicaeste incapabil saînteleaganatura siimportanta votului. În practica, nu este clar cine este exclus si ce drepturicompensatorii poate avea respectivul cetatean.

Existaorelatie tensionataîntre statusul mintal diagnosticat al unei persoane sicapacitatea sa functionalade a vota. In ceea ce priveste dreptul de vot, oabordare legatade status este usor de transpus in practica, desi are un vaditcaracter discriminatoriu, intrucat o tulburare mintalanu compromite obligatoriucapacitatea de a vota. O abordare functionala- prin care este evaluatacapacitateade a vota a tuturor cetatenilor - este corecta, dar materializarea ei integralaarfi un cosmar din punct de vedere administrativ.

Inunele state nord-americane, cetatenilor sub tutelapentru dementale este negat indeobstedreptul de vot, dar o atare practicaa inceput safie contestata. A fost elaboratun instrument de evaluare pentru a aprecia competenta functionalaa uneipersoane.12Daca ar fi utilizat în Marea Britanie si s-ar adresa numai pacientilor cu undiagnostic de dementa, dizabilitate de învatare sau alte tulburari mentale, unastfel de test ar intra in contradictie, probabil, cu prevederile DisabilityDiscrimination Act 2005.

Infine, existasi o preocupare ce vizeaza, cu precadere, cetatenia. În 2006,Convention on the Rights of Persons with Disabilities a garantat cetatenilor,fie ei cu sau faradizabilitati, aceleasi drepturi politice si aceleasioportunitati. Un studiu recent a identificat, insa, numai patru statedemocratice (Canada, Irlanda, Italia si Suedia) care nu au impus restrictiilegale dreptului de vot al adultilor cu tulburari mentale.13Constitutia din Kenya, recent ratificata, a adoptat si ea articolul relevant alconventiei.

Atitudineape care o avem fatade capacitatea de a vota este importanta, fiindcareflectaopiniilenoastre asupra cetateniei. Existaresurse ce pot ajuta persoanele cu dizabilitatide învatare savoteze, dar este necesar sase cunoascamai bine modul in care poatefi facilitatavotarea in cazul persoanelor cu abilitati mentale alterate. ÎnMarea Britanie, medicii solicitati saevalueze capacitatea de a vota a oamenilorcu dizabilitati mentale care si-au exprimat dorinta de a vota au nevoie desprijin. Orice cetatean are drept de vot, chiar si cand exista temeri legate decapacitatea sa de a-si exercita un atare drept.4

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
1Marcus Redley, senior research associate, 2Julian C Hughes, honorary professor of philosophy of ageing, 1Anthony Holland, health foundation chair in learning disability