Tratamentul hormonal continuat cu tratament antiresorbtiv este de elecţie în osteoporoză

În prezent şi-au dovedit eficacitatea în osteoporoză două modalităţi terapeutice: tratamentul hormonal cu PTH şi cel antiresorbtiv cu bifosfonaţi.

Cel dintâi se administrează timp de maximum doi ani (datorită atingerii unui platou al creşterii masei osoase după circa 12 luni), iar diverse studii observaţionale au sugerat că masa osoasă câştigată sub tratamentul cu PTH este pierdută dacă nu se continuă terapia cu un antiresorbtiv. Într-un număr recent din N Engl J Med au fost publicate două studii clinice care au studiat eficacitatea continuării tratamentului antiresorbtiv (cu alendronat) după un an de tratament cu PTH şi, respectiv, eficacitatea tratamentului cu PTH după terapia iniţială cu alendronat. Ambele studii au cuprins, fiecare, aproximativ 120 de paciente. În primul studiu, femeile care fuseseră tratate tratate cu PTH timp de un an au fost randomizate să primească, în continuare, alendronat sau placebo. Toate pacientele au primit calciu şi vitamina D. După doi ani de urmărire, tratamentul cu alendronat, continuat după PTH, a condus la conservarea creşterii masei osoase (cu 34%), spre deosebire de placebo, sub care masa osoasă nu a fost conservată (creştere doar cu 14%, urmată, din al doilea an, de scăderea masei osoase). Cel de-al doilea studiu a demonstrat că administrarea de PTH după un tratament iniţial cu alendronat este eficientă, ducând la creşterea suplimentară a masei osoase cu 6%, faţă de lotul tratat în continuare doar cu alendronat (p=0,001). În concluzie, tratamentul cu PTH timp de un an este util ca primă linie în tratamentul osteoporozei postmenopauză, dar poate fi început şi la pacientele tratate anterior cu alendronat. După încetarea terapiei cu PTH este necesar tratamentul ulterior cu alendronat.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: