Restructurarea spitalelor de acuţi în Anglia

Presiunile financiare la care este supus sistemul naţional de sănătate (NHS) în Anglia, alături de schimbările petrecute la nivelul practicii medicale, determină apariţia unor dubii de fond în legătură cu actuala configuraţie a spitalelor de acuţi.

În condiţiile în care unele servicii medicale sunt furnizate la domiciliul oamenilor şi în sistemul de îngrijire primară ori sunt concentrate doar în centre specializate, a devenit discutabilă viabilitatea reţelei de spitale generale districtuale existente.

Dacă închiderea completă a unor spitale va fi mai degrabă excepţia decât regula, multe asemenea unităţi vor trebui să-şi reducă gama de servicii furnizate, pentru a se adapta schimbărilor din societate. O atare perspectivă, sesizată şi de David Nicholson, noul director al NHS, a fost prezentată de acesta într-o scrisoare către practicieni, în care a evidenţiat faptul că "Scopul nostru n-ar trebui ... să fie menţinerea acestui status quo, ci prefigurarea unor modalităţi de deblocare a resurselor financiare şi umane şi de reorientare a lor către direcţiile ce asigură obţinerea celor mai mari beneficii pentru pacienţi."

Din scrisoarea lui Nicholson reiese foarte clar că spitalele au fost afectate de modificările pe termen lung ale modului în care le sunt furnizate pacienţilor serviciile de îngrijire a sănătăţii. Este vorba, în principal, de creşterea numărului de proceduri pentru cazurile de o zi, de reducerea duratei de spitalizare şi de amploarea pe care a luat-o activitatea prestată în afara spitalelor, de exemplu în managementul bolilor cronice. Fenomenele menţionate s-au soldat cu reducerea necesarului de paturi în spitalele de acuţi, prin posibilitatea acordării îngrijirilor de sănătate în alte unităţi medicale, ceea ce a stârnit dezbateri cu privire la actuala organizare a serviciilor.1

Datorită situaţiei create, cea mai dificilă problemă este găsirea modalităţilor de a convinge atât parlamentarii cât şi publicul larg că, atâta vreme cât este limitat accesul la unele servicii de specialitate, modificarea structurii spitalelor devine un deziderat. O ilustrează şi evenimentele de la Kidderminster Hospital, de la sfârşitul anilor '90, când serviciul de urgenţe a fost închis, înfiinţându-se în locul lui un ambulatoriu de chirurgie.

Manifestările de protest faţă de schimbările petrecute în cadrul spitalului Kidderminster, declanşate de unul dintre angajaţi, medic generalist, au determinat, printre altele, eşecul reprezentanţilor partidului laburist local în alegerile din 2001. Pierderea locului în Parlament de către partidul laburist demonstrează că promovarea reformelor ce influenţează accesul publicului la asistenţa medicală implică riscuri politice.

Lecţia nu a fost uitată de guvernanţi, care, în prezent, gestionează cu mai mare atenţie propunerile de schimbare a rolului spitalelor din reţeaua NHS. Astfel, a fost înfiinţat un grup independent pentru consiliere în domeniul reformei. În plus, Sir Ian Carruthers, până de curând director al NHS, va colabora cu autorităţile sanitare în cadrul proiectelor de restructurare a serviciilor.

Foarte probabil, Sir Ian îşi va consacra cea mai mare parte a timpului activităţilor ce vor garanta angrenarea NHS în aplicarea unor strategii de reformă şi a unor procese decizionale riguroase şi corecte. Acestea includ atât implicarea, cât mai curând posibil, a organizaţiilor şi grupurilor din cadrul autorităţilor locale şi din publicul larg, cât şi acordarea unei marje de timp suficiente pentru analizarea altor propuneri.

Experienţa a dovedit că este esenţial să se ajungă la cooptarea, în activităţile de restructurare, a clinicienilor din spitale şi din îngrijirea primară şi la asumarea, de către aceştia, a responsabilităţii faţă de asemenea demersuri. NHS are obligaţia de a motiva foarte clar necesitatea schimbărilor şi de-a sprijini, cu argumente convingătoare, propunerile ce pot stârni controverse. Dacă nu se va proceda aşa, este posibil ca schimbările planificate în vederea îmbunătăţirii calităţii îngrijirilor să fie blocate.

În multe cazuri, probabil că restructurarea va impune colaborarea între spitale, pentru a asigura accesul publicului la o gamă completă de servicii de specialitate cu diferite amplasamente. Necesitatea colaborării pentru obţinerea acordului cu privire la localizarea adecvată a serviciilor de specialitate generează, însă, o situaţie tensionată, în condiţiile în care, la nivelul spitalelor, se prefigurează, în cadrul noilor programe de reformă a sănătăţii din Anglia, apariţia unei competiţii pentru pacienţi.

În acest sens, politicile guvernamentale au accentuat problemele create de reformele pe termen lung din sfera furnizării serviciilor.2 În spitalele conduse de organizaţii separate, competitoare pentru venit pe piaţa medicală, pot să apară duplicări ale serviciilor cu localizări adiacente, ceea ce ar afecta calitatea îngrijirilor.

Este posibil ca guvernul să fie nevoit să-şi revizuiască propriile politici, pentru a favoriza înfăptuirea restructurărilor ce se impun. Obiectivul îmbunătăţirii îngrijirii pacienţilor şi a publicului larg nu poate fi realizat, pur şi simplu, sub "influenţa invizibilă" a pieţei, chiar dacă în guvern predomină stilul de gândire axat pe sistemul de piaţă.

Într-un asemenea context, nu trebuie trecută cu vederea corectitudinea planificării serviciilor, mai ales atunci când este vorba despre spitale aflate în dificultate, şi despre asigurarea concentrării serviciilor în centre mai puţine, dacă o asemenea măsură eficientizează rezultatele. Recunoaşterea rolului unei pieţe planificate în sectorul sanitar, dacă nu este doar o ipocrizie, va avea un impact considerabil asupra următoarei etape de aplicare a reformei în sănătate.

Conflict de interese: Nici unul declarat.

Reconfiguring acute hospitals in England
Changes need to be planned, not left to the market

BMJ 2006;333:1135-6

1Health Services Management Centre, University of Birmingham, Birmingham B15 2RT
Chris Ham
professor of health policy and management mailto:C.J.Ham@bham.ac.uk

Bibliografie

1 National Health Service National Leadership Network Local Hospitals Project. Strengthening local services: the future of the acute hospital. London: Department of Health, 2006. http://www.nhsconfed.org/docs/%20strengthening_local_services_reference.pdf.

2 Ham C. Does the district general hospital have a future? BMJ 2005;311:1331-3.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: