Simvastatin cu sau fără ezetimibă în hipercolesterolemia familială

Reducerea nivelului de LDL-colesterol este o strategie fundamentală în prevenţia bolilor cardiovasculare. Recent introdusă, ezetimiba inhibă selectiv absorbţia colesterolului, aducând un beneficiu net în scăderea concentraţiei fracţiunii LDL.

Studiul ENHANCE, prospectiv, randomizat, dublu-orb, multicentric, a încercat să demonstreze reducerea progresiei aterosclerozei la pacienţi cu hipercolesterolemie familală trataţi cu asocierea statină-ezetimibă.

Au fost incluşi 642 de pacienţi, cu sau fără tratament anterior, dar cu valori necontrolate ale LDL-colesterolului (>210 mg/dl). Pe perioada celor doi ani de urmărire, subiecţii au primit fie simvastatină (80 mg zilnic) asociată cu placebo, fie ezetimibă (10 mg). Obiectivul principal a fost evaluarea indicelui intima medie carotidian (IMT).

Deşi nivelurile de colesterol, de trigliceride sau de PCR au scăzut semnificativ (pentru colesterol, 141 mg/dl, faţă de 192 mg/dl, în grupul cu simvastatină; P <0,01), nu s-au constatat diferenţe semnificative nici în ceea ce priveşte IMT (0,0111 mm faţă de 0,0058, în lotul cu simvastatină; P=0,29), nici alţi parametri ecografici studiaţi (regresie IMT, formarea de plăci noi etc.). Ambele grupuri au avut acelaşi grad de toleranţă.

Explicaţii posibile: (1) medicamentele hipolipemiante non-statinice nu aduc nici un beneficiu în privinţa reducerii aterosclerozei; (2) măsurătorile ecografice nu pot detecta ameliorarea; (3) a fost ales un grup populaţional cu risc prea redus pentru a obiectiva un răspuns diferenţiat. Nu au fost găsite argumete concrete, însă, în favoarea vreuneia dintre ipotezele menţionate.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Ştefania Magda

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: