Analiza nivelului cumulat al vitaminei D la 68 500 de pacienti din sapte studii americane si europene importante, privitoare la rolul vitaminei D in prevenirea fracturilor

INTREBAREA STUDIULUI: Ce caracteristici ale participantilor la studiu influenteaza eficacitatea vitaminei D impotriva fracturilor si ce efect au regimul de dozare si administrarea asociata a calciului?
RASPUNSUL PE SCURT: Eficacitatea impotriva fracturilor depinde de varsta, sex, antecedente de fracturi; vitamina D singura, in doze de 10-20 µg/zi, nu este eficienta in prevenirea fracturilor, dar administrata impreuna cu calciul, le reduce atat pe cele de sold cat si numarul total de fracturi.
CE SE STIE IN PREZENT SI CE ADUCE NOU ARTICOLUL DE FATA: Vitamina D diminueaza riscul de fracturi la anumiti pacienti, dar nu este clar nici care este dozajul ei optim si nici daca este necesara adaugarea de calciu. Pentru prevenirea fracturilor este necesar ca, la o doza de vitamina D de 10-20 µg/zi, sa se administreze simultan 1 000 mg de calciu/zi.

Întrebarea studiului: Ce caracteristici ale participantilor la studiu influenteaza eficacitatea vitaminei D impotriva fracturilor si ce efect au regimul de dozare si administrarea asociata a calciului?

RAspunsul pe scurt: Eficacitatea impotriva fracturilor depinde de vârsta, sex, antecedente de fracturi; vitamina D singura, în doze de 10-20 µg/zi, nu este eficienta în prevenirea fracturilor, dar administrata impreuna cu calciul, le reduce atat pe cele de sold cat si numarul total de fracturi.

Ce se Stie In prezent Si ce aduce nou articolul de faTA: Vitamina D diminueaza riscul de fracturi la anumiti pacienti, dar nu este clar nici care este dozajul ei optim si nici daca este necesara adaugarea de calciu. Pentru prevenirea fracturilor este necesar ca, la o doza de vitamina D de 10-20 µg/zi, sa se administreze simultan 1 000 mg de calciu/zi.

Criteriile de selectie a studiilor

Au fost incluse studiile cu randomizare individuala sau pe grupuri, ce vizau fracturile, cu cel putin un brat interventional în care s-a administrat vitamina D si unul fara un atare tratament, unui numar de cel putin 1 000 de subiecti.

Variabila principala

Variabila principala a fost orice tip de fractura.

  

Rezultatele principale si rolul hazardului

Analiza a acoperit 7 202 fracturi per 177 203 persoane ani. Trialurile în care s-a folosit vitamina D plus calciu au relevat o reducere a riscului de fractura de orice tip (risc relativ 0,92, CI 95%, 0,86-0,99, P=0,025) si a celui de fracturi de sold (toate studiile: risc relativ 0,84, 0,70-1,01; P=0,007; cele în care s-a administrat doar o doza de 10 µg/zi de vitamina D: 0,74, 0,60-0,91; P=0,005). Pentru orice fractura, suplimentarea cu calciu si vitamina D a fost asociata cu o reducere cu 0,5% a riscului absolut pe trei ani, ceea ce corespunde unui numar de persoane necesar a fi tratate (NNT), pentru a preveni fracturile, de 213. La pacientii care au avut în antecedente o fractura, valoarea riscului absolut si a NNT a fost de 1,2% si, respectiv, de 82. In cazul administrarii vitaminei D singura, în doze echivalente de 10 sau de 20 µg/zi, nu au fost sesizate efecte semnificative. Nu a existat nicio interactiune între antecedentele de fracturi si raspunsul la tratament, nici vreo interactiune cu sexul, vârsta sau terapia de substitutie hormonala. Rezultatele nu au fost afectate de excluderea celor care foloseau substitutie hormonala ori bifosfonati. Nu am observat niciun tratament cu semnificatie prin interactiunea dintre studii (trialurile cu calciu si vitamina D: P=0,67-0,78, iar cele doar cu vitamina D: P=0,14-0,44).

Factori de eroare, interferente si alte motive de precautie

Rata de fracturi în grupul placebo a fost mai mare în studiile cu vitamina D decât în cele care combinau calciul si vitamina D, având în vedere faptul ca primul a recrutat pacienti mai vârstnici. Nu am obtinut date pentru patru din cele 11 studii care s-a constatat ca au îndeplinit criteriile de includere si nu am reusit sa avem date suficiente despre complianta ca sa le putem extrage pentru protocolul analizei. Dimensiunea efectului ar trebui sa fie considerata drept cazul cel mai prost. Într-o analiza de sensibilitate, trialul lui Larsen a influentat analiza pentru fractura de sold, dar nu si pe cea pentru alte fracturi; pentru cele de sold, riscul relativ a fost 0,97 (0,75-1,26), fara studiul lui Larsen.

Finantarea studiului/ posibile conflicte de interese

AA primeste finantare personala de la UK Medical Research Council si de la Scottish Government Health Directorates ca Chief Scientist. The Women's Health Initiative program este finantat de National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services. BA, TM, FHM, CC, DT, ALC, KB si RMF au declarat ca au legaturi financiare cu companii farmaceutice (Amgen, Celltech, Eli Lilly, GlaxoSmith Kline, Merck, Merck Sharp and Dohme, Novartis, Nycomed, Pfizer, Procter & Gamble, Osteologix, proStrakan, Roche, Shire, Servier, Sanofi-Aventis) si cu Alliance for Better Bone Health.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 

EDITORIAL
de

SINTEZE
CLINICE, pag.

 

B
Abrahamsen, Department of Internal Medicine and Endocrinology, Copenhagen
University Hospital Gentofte, Niels Andersensvej 65, DK-2900 Hellerup, Denmark b.abrahamsen@physician.dk

 

Patient
level pooled analysis of 68 500 patients from seven major vitamin D fracture
trials in US and Europe

A
se cita: BMJ 2010;340:b5463

doi:
10.1136/bmj.b5463

Traducere: 
Dr. Gianina Rusu
Autor: