Riscul de suicid in cadrul studiilor ce vizeaza administrarea agentilor antidepresivi la adulti: analiza a datelor puse la dispozitia US Food and Drug Administration

Obiectiv: Estimarea riscului de comportament suicidar in cadrulstudiilor ce au abordat administrarea agentilor antidepresivi la adulti.

Design: Metaanaliza ce a inclus 372 de studii dublu orb,randomizate, controlate placebo.

Sursa: Programe de cercetare/creare a agentilor terapeutici.

Participanti: 99 231 de persoane adulte carora le-au fost administratepreparate antidepresive sau placebo. Vârsta mediana a fost de 42 de ani, iar63,1% dintre subiecti erau de sex feminin. Indicatiile terapeutice au fostreprezentate de depresia majora (45,6%), alte forme de depresie (4,6%), alteafectiuni psihice (27,6%) si alte afectiuni (22,2%).

Parametri primari de eficienta: Comportamentul suicidar (suicidreusit, tentativa sau demersuri pregatitoare) si ideatie specifica.

Rezultate: In cazul pacientilor cu indicatii de alta natura decât ceapsihiatrica, comportamentul si ideatia suicidare au fost sporadice. In cazulcelor care au prezentat indicatii psihiatrice, riscul de suicid a fost asociatvârstei. Pentru comportamentul sau ideatia suicidara si strict pentrucomportamentul specific, valoarea riscului relativ estimat a fost 1,62 (intervalde incredere 95% 0,97-2,71) si 2,30 (1,04-5,09), pentru subiectii mai tineri de25 de ani; 0,79 (0,64-0,98) si 0,87 (0,58-1,29), pentru cei din categoria devârsta 25-64 de ani; 0,37 (0,18-0,76) si, respectiv, 0,06 (0,01-0,58), in cazulcelor de peste 65 de ani. In momentul in care vârsta a fost considerata drept ovariabila continua, valoarea riscului relativ estimat pentru comportamentul sauideatia suicidara a scazut cu 2,6% pentru fiecare an adaugat (-3,9%- -1,3%,P=0,0001), iar cea pentru comportament cu 4,6% pentru fiecare an (-7,4%--1,8%,P=0,001).

Concluzii: Riscul de suicid asociat utilizarii antidepresivelor estestr^ns corelat cu vârsta. Comparativ cu placebo, cresterea riscului pentrusuicid si comportament suicidar, in cazul adultilor sub 25 de ani, esteapropiata de cea observata la copii si la adolescenti. Se pare ca efectul esteneutru in ceea ce priveste comportamentul suicidar si, eventual, protectorasupra ideatiei, la persoanele din categoria de vârsta 25-64 de ani, si dereducere a ambelor componente, la subiectii de peste 65 de ani.

 

Careeste stadiul cunoStinTelor In domeniu

Studiile ce au abordat problemautilizarii agentilor antidepresivi la copii si adolescenti au demonstrat crestereariscului de aparitie a comportamentului si ideatiei suicidare fata de subiectiicare au primit placebo

Studiile epidemiologice tind saprezinte o asociere intre ratele scazute ale suicidului si cele ridicate ale folosiriiantidepresivelor

  

CE INFORMATIINOI ADUCE PREZENTUL STUDIU

Efectele medicatiei antidepresiveasupra comportamentului sau ideatiei suicidare prezinta o legatura strânsa cuvârsta; riscul scade si beneficiile cresc odata cu vârsta

Gradientul legat de vârsta pare safie mai abrupt in cazul comportamentului suicidar dec^t `n cel al ideatieisuicidare

Efectele benefice asupracomportamentului si ideatiei suicidare au fost cele mai vizibile la pacientiivârstnici tratati pentru depresie majora; impactul nefavorabil a fost constatatla subiectii tineri care urmau tratament pentru alte afectiuni psihiatrice

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Andrei Cernomaz
Autor: