Nataluzimab - util în scleroza multiplă

Două studii publicate recent au evaluat eficacitatea unui nou inhibitor de molecule de adeziune, nataluzimab, în tratamentul sclerozei multiple. Studiul AFFIRM a inclus 627 de pacienţi cu scleroză multiplă care au fost randomizaţi 1:1 să primească natalizumab sau placebo, intravenos, o doză la fiecare patru săptămâni, timp de doi ani.

Studiul SENTINEL a inclus 1 171 de subiecţi cu scleroză multiplă, care au suferit o recădere sub tratament cu interferon b-1a. Ambele studii au avut un mod de administrare similar, iar obiectivele primare au fost rata recăderii la un an şi rata progresiei handicapului neurologic la doi ani. În studiul AFFIRM, nataluzimab a determinat diminuarea progresiei handicapului neurologic la doi ani cu 42% (95% CI 0,43-0,77, p=0,001). Riscul de progresie a sclerozei multiple a fost de 17%, sub tratament activ, faţă de 29%, sub placebo. Nataluzimab a redus rata recăderii la un an cu 68% (p=0,001). Tratamentul activ a mai redus cu 92% numărul de leziuni cerebrale atât la un an cât şi la doi ani (p=0,001). Fatigabilitatea şi reacţiile alergice au fost cele mai frecvente reacţii adverse ale tratamentului cu natalizumab în studiul AFFIRM, cu un risc de reacţii severe de hipersensibilitate de 1%. La pacienţii cu recădere a sclerozei multiple sub interferon, studiul SENTINEL a arătat că adăugarea natalizumab a condus la scăderea cu 24% a ratei progresiei handicapului neurologic la doi ani (95% CI 0,61-0,96, p=0,02) şi la reducerea recăderii anuale (0,34 vs 0,75; p=0,001). În lotul tratat cu nataluzimab s-au înregistrat două cazuri de leucoencefalopatie progresivă multifocală, dintre care unul a decedat. În concluzie, tratamentul cu nataluzimab este eficient în reducerea progresiei sclerozei multiple, inclusiv în formele cu recădere sub interferon. Datorită identificării a două cazuri de leucoencefalopatie progresivă multifocală, doar în loturile tratate cu nataluzimab, sunt necesare studii suplimentare care să stabilească exact profilul de siguranţă al noii medicaţii.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: