Normalizarea hemoglobinei la pacienţii cu insuficienţă renală cronică avansată nu reduce evenimentele cardiovasculare

Corecţia completă a anemiei, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică (IRC), stadiul 3 sau 4 (rată filtrat glomerular 15-35 ml/min/1,73m2), conduce la ameliorarea calităţii vieţii, dar impactul asupra evenimentelor cardiovasculare nu este cunoscut.

La bolnavii cu insuficienţă renală în stadiul final, sub dializă, normalizarea hemoglobinei (Hb) nu reduce rata deceselor. Studiul de faţă a evaluat în ce măsură normalizarea valorilor Hb determină diminuarea evenimentelor cardiovasculare, comparativ cu menţinerea unui grad uşor de anemie la subiecţii cu IRC mai puţin avansată. Au fost incluşi 603 pacienţi cu IRC, stadiile 3 şi 4 şi anemie uşoară (Hb între 11 şi 12,5 g/dl), care au fost repartizaţi aleatoriu în două grupuri de tratament: în primul au fost incluşi cei la care s-a stabilit o valoare ţintă normală a Hb, sub tratament (13-15 g/dl), iar în al doilea, subiecţii la care s-a ales o valoare ţintă subnormală a Hb, sub tratament (10,5-11,5 g/dl). În acest sens, eritropoetina a fost administrată pacienţilor din grupul 1 de la început, iar celor din grupul 2, numai după ce valoarea Hb a scăzut sub 10,5 g/dl. În ceea ce priveşte obiectivul primar al studiului - un indice compozit format din deces subit, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă acută, accident vascular cerebral, angină pectorală, arteriopatie periferică complicată sau aritmii severe cardiace -, nu au existat diferenţe, după trei ani de urmărire, între cele două grupuri. Calitatea vieţii a fost semnificativ crescută de tratamentul complet al anemiei, cu toate că episoadele de hipertensiune şi cefaleea au fost mai frecvent întâlnite în grupul 1. În concluzie, tratamentul complet al anemiei în IRC, stadiile 3 şi 4, nu reduce rata evenimentelor adverse cardiovasculare.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Average: 1 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: