Publicarea bazată pe dovezi

Ştiinţa se bazează pe experimente şi informaţii. Este, totuşi, o ironie faptul că publicarea rezultatelor unei activităţi ştiinţifice s-a axat mereu, în mare măsură, pe convingeri, nu pe studii.

Curentul susţinerii unei afirmaţii prin dovezi experimentale revoluţionează, în prezent, medicina, aşa că de ce n-am putea folosi acelaşi raţionament şi în privinţa transformării procesului de publicare? În cadrul BMJ Publishing Group (Grupul Editorial BMJ), pentru a ne atinge obiectivul de a deveni editori ai unor publicaţii bazate pe dovezi, facem o evaluare ştiinţifică a propriei noastre activităţi. O atare abordare presupune atât studierea propriului stil de lucru şi aprecierea lui obiectivă, în vederea identificării unor soluţii mai bune, cât şi aplicarea, în activitatea noastră, a aceloraşi standarde riguroase solicitate materialelor ştiinţifice pe care le edităm.

Rolul publicării bazate pe dovezi depăşeşte sfera strictă a activităţii editoriale propriu-zise. Printr-o mai bună înţelegere a deficienţelor cu care ne confruntăm în mod curent şi prin încercarea de-a le rezolva, sperăm să oferim materiale ştiinţifice de o calitate mai bună şi, astfel, să-i ajutăm pe medici să-şi îmbunătăţească activitatea profesională. Iată contextul în care BMJ Publishing Group a elaborat un program de cercetare bazată pe dovezi, denumit BMJ Research (Cercetare BMJ), care ne permite, ori de câte ori este posibil, să luăm decizii de politică editorială bazate pe dovezi, nu pe convingeri. Ne propunem să impunem metodele tradiţionale de editare şi de recenzare şi să evaluăm toate dovezile existente, pentru a le susţine utilitatea.

Procesul de recenzare este vital pentru publicarea unui material ştiinţific, reuşind să elimine cercetarea de proastă calitate, s-o îmbunătăţească pe cea performantă şi să ofere garanţia unor date valide celor care vor fi interesaţi de asemenea lucrări. Ştim, totodată, că sistemul de recenzare nu funcţionează ireproşabil.1 În cadrul BMJ Research este în curs de desfăşurare un program de evaluare a propriilor noastre metode de recenzare, în care formulăm întrebări de tipul: cât de eficientă este recenzarea şi cum poate fi ea îmbunătăţită; dacă instruirea recenzorilor le ameliorează performanţele; cât de oportună este confidenţialitatea recenzării; dacă este necesar ca rapoartele întocmite de evaluatori să fie accesate de public; şi în ce măsură editorii se pot baza pe materialele elaborate de recenzorii sugeraţi de către autor.2-5 Cercetarea noastră are o orientare practică bine definită, aşa că le-am furnizat recenzorilor cu care colaborăm atât materiale informative cât şi posibilitatea de-a participa la workshop-uri accesibile. Aplicând principiile cercetării bazate pe recenzare, am investigat, printre alte teme de discuţie, aspecte legate de procesul luării deciziilor editoriale,6 de conflictele de interese,7 8 de percepţiile cititorilor şi ale autorilor asupra variantelor de publicare electronică,9 de preferinţele pentru prezentarea articolelor ştiinţifice,10 de opiniile autorilor cu privire la accesarea gratuită a lucrărilor lor11 şi de modul în care este aplicată statistica în cercetarea medicală.12

Detaliile legate de întreaga noastră cercetare pot fi accesate pe BMJ Research (www.bmjresearch.com). Ne exprimăm speranţa că noul website va deveni un forum ce va stimula atât viitoarele studii cât şi colaborarea semnificativă între editorii, autorii, recenzorii şi directorii de editură din sfera biomedicală. Între timp, suntem recunoscători tuturor celor care s-au implicat în realizarea BMJ Research - recenzori, autori, cititori şi colaboratori din cercetare -, pentru sprijinul pe care ni l-au acordat, ajutându-ne să ne perfecţionăm activitatea.

Conflicte de interese: LT şi SS lucrează pentru BMJ Publishing Group. Nu există implicaţii financiare în realizarea şi lansarea noului website.

Evidence based publishing
The BMJ's ongoing programme of editorial research is now at bmjresearch.com

BMJ 2006;333:366

BMJ, Londra WC1H 9JR
Leanne Tite
web administrator
Sara Schroter senior researcher mailto:sschroter@bmj.com

Bibliografie

1 Godlee F, Jefferson T. Peer review in health sciences. 2nd ed. London: BMJ Books, 2003.

2 Black N, van Rooyen S, Godlee F, Smith R, Evans S. What makes a good reviewer and a good review for a general medical journal? JAMA 1998;280:231-3.

3 Van Rooyen S, Godlee F, Evans S, Smith R, Black N. Effect of blinding and unmasking on the quality of peer review: a randomized trial. JAMA 1998;280:234-7.

4 Van Rooyen S, Godlee F, Evans S, Black N, Smith R. Effect of open peer review on quality of reviews and on reviewers' recommendations: randomised trial. BMJ 1999;318:23-7.

5 Schroter S, Black N, Evans S, Smith R, Carpenter J, Godlee F. Effects of training on the quality of peer review: randomised controlled trial. BMJ 2004;328:673-5.

6 Schroter S, Barratt H. Editorial decision-making based on abstracts. European Science Editing 2004;30:4-5.

7 Schroter S, Morris J, Chaudhry S, Smith, R, Barratt H. Does the type of competing interest statement affect reader perceptions of the credibility of research? A randomised trial. BMJ 2004;328:742-3.

8 Haivas I, Waechter F, Schroter S, Smith R. Editors declaration of their own conflicts of interest: a survey. CMAJ 2004;171:475-6.

9 Schroter S, Barratt H, Smith J. Authors' perceptions of electronic publishing: two cross-sectional surveys. BMJ 2004;328:1350-3.

10 Müllner M, Waechter F, Schroter S, Squire B. How should general medical journals present scientific papers? A survey of readers and authors. CMAJ (in press).

11 Schroter S, Tite L, Smith R. Perceptions of open access publishing: interviews with journal authors. BMJ 2005;330:756-9.

12 Altman DG, Goodman SN, Schroter S. How statistical expertise is utilized in medical research. JAMA 2002;287:2817-20.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Genoveva Matei
Autor: