Propuneri de optimizare a conditiilor de acordare a asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2000, prevazute in Contractul-Cadru pe 1999, aprobat prin HGR 312/1999

Pe baza analizei Contractului-Cadru pe 1999 privind conditiile de acordare a asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2000, am formulat o serie de observatii si propuneri, de pe pozitia celui care, ca membru al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania (CN al CMR),

a participat efectiv la elaborarea si negocierea cu Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate (CNASS) a actului normativ in cauza. Spre a deveni act normativ pentru anul 2000, propunerile de fata, impreuna cu altele, care exprima opinia Colegiilor Judetene ale CMR sau diferitelor organizatii profesionale, vor fi dezbatute in cadrul viitoarelor sedinte ale CN al CMR, negociate cu reprezentantii CNASS si supuse avizarii Ministerului Sanatatii (MS), urmand a fi inaintate spre aprobare Guvernului Romaniei.

Observatiile si propunerile respecta ordinea capitolelor si articolelor Contractului-Cadru/1999, insa, din motive de spatiu limitat, nu a fost posibila citarea textului oficial la care se face referire; de aceea, pentru a evita orice posibila confuzie, le sugerez cititorilor sa compare completarile mentionate cu actul normativ in speta.

Cap. I, referitor la dispozitii generale

Se impune reformularea Art. 3(e), fiindca medicul nu contracteaza "fonduri" cu Casa de Asigurari de Sanatate, ci servicii.

La Art. 3(d) sugeram urmatoarea completare: sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor privind drepturile lor, marimea si continutul pachetului de servicii pentru care sunt asigurati, precum si obligatiile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de calitatea de asigurat.

La Art. 3(g): Casa de Asigurari de Sanatate poate sa organizeze un sistem de asigurare pentru raspundere civila a medicilor pe care doctorii pot sau nu sa-l agreeze si cu care sa incheie, daca doresc, un contract.

La Art. 3 (h): sa stabileasca impreuna cu CMR un sistem diferentiat de plata pentru furnizorii de servicii medicale care lucreaza in conditii deosebite de dificultate in diverse zone ale tarii sau pentru grupuri de populatie cu un nivel foarte scazut de instruire si venituri foarte mici.

La Art. 5: din Fondul asigurarilor sociale de sanatate si de la bugetul statului vor fi suportate cheltuieli pentru acoperirea costurilor aferente bolilor de pe lista de gratuitati alcatuita de comun acord de MS, CNASS si CMR, cuantumul de bani pentru partea preventiva sa fie alocat de la bugetul statului, dar administrat tot de CASS. Pentru fundamentarea programelor nationale de sanatate, este necesar ca bolile cronice sa fie monitorizate, iar baza de date sa fie la nivelul cabinetului medicului de familie. Lista bolilor ce trebuie monotorizate, ritmul de supraveghere, precum si cuantificarea vor fi stabilite impreuna de catre MS, si CMR, prin Comisiile de specialitate, iar plata acestei activitati se va face de la buget si de la CNASS.

Cap. II privind asistenta medicala primara

La Art. 8(a) alin. 2: Transferul fisei medicale se face prin intermediul asiguratului, pe baza de semnaturi (Pastrarea, timp de cinci ani, a copiilor dupa fisele medicale nu are justificare si nici nu exista spatii de depozitare a lor; paragraful ar trebui exclus)

La Art. 9(3): Valoarea punctului este unica pe tara si se stabileste prin negocieri intre CNAS si CMR, prin comisiile de specialitate sau prin grupuri de negociatori pe sectoare de activitate: asistenta primara, ambulatoriul de specialitate, asistenta spitaliceasc Reglementarea se poate face trimestrial, conform normelor.

Art. 14(2) (b) ar trebui reformulat astfel: "Cheltuielile de infiintare, administrare si functionare a cabinetului medical"

Cap. III privind asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

Art. 16 (2), aliniatul (a) ar trebui completat cu: " in baza biletului initial de trimitere de la medicul de familie", iar aliniatul (b): "? necesita tratament post cura, pe o perioada determinata, mentionata in biletul de externare".

La Art. 20: "Cabinetele medicilor specialisti pot incheia contracte de funizare de servicii medicale cu CAS, individual sau organizati, conform Legii nr. 124/1998 si O.U.G. nr.116/1998, in baza unei prealabile acreditari."

Cap. IV privind serviciile medicale spitalicesti

La Art. 21 trebuie scos termenul "spitalizare la domiciliu", ca un nonsens. Din acelasi rationament, in Art.23(2), trebuie renuntat la "continuarea tratamentului spitalicesc la domiciliu" si formulat astfel: ingrijirea la domiciliu dupa spitalizare va fi preluata de medicul de familie, iar Art.28(1) trebuie standardizat nivelul contributiei asiguratilor in functie de gradul de confort apreciat dupa criterii clare.

Cap. V privind asistenta medicala ambulatorie stomatologica

Art. 30 se va reformula astfel: Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre cabinetele de stomatologie, de terapie si profilaxie stomatologica, de serviciile de chirurgie, B.M.F., autorizate si acreditate potrivit legii.

La Art. 31 se va specifica: Serviciile medicale stomatologice, de terapie si profilaxie se acorda de catre medici stomatologi si dentisti (potrivit competentelor profesionale). Explicitare: Dentistii sunt absolventi de institut de invatamint superior, conform diplomei eliberate de MS, pe baza unui examen de diploma. Durata instruirii fiind de trei ani, curicula cursurilor dindu-le un nivel de competente pentru un pachet de servicii care poate fi contractat cu Casa de Asigurari de Sanatate. Din pacate, in Contractul-Cadru pe 1999 au fost "uitati", desi lucreaza in sistem de aproape 20 de ani.

Cap. VI

Prevederile art. 38(3) ("in situatiile de urgenta se recomanda ca asiguratul sa se adreseze intai medicului de familie ?") vin in contradictie cu stipularile art. 50 din LASS 145/1997 ("Asistenta medicala de urgenta se acorda prin serviciile de ambulanta judetene sau municipale"). De aceea, pentru limitarea apelurilor nejustificate catre serviciile de ambulanta, se recomanda ca bolnavii aflati in situatii mai deosebite de degradare a starii de sanatate - posibile urgente - sa se adreseze medicului de familie, medicului de permanenta al grupului de practica, camerei de garda a spitalelor sau serviciului de ambulanta. In vederea deplasarii la domiciliul solicitantului in astfel de cazuri, medicul de familie va fi punctat conform normelor.

La Art. 39(2): Pentru solicitarile abuzive si repetate, de asistenta de urgenta la domiciliu, pacientii trebuie responsabilizati printr-o relatie cu Casa de Asigurari de Sanatate. Pentru cazurile sociale, plata serviciilor de urgenta prespitalicesti trebuie asigurata de la bugetul statului, dar gestionata tot de la Casa de Asigurari de Sanatate.

Cap. VII ? fara propuneri

Cap. VIII - Art. 46(1) va fi completat astfel: Lista cu denumiri comune internationale a medicamentelor ce se prescriu si se elibereaza gratuit pentru asigurati trebuie armonizata cu lista bolilor cronice sau cu programele nationale de sanatate care beneficiaza de gratuitate, conform unui acord comun, stabilit intre MS, CMR si CNASS.

Cap. IX ? fara propuneri

Cap. X privind ingrijirile medicale la domiciliu - Art. 50: Activitatea de ingrijire medicala la domiciliu trebuie cuantificata separat, astfel incat sa acopere cheltuielile de timp, deplasare si medicamente si materiale sanitare (ar reduce costurile serviciilor de ambulanta).

Cap. XII - Art.52(2): Este o contradictie intre acest articol preluat din LASS si normele de aplicare a Contractului-Cadru, art.4.2, care stabilesc ca peste 18 ani asiguratii au dreptul la un examen general la doi ani (prevederea din Normele de aplicare a Contactului-Cadru este cea mai potrivita forma de depistare a imbolnavirilor amintite)

Dr. Constantin Carstea
membru in Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, Presedinte al Consiliului Judetean Brasov al Colegiului Medicilor din Romania

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: