Terapia durerii lombare prin presopunctură şi fizioterapie: studiu clinic cu control statistic

Rezumat

Obiective: Evaluarea eficienţei presopuncturii în tratamentul durerii lombare, din punct de vedere al invalidităţii, al scorului durerii şi al statusului funcţional.

Design: Studiu clinic cu control statistic.

Locaţie: Clinică de ortopedie, Kaohsiung, Taiwan.

Participanţi: 129 de pacienţi cu dureri lombare cronice.

Intervenţie: Presopunctură sau fizioterapie timp de o lună.

Principalii parametri urmăriţi: Versiuni validate, în limba chineză, ale instrumentelor standard de evaluare a durerii lombare (chestionarul Roland-Morris), aplicate la includere, după încheierea tratamentului şi după o perioadă de urmărire de şase luni.

Rezultate: Media scorului obţinut în urma aplicării chestionarului după încheierea tratamentului a avut o semnificaţie statistică mai mică în cazul grupului tratat prin presopunctură, faţă de cel care a beneficiat de fizioterapie, indiferent de exprimarea în valori absolute (interval de încredere 95% -3,8, de la -5,7 la -1,9) sau demodificarea medie faţă de valorile iniţiale (-4,64, de la -6,39 la -2,89). Presopunctura a determinat o reducere cu 89% (interval de încredere 95% de la 61% la 97%) a invalidităţii, comparativ cu fizioterapia. Modificările observate s-au menţinut şi după epuizarea celor şase luni de urmărire. De asemenea, între cele două grupuri s-au înregistrat diferenţe semnificative statistic pentru toate cele şase domenii ale parametrilor determinaţi, atât la finalul studiului cât şi după perioada de urmărire.

Concluzii: Presopunctura s-a dovedit a fi eficientă pentru durerea lombară în ceea ce priveşte invaliditatea, statusul funcţional şi scorul durerii, beneficiul menţinându-se timp de şase luni.

Treatment of low back pain by acupressure and physical therapy: randomised controlled trial

BMJ 2006;332:696-8

Institute of Preventive Medicine, College of Public Health, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
Lisa Li-Chen Hsieh
PhD student
Amy Ming-Fang Yen assistant professor
Kuo-Liong Chien associate professor
Tony Hsiu-Hsi Chen professor

Hsin Kao Mei Orthopedic Special Clinic, Kaohsiung,Taiwan
Chung-Hung Kuo
chief and orthopedist

Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan
Liang Huei Lee
attending medical neurologist

Correspondence to: Tony Hsiu-Hsi Chen mailto:stony@episerv.cph.ntu.edu.tw

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Andrei Cernomaz
Autor: