Factorii de risc din timpul studiilor universitare medicale asociati cu abaterile profesionale ulterioare: studiu retrospectiv, multicentric, de tip caz-control

Raspunsuri primite pe bmj.com

    

"Cel mai bun lucru pentru planificarea suplimentara ar fi cautareasi identificarea problemei din programa deinvatamant medical curenta. ‘Ce lipsestedin acest curs?' este o întrebare banala, dar importanta."

VirojWiwanitkit, medic, Bangkok,Tailanda

 

"Concluzia ca studentii la medicina cu un statut socio-economic inferiorprezinta o probabilitate mult mai mare de a primi, în timpul activitatiiprofesionale, sanctiuni din partea General Medical Council ar putea, teoretic, safie utilizata pe viitor,in scopul discriminarii acestei categorii de studenti."

Andrew D Beggs, cercetator,chirurgie, Londra, Regatul Unit

Pentrua trimite un raspuns rapid, accesati orice articol de pe bmj.com si selectatioptiunea "Respond to this article".

 

Întrebareastudiului: Înperioada studentiei pot fi identificati factori de risc ce se asociaza cuabateri profesionale ulterioare?

RAspunsulpe scurt: Încadrul cercetarii de fata, de mica amploare, sexul masculin, pierderea unor examenedin primii ani de studiu si categoria sociala inferioara au fost factori derisc independenti pentru abaterile profesionale ulterioare.

Cese Stie In prezent Si ce aduce nou articolul de faTA: Se stie ca împotriva medicilor desex masculin sunt depuse mai multe plângeri. Studiile realizate în SUA sugereazaca abaterile profesionale ar putea fi corelate cu rezultatele academice slabesau cu comportamentul neprofesional în cadrul facultatii de medicina. Studiulnostru ofera primele dovezi echivalente în acest sens, provenite din RegatulUnit. Sunt necesare, însa, cercetari mai ample, care sa aprofundeze rezultateleobtinute de noi.

 

Participantisi localizare

În studiu au fost implicati medicicare absolvisera cursurile de profil în perioada 1958-1997, la opt facultati demedicina din Marea Britanie.

 

Proiectare,dimensiune si durata

Cazurile au fost reprezentate demedici care, în perioada 1999-2004, fusesera chemati în fata General MedicalCouncil (GMC - Consiliul General al Medicilor) din Marea Britanie si pentrucare se constatasera abateri profesionale. Pentru fiecare cazin parte au fostdesemnati patru martori, selectati din cohorte reprezentate de medici careabsolvisera facultatea în acelasi an. Dosarele care cuprindeau date referitoarela evolutia subiectilor în timpul studentiei au fost complet anonimizate de lasursa înainte de a fi folosite pentru extragerea datelor sociale si demograficesi a celor privitoare la evolutia ulterioara.

 

Rezultate primare,riscuri, expunere

Rezultatul primar a constat în a fi"un caz". Factorii de risc potentiali au inclus indicatorii sociodemografici(sexul, vârsta din momentul admiterii la facultate si categoria sociala estimatape baza ocupatiei declarate a tatalui) si problemele din timpul studentiei (esecurilela examene, performanta globala slaba, terminarea facultatii cu întârziere,comentariile negative din fisa personala a studentului).

 

Rezultateleprincipale si rolul întâmplarii

Analiza de regresie multivariabilaconditionata a aratat ca sexul masculin, rezultatele academice slabe laînceputul facultatii si categoria sociala estimata ca inferioara la admitereerau factori de risc pentru abaterile profesionale ulterioare (vezi tabelul).Dupa completarea datelor, prin metode statistice, pentru suplinirea celor circa30% informatii lipsa din modelul de mai sus, factorii de risc au ramasnemodificati. Valorile riscului relativ estimat au fost 5,57 (interval deîncredere 95% 2,03-15,25, P=0,001) pentru sexul masculin; 3,19 (1,29-7,87, P=0,012)pentru categoria sociala estimata ca fiind inferioara; si 3,21 (1,43-7,23, P=0,005)pentru restantele de la începutul facultatii/la materiile preclinice.

 

Partinirea, factoriide confuzie si alte motive de precautie

Aceste date ar trebuie sa fieprudent interpretate deoarece provin dintr-un esantion restrâns, implicândnumai opt facultati de medicina. Calitatea si caracterul complet al datelor aufost variabile datorita perioadei mari de timp luate în calcul. Cazurile aufost identificate pe parcursul unei perioade scurte de cinci ani si au fostexclusi medicii cu probleme de sanatate sau care au ales eliminarea voluntaradin registrele medicale. Nu am putut studia efectele potentiale ale facultatilorde medicina în sine, nici pe cele ale specialitatii alese sau ale diferitelortipuri de abateri profesionale. Rapoartele probabilitatilor reprezinta risculrelativ, riscul absolut pentru un medic cu orice tip de istoric ramânând redus.

 

Potentialulde generalizare la alte populatii

Desi nu avem de ce sa credem ca esantionulnostru nu ar fi reprezentativ, nu putem afirma ca rezultatele pot figeneralizate la grupuri mai mari de doctori. Studiul are un caracter preliminarsi este necesara repetarea lui pe o scara mai larga.

 

Finantareastudiului/conflicte de interese potentiale

Studiul a fost realizat cuaprobarea si colaborarea deplina a GMC din Marea Britanie, care a identificatcazurile si martorii, a arbitrat asigurarea confidentialitatii pentru facultatilede medicina si a oferit finantare pentru sustinerea copierii si anonimizariidosarelor studentilor de la medicina, înainte de a fi trimise catre noi pentruintroducerea datelor. GMC nu a jucat niciun alt rol în colectarea datelor  sauin analiza lor statistica, dar a aprobatscrierea articolului. JY este sponsorizat de Service Increment for Teaching(SIFT).

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DEREGRESIE LOGISTICA MULTIVARIABILA CONDITIONATA

A VARIABILELOR CEAR PUTEA EXPLICA REZULTATUL DEFINIT PRIN A FI "UN CAZ"

 

Factor

Risc relativ estimat ajustat*

(interval de încredere 95%)

Valoarea P*

Sexul masculin

9.80 (2.43 - 39.44)

0.001

Categoria sociala estimata a fi inferioara

4.28 (1.52 - 12.09)

0.006

Restantele de la examenele din primul an de studiu/

la materiile preclinice

5.47 (2.17 - 13.79)

<0.001

 

*Ajustatpentru toate variabilele introduse în primul model

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Janet Yates, David James