Acurateţea presiunii arteriale medii şi a mãsurãtorilor tensiunii arteriale în predicţia preeclampsiei – sintezã sistematicã şi metaanalizã

Scop: Determinarea preciziei utilizãrii, ca predictori ai preeclampsiei, a presiunii sistolice şi diastolice, a presiunii arteriale medii şi a creşterii presiunii arteriale.

Structurã: Sintezã sistematicã în care s-a fãcut metaanaliza

Structurã: Sintezã sistematicã în care s-a fãcut metaanaliza datelor referitoare la exactitatea testelor.

Surse utilizate: Medline, Embase, Biblioteca Cochrane, Medion, verificarea listei de referinţe a articolelor incluse, contacte cu autorii.

Metode: Fãrã restricţii de limbã, doi recenzori independenţi au selectat, fiecare în parte, articole în care, pentru predicţia riscului de preeclampsie, a fost evaluatã precizia mãsurãrii tensiunii arteriale la gravide. Au fost extrase date privitoare la caracteristicile, calitatea şi rezultatele studiului, pe baza cãrora au putut fi întocmite tabele în format 2x2. Au fost realizate reprezentãri grafice de tipul curbelor ROC (receiver operating characteristic curves)* şi rapoarte de probabilitate pentru diferite niveluri şi praguri.

Rezultate: Au fost incluse 34 de studii care au testat 60 599 de participante (3 341 de  cazuri de preeclampsie). La femeile cu risc scãzut de preeclampsie, graficele mãsurãrii presiunii arteriale în trimestrul al doilea de sarcinã s-au situat la 0,68 (interval de încredere 95%, 0,64-0,72), pentru presiunea sistolicã, la 0,66 (0,59-0,72), pentru presiunea diastolicã, şi la 0,76 (0,70-0,82), pentru presiunea medie. Rezultatele primului trimestru au evidenţiat un model similar. O presiune arterialã medie de 90 mm Hg sau peste, în trimestrul al doilea de sarcinã, aratã o ratã de probabilitate de 3,5 (95% interval de încredere, 2,0-5,0) şi o ratã de probabilitate negativã de 0,46 (0,16-0,75). Pentru femeile condamnate la risc crescut, o presiune diastolicã de 75 mm Hg sau mai mare, la 13-20 sãptãmâni de sarcinã, prezice cel mai bine pre-eclampsia: probabilitate pozitivã 2,8 (1,8-3,6), o ratã negativã de probabilitate de 0,39 (0,18-0,71). Adãugarea unor analize de subgrup nu au îmbunãtãţit precizia predictivã.

Concluzii: Când se mãsoarã presiunea arterialã în primul şi al doilea trimestru de sarcinã, presiunea arterialã medie este un predictor mai bun al preeclampsiei decât presiunea sistolicã, diastolicã sau creşterea presiunii arteriale.

Accuracy of mean arterial pressure and blood pressure measurements in predicting pre-eclampsia: systematic review and meta-analysis

BMJ 2008;336:1117-20 

*Curba ROC (receiver operator characteristic curve) este un mijloc de exprimare a relaţiei dintre sensibilitate şi specificitate, ce se preteazã pentru definirea preciziei şi pentru a compara, în mod practic, de exemplu, douã teste diferite pentru diagnosticarea aceleiaşi boli. (n. ed.)

Jeltsje S Cnossen,1 Karlijn C Vollebregt,5 Nynke de Vrieze,1 Gerben ter Rietr,2 Ben W J Mol,3 Arie Franx,4 Khalid S Khan,5 Joris A M van der Post3

1Department of General Practice, Academic Medical Center, Meibergdreef 15, 1100 DD, Amsterdam, Netherlands

2 Horten Center, University of Zurich, Switzerland

3Department of Obstetrics and Gynaecology, Academic Medical Center, Amsterdam, Netherlands

4Department de Obstetricã ?i Ginecologie Spitalul St Elisabeth, Tilburg, Netherlands

5Department of Obstetrics and Gynaecology, Birmingham Womens Hospital, Birmingham

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Gianina Rusu studentã
Autor: