Îmbunătăţirea practicii clinice prin utilizarea sistemelor de susţinere a deciziei clinice: o sinteză sistematică a studiilor controlate, în scopul identificării caracteristicilor ce asigură obţinerea succesului

Rezumat

Obiectiv: Identificarea acelor caracteristici ale sistemelor de susţinere a deciziei clinice care au un rol important în îmbunătăţirea practicii clinice.

Protocol de studiu: Revizuirea sistematică a studiilor cu control statistic.

Sursele datelor: Cercetarea literaturii de specialitate, până în 2003, prin bazele de date Medline, CINAHL şi Cochrane Controlled Trials Register, precum şi a listelor bibliografice ale studiilor incluse şi ale sintezelor de interes.

Selectarea studiilor: Era necesar ca studiile să evalueze capacitatea sistemelor de susţinere a deciziei de-a ameliora practica clinică.

Extragerea datelor: Studiile au fost evaluate în ceea ce priveşte atât îmbunătăţirea semnificativă, statistică şi clinică, a practicii clinice cât şi prezenţa a 15 parametri, a căror importanţă a fost sugerată, în repetate rânduri, în literatură.

Rezultate: Au fost incluse 70 de studii. În 68% dintre ele a fost ameliorată semnificativ practica clinică. Analizele variabilelor unice au relevat faptul că, pentru cinci dintre caracteristicile sistemului, există probabilitatea ca intervenţiile ce includeau respectivul parametru să îmbunătăţească practica clinică, în comparaţie cu cele care nu-l includeau. Cu ajutorul analizei prin regresie logistică multiplă, patru caracteristici au fost identificate drept factori predictivi independenţi ai îmbunătăţirii practicii clinice: furnizarea automată a susţinerii deciziei, ca o componentă a fluxului de activitate a clinicienilor (P<0,00001); oferirea, cu precădere, a recomandărilor, nu a unor simple evaluări (P=0,0187); furnizarea sprijinului deciziei exact în momentul şi în locul în care urma sa fie luată (P=0,0263); susţinerea computerizată a deciziei (P=0,0294). Dintre cele 32 de sisteme care conţineau toţi cei patru parametri, 30 (94%) au îmbunătăţit semnificativ practica clinică. Mai mult, s-a observat o justificare experimentală directă pentru feedback-ul periodic al performanţei, pentru informarea pacienţilor asupra recomandărilor şi pentru solicitarea de documente care să explice motivele nerespectării recomandărilor.

Concluzii: Mai mulţi parametri au fost strâns corelaţi cu capacitatea sistemelor de susţinere a deciziei clinice de-a ameliora semnificativ îngrijirea pacientului. Clinicienii şi alţi factori de decizie ar trebui sa transpună în practică sistemele capabile să înglobeze respectivele caracteristici ori de câte ori este posibil şi necesar.

Improving clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical to success

BMJ 2005;330:765-8

Division of Clinical Informatics, Department of Community and Family Medicine, Box 2914, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710, USA
Kensaku Kawamoto
fellow
Caitlin A Houlihan scientist
David F Lobach associate professor

College of Health Sciences, Old Dominion University, Norfolk, VA 23529, USA
E Andrew Balas
professor and dean

Correspondence to:David F Lobachmailto:david.lobach@duke.edu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Raluca Darabă
Autor: