Efectele medicamentelor antitiroidiene de sinteză asupra terapiei cu iod radioactiv: sinteză sistematică şi metaanaliză a studiilor randomizate controlate

Rezumat

Obiective: Determinarea efectului exercitat de medicamentele antitiroidiene de sinteză asupra terapiei cu iod radioactiv, în ceea ce priveşte riscul de eşec terapeutic, instalarea hipotiroidismului şi apariţia efectelor adverse.

Protocolul de studiu: Metaanaliză.

Sursa datelor: Baze de date electronice (registrul central Cochrane al studiilor controlate, Medline, Embase) şi contactarea experţilor în domeniu

Metode: Eligibilitatea şi calitatea fiecărui studiu au fost estimate de trei recenzori independenţi. Valorile cumulate ale riscurilor relative de apariţie a eşecului terapeutic şi a hipotiroidismului, după tratamentul cu iod radioactiv, în asociere sau nu cu antitiroidiene de sinteză, au fost calculate prin utilizarea unui model de tip II (random effects model).

Rezultate: Am identificat 14 studii clinice relevante, totalizând 1 306 participanţi. Tratamentul adjuvant cu medicamente antitiroidiene de sinteză a fost corelat cu un risc crescut de apariţie a eşecului terapeutic (risc relativ 1,28, interval de încredere 95% 1,07-1,52; P=0,006) şi un risc scăzut de instalare a hipotiroidismului (0,68, 0,53-0,87; P=0,006), ulterior administrării de iod radioactiv. Nu am constatat deosebiri semnificative între diferitele medicamente antitiroidiene ori între administrarea lor anterior sau ulterior utilizării iodului radioactiv

Concluzii: Preparatele antitiroidiene de sinteză au potenţialul de a creşte rata de eşec terapeutic şi a reduce incidenţa apariţiei hipotiroidismului, în condiţiile în care sunt utilizate cu o săptămână înainte sau după administrarea de iod radioactiv.

Effects of antithyroid drugs on radioiodine treatment: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials

BMJ 2007;334:514

1Institute of Nuclear Medicine, University Hospital Basel, Switzerland, and Department of Endocrinology, Diabetology and Clinical Nutrition, University Hospital Basel
2Basel Institute for Clinical Epidemiology, University Hospital Basel
3Department of Endocrinology, Diabetology and Clinical Nutrition, University Hospital Basel
4Department of Endocrinology and Metabolism, University Hospital Odense, Denmark
5Glasgow Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow, Glasgow
6Division of Endocrinology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA
7Institute of Nuclear Medicine, University Hospital Basel, Switzerland

Correspondence to: M A Walter mailto:m.a.walter@gmx.net

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Andrei Cernomaz
Autor: