Inhibitorii de neuraminidaza pentru prevenirea si tratarea gripei la adultii sanatosi: sinteza sistematica si metaanaliza

întrebarea studiULUI Inhibitorii de neuraminidaza previn sau amelioreazatransmiterea, simptomele ori complicatiile gripei sezoniere si cât sunt ei desiguri?

rAspunsul pe scurt Inhibitorii de neuraminidaza diminueaza transmitereagripei sezoniere si scurteaza durata simptomelor cu aproximativ o jumatate dezi pâna la o zi intreaga, dar datele publicate sunt insuficiente pentru a afladaca reduc complicatiile sau daca sunt siguri. Pentru a lamuri cele douaaspecte inca neelucidate sunt necesare trialuri randomizate independente.

ce se StIe IN PREZENT Si ce aducenou articolul de faTA Prezenta actualizare a sintezei Cochrane confirma observatiile anterioare aefectelor inhibitorilor de neuraminidaza asupra ameliorarii simptomelor si atransmiterii gripei sezoniere. Au fost constatate, surprinzator, incertitudini cuprivire la rezultatele anterioare, ce indicau ca oseltamivir reduce complicatiileinfectiilor de tract respirator inferior.

  

Criterii de selectiepentru studii

Am cautat pe registrulcentral Cochrane pentru trialurile controlate (Cochrane Library 2009,issue 2), care contine registrul specializat Acute Respiratory InfectionsGroup, Medline (1950-Aug 2009) si Embase (1980-Aug 2009). Am cautat si pentrudate de farmacovigilenta post-marketing si cohorte comparative privind siguranta.

Variabilele principale

Principalele variabileau fost durata si incidenta simptomelor; incidenta infectiilor de tractrespirator inferior sau de vecinatate (antibiotice prescrise, internare înspital) si evenimentele adverse.

 

Rezultatele principale sirolul hazardului

Oseltamivir oral, 75 mgpe zi, împotriva gripei simptomatice confirmata de laborator, a avut oeficacitate de 61% (raportul riscurilor 0,39, interval de încredere (II) 95%0,18-0,85), zanamivir inhalator, 10 mg pe zi, de 62% (0,38, 0,17-0,85), iar oseltamivirpentru profilaxia post-expunere la domiciliu, de 58% (II 95% 15%-79%), într-untrial, si de 84% (49%-95%), în altul. Zanamivir s-a comportat similar. Ambele preparateau ameliorat simptomele bolii influenza-like: raportul riscurilor a fost 1,20 (II95% 1,06-1,35), pentru oseltamivir, si 1,24 (1,13-1,36), pentru zanamivir.Oseltamivir nu a redus complicatiile de la nivelul cailor respiratoriiinferioare corelate cu gripa (risc relativ 0,55, II 95% 0,22-1,35). In cazulzanamivir, exista un cuantum limitat de informatii care sa permita generalizarea.Din dovezile oferite de trialuri, oseltamivir a produs greata (odds ratio 1,79,II 95% 1,10-2,93). Dovezile din farmacovigilenta privind evenimentele adversemai rare au fost de slaba calitate sau, probabil, subraportate.

 

Interferente, factori deeroare si alte motive de precautie

Generalizarea unorobservatii la bolile influenza-like este nesigura pentru ca unele trialuri aufost realizate în localizari cu procente ridicate de gripa confirmate delaborator.

  

Finantarea studiului/Conflicte de interese potentiale

Studiul a fost sprijinitde National Health and Medical Research Council (Australia) si NationalInstitute for Health Research (UK). CDM a oferit consiliere de specialitatepentru GlaxoSmithKline cu privire la vaccinarea într-un domeniu necorelat. TJ afost consultant platit ad hoc pentru Roche în 1998-9.

 

 

 

 

EFECTELE INHIBITORILOR DENEURAMINIDAZA ASUPRA EVOLUTIEI GRIPEI

 

Evolutie                           Efect

Prevenirea simptomelor   Prevenirea simptomelor de gripa, dar nu si a celor

                                    din boliinfluenza-like

 

Durata simptomelor     Scurtarea duratei simptomelor daca sunt luati în primele

                                 48 de ore dela debut

 

Transmiterea                Prevenirea transmiterii în familie,la domiciliu

 

Complicatii       Efectnecunoscut; zanamivir poate reduce complicatiile, dar  

                     lipsesc dovezile pentru oseltamivir

                    

Reactii adverse   În principal, produc tulburari gastrointestinale

 

Stare de purtator intranazal de virus          Nu este cunoscuta semnificatia

                                                          asuprareducerii starii de

                                                         purtator intranazal

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 

1Acute Respiratory Infections Group, Cochrane Collaboration, Rome, Italy

2University of Queensland, School of Population Health, Brisbane, Australia

3Program in History, Anthropology, Science, Technology and Society,
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA

4Faculty of Health Sciences and Medicine, Bond University, Gold Coast,
Australia

 

Corespondenta la: C Del Mar

cdelmar@bond.edu.au

  

Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy
adults: systematic review and meta-analysis

A se cita: BMJ 2009;339:b5106

doi: 10.1136/bmj.b5106

 

Acesta este rezumatul unui articol

care a fost publicat pe bmj.com

la BMJ 2009;339:b5106

Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Tom Jefferson,1 Mark Jones,2 Peter Doshi,3 Chris Del Mar4