Screeningul pentru depresia postnatala în îngrijirea primara: analiza cost-eficienta

Întrebareastudiului: Screeningul de rutina pentru depresia postnatala înîngrijirea primara reprezinta, pentru NHS (National Health System - Sistemul Nationalde Sanatate britanic), o valoare adaugata din punct de vedere financiar?

RAspunsulpe scurt: Metodele de identificare formala pentru depresia postnatala nu reprezinta outilizare cost-eficienta a resurselor NHS.

Ce se Stie In prezent Si ce aduce nou articolul de faTA: Mai putin de jumatate din cazurile dedepresie postnatala sunt depistate de specialistii din asistenta primara înpractica clinica de rutina. Recomandarilerecente ale NICE sustin folosirea chestionarelor prescurtate de diagnostic(întrebarile Whooley) pentru a depista o posibila depresie postnatala. Se pare,insa,ca screeningul de rutina pentru detectarea respectivei afectiuni nu reprezintao valoare din punct de vedere financiar pentru NHS, nici chiar cand se apeleazala un test de confirmare pentru pacientelein cazul carora a fost identificatadepresia. Concluziile noastre sunt extrase, în primul rând, din costurilemanagementului femeilor incorect diagnosticate drept depresive.

  

Rezultatele principale

Nicio metoda formala pentru depistarea depresieipostnatale nu a fost cost-eficienta la un prag conventional acceptat ca platade 20 000-30 000 ₤ per ani de viata ajustati calitativ(quality adjusted life year - QALY). Adoptarea scalei Edinburgh pentru depresiapostnatala (Edinburgh postnatal depression scale - EPDS), cu o limita de 16puncte, a fost metoda formala de identificare cea mai ieftina si eficace, al careiraport cost-eficienta incremental (incremental cost effectiveness ratio - ICER)a fost de 41 103 ₤ per QALY aditionali, comparativ cuasistenta de rutina singura. Strategiile care au adoptat metode formale deidentifica­re cu un grad mai ridicat de specificitate (cu puncte limita maimari) au fost asociate cu un raport cost-eficienta incremental mai favorabil.

  

Protocolul de studiu

Analiza a cost-eficientei prin utilizarea unui model dedecizie conbstandin metode alternative de screening pentru detectareadepresiei, ce a inclus instrumente standardizate si generice pentru depresiapostnatala. Un arbore decizional a avutin vedere modul de tratament complet, dela posibilul debut al depresiei postnatale si pâna la identificarea, tratamentulsi posibila recidiva a afectiunii.

  

Sursele de eficienta

O populatie ipotetica de femei evaluate pentru depresiapostnatala fie numai prin îngrijirea de rutina, fie prin adaugarea, la aceasta,a metodelor formale de identificare la sase saptamâni postnatal, asa cumrecomanda ghidurile recente.

  

Sursele datelor

Performanta instrumentelor de screening a fost derivatadintr-o sinteza sistematica si o metaanaliza bivariata la un nivel de limiteale instrumentelor. Estimarile altor parametri au fost facute prin consultarealiteraturii de specialitate si a bazelor de date relevante. Costurile au fostexprimate la nivelul preturilor din 2006-7, iar impactul asupra sanatatii afost exprimat prin prisma QALY. Orizontul de timp pentru studiu a fost de unan.

  

Rezultatele analizei desensibilitate

Conformanalizei de sensibilitate, costul managementului incorect al depistariidepresiei a fost un aspect important al modelului, dar se pare ca abordarileprin identificarea formala nu au fost cost-eficiente la orice estimare fezabilaa respectivului cost.

  

Limitele studiului

Analiza a fostefectuata numai din perspectiva NHS si a serviciilor sociale personale, iarmodelul s-a axat pe costuri si pe evolutia sanatatii asociata numai cu mama. Inliteratura de specialitate a fost publicat un numar limitat de date pentruestimarea anumitor parametri, printre care probabilitatea ca depresia postnatalasa fi fost identificata viaîngrijirea de rutina la sase saptamâni, riscul de recidive si ponderea utilitatii.În absenta unei alternative adecvate, am folosit QALY pentru a asigura compara­bilitateaîntre interventiile luate în considerare aici si cele care nu tin de sfera sanatatiimintale; interpretarea rezultatelor trebuie sa aiba în vedere,insa,posibilitatea lipsei de sensibilitate a QALY în acest context. În sfârsit,între studii a existat o heterogenitate moderata-ridicata; aceasta a generat uncuantum suplimentar de incertitudine, asa ca am folosit metaanaliza pentruefecte aleatoare ca sa-l încorporam în cadrul rezultatelor testelor deperformanta proprii fiecarui instrument de detectare a depresiei.

  

Finantarea studiului/conflicte deinterese potentiale

Autorii suntindependenti fata de finantatorul studiului, Programul NIHR Health TechnologyAssessment (HTA).

  

RESULTATELE ANALIZEIPE BAZADE CAZ

(NUMAISTRATEGII NON-DOMINATE)

  

Strategie                             Costuri medii                                      ICER 

Numai îngrijirea de rutina                                                                Neaplicabil

Puncte limita EPDS:

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Mike Paulden,1 Stephen Palmer,1 Catherine Hewitt,2 Simon Gilbody2 1Centre for Health Economics, University of York, Heslington, York YO10 5DD 2Department of Health Sciences, University of York Corespondenta la: M Paulden, Toronto Health Economics and Tec