Acetil-cisteina este utilă în prevenţia nefropatiei induse de substanţa de contrast iodată

Nefropatia la substanţa de contrast reprezintă o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate, mai ales la pacienţii cu infarct miocardic supuşi unei investigaţii coronarografice.

Utilitatea N-acetil-cisteinei în prevenţia respectivei patologii a fost analizată, până în prezent, pe grupuri mici de subiecţi, iar rezultatele au fost contradictorii. Prezentul studiu a inclus 354 de pacienţi, internaţi consecutiv, cu infarct miocardic acut (IMA), care au suferit angioplastie primară. Ei au fost randomizaţi 1:1:1 către trei braţe de tratament: N-acetil-cisteină în regim clasic (600 mg i.v. bolus înaintea angioplastiei + 600 mg de două ori pe zi, oral, timp de încă 48 de ore); N-acetil-cisteină în doză mare (1 200 mg i.v. bolus înaintea angioplastiei + 1200 mg de două ori pe zi, oral, timp de încă 48 de ore); placebo. Obiectivul primar a fost incidenţa nefropatiei la substanţa de contrast - definită ca o creştere cu 25% a creatininemiei în primele 72 de ore după procedură. În cadrul celor trei grupuri de tratament, incidenţa nefropatiei la substanţa de contrast a fost de 8%, 15% şi, respectiv, 33% (p<0,0001), iar mortalitatea corespunzătoare a fost de 3%, 4% şi, respectiv, 11% (p=0,02). În concordanţă cu procentele menţionate, s-a înregistrat o mortalitate intraspitalicească de 26%, în rândul bolnavilor la care se instalase nefropatia la substanţa de contrast, faţă de 1%, în cazul celor la care nu apăruse respectiva patologie. În concluzie, administrarea N-acetil-cisteinei este eficace în prevenţia nefropatiei induse de substanţa de contrast şi, implicit, în scăderea mortalităţii intraspitaliceşti a pacienţilor cu IMA, gradul de prevenţie fiind, probabil, doză-dependent.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: