„Adolescenţii renunţă la fumat 2007" - o premieră în programele naţionale de sănătate pentru tinerii din România

În ultimii trei ani s-au derulat, în România, câteva proiecte europene dedicate prevenirii consumului de tutun în rândul elevilor de liceu şi de gimnaziu.

Ele au fost posibile, aproape fără excepţie, prin parteneriate între asociaţii neguvernamentale şi profesionale şi serviciile voluntare ale unui număr mic de experţi în controlul tutunului, medici specialişti în renunţarea la fumat, cadre didactice, medici rezidenţi, studenţi şi chiar elevi.

  

Obişnuiţi să lucreze până acum într-o atare atmosferă "normală" de discreţie şi voluntariat, cu bugete infime, dar fără a-şi pierde entuziasmul, specialiştii în domeniu au avut, în 2007, o surpriză nesperată din partea autorităţilor sanitare din România.

Astfel, în cadrul subprogramului de sănătate publică menit "a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei prin creşterea calităţii serviciilor preventive şi instituirea măsurilor pentru combaterea bolilor transmisibile", obiectivul 7 se referă ţintit la "controlul tutunului prin încurajarea renunţării la fumat". Mai exact, în 2007, pe lângă activităţi dedicate opririi fumatului la adulţi, sunt finanţate de la bugetul de stat şi cele de prevenire a fumatului în rândul tinerilor.

S-a apelat, aşadar, la experienţele româneşti anterioare în prevenirea şi abandonarea fumatului de către tineri, pentru a se contura o structură coerentă a viitoarelor programe naţionale.

Unul dintre acestea s-a concretizat, pentru 2007, sub titulatura "Adolescenţii renunţă la fumat" - program interactiv, ce utilizează tehnici cognitiv-comportamentale în prevenirea şi tratarea dependenţei tabagice, la tineri.

Iniţiativa se raliază eforturilor desfăşurate, în ultimii ani, la nivel naţional şi internaţional, pentru prevenirea consumului de tutun în rândul tinerilor şi este prima acţiune concretă din România (după programul pilot cu acelaşi nume, desfăşurat în 2005, în Iaşi şi în Timişoara), ce vizează acordarea asistenţei de specialitate adolescenţilor care nu reuşesc să renunţe la fumat, în cadrul unii program elaborat de experţi români şi europeni, finanţat de Ministerul Sănătăţii Publice.

Coordonarea naţională este realizată de către Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi, cu acordul Asociaţiei Aer Pur România (autor, ca partener român, al programului european, în 2005). Astfel, se are în vedere răspândirea programului, în perioada iunie 2007-iunie 2008, pe plan naţional, în aproximativ 20 de judeţe ale ţării, în rândul a circa 1 000 de elevi din clasele IX-XII.

Principalul obiectiv îl reprezintă implementarea, în România, a unui program naţional de renunţare la fumat, adresat adolescenţilor. În acest scop, vor fi identificaţi adolescenţii care doresc să abandoneze fumatul, va fi oferită educaţie de specialitate cu privire la riscurile consumului de tutun în liceele incluse în program şi va fi stimulată renunţarea la fumat prin concursuri cu premii atractive.

Programul se adresează oricărui elev din clasele IX-XII. Pot participa, deopotrivă, tineri care fumează, cei care doar au experimentat consumul de tutun (fumători experimentali), cei nefumători sau cei care au renunţat deja la fumat (foşti fumători).

Adolescenţii înscrişi în program vor participa la şase sesiuni interactive (în grupuri de lucru mixte: fumători, fumători experimentali, foşti fumători şi nefumători) a câte 20-25 de elevi.

Într-o primă etapă, Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi a fost gazda trainingului pentru formatorii veniţi din 16 judeţe ale ţării (Arad, Neamţ, Braşov, Botoşani, Prahova, Mureş, Dâmboviţa, Covasna, Constanţa etc.), pentru a-şi însuşi metodele de încurajare a renunţării la fumat în rândul liceenilor.

Cursul de formare a avut loc în Amfiteatrul "N. Bumbăcescu" al Clinicii Pneumologice Iaşi, în intervalul 18-19 octombrie 2007, fiind prezentat de o echipă ieşeană alcătuită din Antigona Trofor - coordonator şi autor al variantei româneşti al programului "Adolescenţii renunţă la fumat " - împreună cu Mihaela Sandu şi Daniel Mardare.

Tematica a fost structurată în două părţi: una introductivă, de familiarizare cu noţiunile teoretice de tabacologie şi alta cu caracter practic, care a prezentat rezultatele programului pilot derulat în Iaşi şi Timişoara în 2005 şi a detaliat modalitatea concretă de implementare, în 2007, a programului naţional "Adolescenţii renunţă la fumat", bazat pe proiectul european realizat în urmă cu doi ani.

La întoarcerea acasă, cursanţii vor contacta Inspectoratele şcolare locale, vor selecta liceele (câte două în fiecare judeţ) şi vor organiza un training local de formare a facilitatorilor care vor asigura cele şase sesiuni de educare a adolescenţilor.

Fiecare liceu va primi materialele de curs (CD-ul şi broşura de prezentare a programului), rechizite, premiile şi dispozitivul de măsurare a monoxidului de carbon în aerul expirat, cu ajutorul căruia se va putea obiectiva statutul de nefumător al absolvenţilor programului, pentru cei care vor abandona fumatul.

Participarea se va face cu acordul părinţilor şi al profesorilor, prin scrisori de informare, concepute tot de către coordonatorii programului.

Formatorii veniţi la cursul de la Iaşi le vor transmite organizatorilor rezultatele finale, care vor evalua reuşita programului, cu prilejul unui eveniment de bilanţ, la sfârşitul lunii mai 2008.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: