Vechi şi nou în medicinã

“Profesionalismul este fundamentul contractului stabilit între medicinã şi societate – el presupune plasarea intereselor pacientului asupra celor ale corpului medical, stabilirea şi menţinerea unor standarde de competenţã şi integritate şi, nu în ultimul rând, furnizarea, cãtre societate, a unor informaţii pertinente în domeniul sãnãtãţii.

Aceste principii şi responsabilitãţi ale profesionalismului medical trebuie sã fie înţelese atât de corpul profesional cât şi de societate. Pentru buna funcţionare a sus-menţionatului contract este imperios necesarã încrederea publicã faţã de profesie, ce depinde atât de integritatea individualã cât şi de cea a întregului corp medical, în ansamblu.

În prezent profesia medicalã trebuie sã facã faţã unei explozii de dezvoltãri tehnologice, influenţelor economice, neajunsurilor materiale, bioterorismului şi globalizãrii. Consecinţa directã este dificultatea pe care o întâmpinã medicul în îndeplinirea responsabilitãţilor sale faţã de pacient şi societate în general; având în vedere acest fapt, creşte importanţa reafirmãrii principiilor fundamentale şi universale ale profesiei medicale."

Fragmentul reprodus face parte dintr-o iniţiativã mai amplã ce vizeazã definirea clarã a unor fundamente etice ale profesiunii medicale, confruntate, în prezent, la nivel mondial, cu dificultãţi generate de schimbãrile sociale şi economice survenite în ultimii ani şi care, în viziunea autorilor, ar putea modifica principiile pe care le-au adoptat, din cele mai vechi timpuri, practicanţii profesiei medicale.

Invitãm cititorii sã-şi formeze singuri o pãrere privind actualitatea unei asemenea abordãri, consultând articolul original, publicat cu ceva vreme în urmã, în Annals of Internal Medicine, sub titlul "Medical Professionalism in the New Millenium: A Physician Charter" (Ann Intern Med 2002;136:243-6).

Dr. Andrei Cernomaz, Iaşi

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: