Poluarea atmosferică creşte riscul de tromboză venoasă profundă (TVP)

Până în prezent, poluarea atmosferică a fost asociată cu creşterea riscului de apariţie a bolilor cardiace şi a accidentelor vasculare cerebrale. Legătura de cauzalitate dintre acest factor şi riscul de TVP nu este, însă, la fel de bine stabilită.

În acest sens, dr. Andrea Baccarelli (Harvard School of Public Health, Boston, SUA) a condus un studiu pe 871 de pacienţi, din zona Lombardiei, diagnosticaţi cu TVP a membrului inferior, cu sau fără embolie pulmonară simptomatică, având şi un lot de control de 1 210 de subiecţi. Sistemele preexistente de monitorizare au permis estimarea gradului de expunere, în ultimul an, la particule atmosferice cu un diametru <10 mm (P10). Rezultatele au arătat că un nivel mai mare al P10 s-a asociat cu scăderea timpului de protrombină atât la pacienţii cu TVP (b= -0,12; IC 95% -0,23-0,00; P=0,04) cât şi la cei din lotul de control (b= -0,06; IC 95% -0,11-0,00; P=0,04). În plus, fiecare creştere de 10 mg/m3 în P10 este însoţită de o creştere cu 70% a riscului de TVP (OR 1,70; IC 95% 1,30-2,23; P=0,001).

Este necesar ca studiile ulterioare să confirme nu atât existenţa relaţiei de cauzalitate între poluarea atmosferică şi riscul de TVP cât, mai curând, a magnitudinii acesteia.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrea Ciobanu

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: