Excluderea diagnosticului de tromboembolism prin utilizarea testelor rapide de determinare a D-dimerilor in regim ambulator: metaanaliza diagnostica

Intrebarea studiului: Careeste precizia diagnostica a testelor rapide de determinare a D-dimerilor, inspecial in ceea ce priveste excluderea diagnosticului de tromboembolism, lapacientii din ambulator?

R|spunsul pe scurt:Testele rapide pot exclude diagnosticul de tromboembolism la subiectii din ambulatorcare se aprecia ca asociau un risc clinic scazut.

 

Criterii deselectie a studiilor

Am efectuat o cautare in bazele de date electronice Medlinesi Embase vizând studiile ce au abordat precizia testelor rapide de determinarea D-dimerilor publicate in perioada ianuarie 1995-septembrie 2008. Analizafinala le-a inclus doar pe cele ce au avut subiecti ambulatori consecutivi (cuvârsta peste 18 ani) suspectati a avea tromboembolism venos. Am aplicat o metodade regresie bivariata pentru a examina sursele de variatie si a estimasensibilitatea si specificitatea.

 

Parametriiprimari urmariti

Parametrii primari urmariti au fost reprezentati desensibilitate, specificitate si valoarea predictiva negativa a testelor. Pentrua realiza comparatii am aplicat mai multe criterii de referinta predefinitepentru diagnosticul de tromboembolism (de exemplu, ecografia cu compresiepentru tromboza venoasa profunda).

  

Rezultateprincipale si variatii aleatorii

Metaanaliza a inclus, in total, 23 de studii (13 959 desubiecti) ce vizau doua teste rapide calitative (SimpliRED D-dimer, n=12 siClearview Simplify D-dimer, n=7 si alte doua cantitative (Cardiac D-dimer, n=4 siTriage D-dimer, n=2). Sensibilitatea globala a fost cuprinsa intre 0,85(interval de incredere 95% 0,78-0,90) si 0,96 (0,91-0,98), iar specificitateaglobala, intre 0,48 (0,33-0,62) si 0,74 (0,69-0,78).

In practica uzuala, testele rapide de determinare aD-dimerilor sunt folosite, in principal, pentru a exclude diagnosticul detromboembolism venos. Am utilizat teorema lui Bayes pentru a calculaprobabilitatea post-test asociata unui rezultat negativ (altfel spus, putereapredictiva negativa), la pacienti stratificati in trei categorii, conformprobabilitatii pre-test a diagnosticului: risc scazut (5%), moderat (20%) siridicat (50%). Având in vedere ponderea rezultatelor fals negative, de 1-2%,pentru examinarile imagistice, orice test rapid ce atinge o probilitate post-testsub 2% este considerat, in general, acceptabil. Folosind aceasta valoare prag,toate testele rapide au fost considerate a fi suficient de sigure in categoriapacientilor cu risc scazut, având in vedere faptul ca au asociat probabilitatipost-test cuprinse in intervalul 0,4-1,1% (tabelul).

 

Factori deconfuzie si alte motive de precautie

Majoritatea studiilor evaluate in cadrul metaanalizei auinclus pacienti suspectati de tromboza venoasa profunda, ceea ce sugereaza necesitateaadoptarii unei atitudini prudente in extrapolarea rezultatelor la cei suspectatide tromboembolism pulmonar. In plus, am constatat o eterogenitate crescuta incazul testului SimpliRED D-dimer, cel mai probabil datorata unei variabilitatiinter-observator legata de definirea rezultatului pozitiv/negativ.

 

Finantare si conflict de interese

Demersula fost finantat de Netherlands Heart Foundation (numar proiect 2006B237) si"Zilveren Kruis Achmea" (numar proiect Z195) - companie de asigurari medicaleolandeza. Autorii au mai desfasurat studii asupra testelor rapidede determinare a D-dimerilor si au primit gratuit materiale in scop decercetare (teste Clearview Simplify D-dimer, Cardiac D-dimer si TriageD-dimer). Organizatiile si producatorii nu au avut nicio implicare in desfasurareametaanalizei si nu au exercitat nicio influenta asupra acesteia.

Valoarea predictiv| negativ| a testelor rapidede determinare a

D-dimerilor la pacienTi cu risc sc|zut, moderatSi crescut pentru tromboembolism venos

Raportulprobabilitatilor pentru un rezultat negativ (interval de incredere 95%)  Probabilitate post-test asociata unuirezultat negativ (interval de incredere 95%)

SimpliRED D-dimer  0,21 (0,15-0,29)*

Riscscazut                1,1 (0,8-1,5)

Riscmoderat         4,9 (3,6-6,8)

Riscmare       17,4 (13,0-22,5)

Clearview Simplify D-dimer   0,22 (0,17-0,28)*

Riscscazut                1,1 (0,9-1,5)

Riscmoderat         5,2 (4,1-6,5)

Riscmare       18,0 (14,5-21,9)

Cardiac D-dimer     0,07 (0,04-0,16)*

Riscscazut                0,4 (0,2-0,8)

Risc moderat         1,7(1,0-3,8)

Risc mare       6,5(3,8-13,7)

Triage D-dimer 0,18 (0,08-0,43)*

Risc scazut                0,9(0,4-2,2)

Risc moderat         4,3(2,0-9,7)

Risc mare       15,3(7,4-30,1)

Risc scazut = 5%; risc moderat = 20%; risc crescut = 50%

________________

*Valoarea raportului probabilitatilorasociata unui rezultat este calculata efectuând raportul(1-sensibilitate)/specificitate, utilizând valorile globale estimate.

 

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Andrei Cernomaz
Autor: