Obezitatea şi cancerul

Obezitatea este o cauză majoră a diabetului zaharat de tip 2, a hipertensiunii arteriale şi a dislipidemiei. Efectele metabolice adverse ale adipozităţii excedentare accelerează dezvoltarea ateromului şi cresc riscul apariţiei bolilor coronariene, accidentelor vasculare cerebrale (AVC) şi a decesului prematur.

Despre asocierea dintre adipozitate şi cancer există, însă, mai puţine informaţii. Într-un număr recent al BMJ, Reeves şi colab. prezentau rezultatele unui amplu studiu prospectiv de tip cohortă, desfăşurat în Marea Britanie - studiul celor un milion de femei - care stabileşte corelaţia dintre indicele de masă corporală (IMC), pe de-o parte, şi incidenţa cancerului şi mortalitate, pe de altă parte.1

În 2002, International Agency for Research on Cancer (IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetări în domeniul Cancerului) a convocat un grup de experţi - care urmau să interpreteze datele epidemiologice, clinice şi experimentale - în vederea evaluării legăturii dintre greutatea corporală şi cancer.2 S-a ajuns la concluzia că prin evitarea creşterii în greutate pot fi prevenite unele cancere de colon, neoplasmele mamare postmenopauză, cancerele endometriale, cele renale şi adenocarcinoamele esofagiene. Ulterior, multe studii observaţionale au investigat asocierea dintre adipozitate şi neoplasm.

  

Rezultatele arată că, probabil, numărul formelor de cancer asociate obezităţii - adenocarcinoamele cardiei gastrice, cancerul de veziculă biliară, cel pancreatic, neoplasmele hematopoietice şi cancerul avansat de prostată - depăşeşte estimările iniţiale.3, 4

Studiul realizat de Reeves şi colab. evaluează, la peste un milion de femei cu vârste cuprinse între 50 şi 64 de ani, efectul exercitat de IMC asupra incidenţei cancerului şi a mortalităţii datorată acestuia. Creşterea valorii IMC-ului a fost asociată cu augmentarea semnificativă a incidenţei neoplasmului mamar postmenopauză, a cancerului endometrial, a celui renal şi a adenocarcinomului esofagian, ceea ce corespundea datelor din materialul întocmit de IARC. De asemenea, s-a observat o asociere semnificativă a IMC- -ului crescut cu riscul de producere a leucemiei, a mielomului multiplu, a limfomului non-Hodgkin, a cancerului pancreatic şi a celui ovarian.

Constatările mai sus-menţionate sunt, în general, în concordanţă cu dovezile acumulate până în prezent. Cele mai multe studii disponibile referitoare la relaţia dintre cancerele hematopoietice şi IMC - deşi mai puţin extinse decât cercetarea de faţă - au semnalat creşteri ale riscului de limfom non-Hodgkin, de mielom multiplu şi de leucemie,3-7 valorile riscurilor relative încadrându-se, în general, în intervalul 1,2 şi 2,0.

Studiile recente sugerează şi ele faptul că un IMC mare se asociază cu un risc crescut de cancer pancreatic, riscul relativ estimat pentru obezitate situându-se, în general, între 1,5 şi 2,0.3, 4, 8, 9 Totuşi, unele cercetări au constatat existenţa unor relaţii de proporţionalitate mai puţin semnificative. Dovezile arată că asocierea dintre adipozitate şi cancerul pancreatic nu este liniară şi că accentuarea riscului nu se observă decât atunci când IMC ajunge la 30. Hiperinsulinemia cronică şi intoleranţa la glucoză pot accentua riscul de producere a cancerului pancreatic. Un studiu de curând încheiat sugerează că persoanele cu rezistenţă la insulină, care au concentraţii serice mari ale glicemiei şi ale insulinei á jeun (cuartila inferioară), prezintă un risc de cancer pancreatic cel puţin dublu faţă de indivizii cu concentraţii mici (prima cuartilă).10 Un alt studiu a constatat că tendinţa la obezitatea de tip central (versus periferică) a fost corelată, după ajustarea efectelor independente ale adipozităţii generale, cu o creştere cu 45% a riscului de cancer pancreatic.11 Variabilitatea parametrilor care cuantifică asocierea dintre IMC şi riscul de apariţie a acestui tip de neoplasm s-ar putea datora, parţial, faptului că IMC a fost utilizat mai degrabă pentru estimarea gradului de expunere decât pentru determinarea adipozităţii centrale.

Studiul realizat de Reeves şi colab. nu a remarcat, la femeile aflate în postmenopauză - care constituiau majoritatea participantelor -, nici o corelaţie între IMC şi neoplasmul colorectal. Alte cercetări, efectuate pe diferite populaţii, au constatat, în mod constant, că obezitatea este un factor predictor al cancerului colorectal mult mai puternic la bărbaţi decât la femei. Încă nu se ştie cu precizie cum se explică o atare diferenţă între sexe. O ipoteză este că adipozitatea centrală, care apare mai frecvent la bărbaţi, este un predictor mult mai puternic decât cea periferică sau cea generală. Cele mai recente studii prospective de tip cohortă, care au examinat valoarea predictivă a numeroase măsuri antropometrice pentru riscul de cancer de colon,4, 12 au constatat că circumferinţa taliei era un factor de risc independent pentru această formă de neoplasm, mai puternic decât IMC. Asocierea a fost observată atât la femei cât şi la bărbaţi. Prin urmare, obezitatea abdominală este, probabil, un predictor mult mai important pentru cancerul de colon decât obezitatea generală; astfel s-ar putea explica diferenţele relevate de rezultatele studiului din Marea Britanie.

Există dovezi observaţionale substanţiale ce sugerează că adipozitatea crescută - atât cea generală cât şi cea centrală - se asociază cu un risc accentuat de apariţie a mai multor forme de cancer. Cel mai puternic mecanism empiric, care corelează obezitatea cu riscul de cancer, implică efectele metabolice şi endocrine ale obezităţii şi modificările induse de acestea asupra producţiei de peptide şi de hormoni steroidieni.3 Întrucât nu se întrevede o atenuare a epidemiei mondiale de obezitate, este imperios necesar să se elucideze mecanismele prin care ea contribuie la formarea şi dezvoltarea tumorilor, la fel de presantă fiind şi identificarea unor noi abordări pentru a interveni în asemenea procese.

Conflict de interese: Nici unul declarat.

Provenienţă şi modalitate de recenzare: Articol solicitat de BMJ, fără recenzare externă.

Obesity and cancer
Substantial evidence supports the link between increasing adiposity and a higher risk of many cancers

BMJ 2007:335;1107-8

American Cancer Society, Atlanta, GA 30303, USA
Eugenia E Calle
managing director of analytic epidemiologymailto:jeanne.calle@cancer.org

Bibliografie

1 Reeves GK, Pirie K, Beral V, Green J, Spencer E, Bull D; for the Million Women Study Collaborators. Cancer incidence and mortality in relation to body mass index in the million women study: cohort study. BMJ 2007 doi: 10.1136/bmj.39367.495995.AE.

2 International Agency for Research on Cancer. IARC handbooks of cancer prevention. Weight control and physical activity. Lyon: IARC, 2002.

3 Calle EE, Kaaks R. Overweight, obesity and cancer: epidemiological evidence and proposed mechanisms. Nat Rev Cancer 2004;4:579-91.

4 Calle EE. Adiposity and cancer. In: Fantuzzi G, Mazzone T, eds. Nutrition and health: adipose tissue and adipokines in health and disease. Totowa, NJ: Humana Press, 2007:307-25.

5 Kasim K, Levallois P, Abdous B, Auger P, Johnson KC. Lifestyle factors and the risk of adult leukemia in Canada. Cancer Causes Control 2005;16:489-500.

6 Chiu BC, Gapstur SM, Greenland P, Wang R, Dyer A. Body mass index, abnormal glucose metabolism, and mortality from hematopoietic cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:2348-54.

7 Bosetti C, Negri E, Gallus S, Dal Maso L, Franceschi S, La Vecchia C. Anthropometry and multiple myeloma. Epidemiology 2006;17:340-1.

8 Samanic C, Chow WH, Gridley G, Jarvholm B, Fraumeni JF Jr. Relation of body mass index to cancer risk in 362,552 Swedish men. Cancer Causes Control 2006;17:901-9.

9 Larsson SC, Permert J, Hakansson N, Naslund I, Bergkvist L, Wolk A. Overall obesity, abdominal adiposity, diabetes and cigarette smoking in relation to the risk of pancreatic cancer in two Swedish population-based cohorts. Br J Cancer 2005;93:1310-5.

10 Stolzenberg-Solomon R, Graubard B, Chari S, Limburg P, Taylor P, Virtamo J, et al. Insulin, glucose, insulin resistance, and pancreatic cancer in male smokers. JAMA 2005;294:2872-8.

11 Patel AV, Rodriguez C, Bernstein L, Chao A, Thun MJ, Calle EE. Obesity, recreational physical activity, and risk of pancreatic cancer in a large US cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:459-66.

12 Pischon T, Lahmann PH, Boeing H, Friedenreich C, Norat T, Tjonneland A, et al. Body size and risk of colon and rectal cancer in the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst 2006;98:920-31.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: