Administrarea parenterală de metoclopramid pentru episoade acute de migrenă: metaanaliza studiilor controlate statistic

Rezumat

Obiectiv: Evaluarea dovezilor din studiile controlate statistic asupra eficienţei şi toleranţei administrării parenterale a metoclopramidului, în criza acută de migrenă, la adulţi.

Surse de informare: Cochrane Central Register of Controlled Trials (Registrul Central Cochrane al Studiilor Controlate), Medline, Embase, LILACS, CINAHL, conferinţe, ghiduri practice clinice şi alte surse.

Criterii de selecţie: Studii controlate statistic, referitoare la administrarea parenterală de metoclopramid în episoadele acute de migrenă, la adulţi.

Rezultate: Am analizat 596 de rezumate potenţial semnificative şi am identificat 13 studii controlate eligibile care au totalizat 655 de adulţi. În cele în care a fost comparat cu placebo, metoclopramidul a determinat o reducere semnificativă a durerii (risc relativ estimat 2,84; interval de încredere 95% între 1,05 şi 7,68). Administrat în monoterapie, metoclopramidul a avut o eficacitate mixtă, în comparaţie cu alţi agenţi terapeutici, luaţi izolat. Eterogenitatea studiilor despre tratamentul combinat a fost împiedicată de metoda de eşantionare. Tratamentele care au cuprins şi metoclopramid au avut o eficienţă similară sau mai mare decât a terapiilor care au servit drept comparaţie şi care au fost administrate, în toate studiile, pentru combaterea durerii, a stării de greaţă şi a recidivelor.

Concluzii: Metoclopramidul este un medicament eficient în tratamentul migrenei; el poate fi administrat şi asociat cu alte terapii. Având în vedere faptul că are proprietăţi antiemetice şi non-narcotice, trebuie considerat ca agent primar în tratamentul migrenelor acute, în serviciile medicale de urgenţă.

Parenteral metoclopramide for acute migraine: meta-analisis of randomised controlled trials

BMJ 2004;329:1369-72

Department of Psychiatry, University of Cambridge, Cambridge
Ian Colman
postgraduate
Program in Emergency Medicine, Michigan State University, MI, 49503, USA
Michael D Brown
emergency physician
Department of Emergency Medicine, Providence Health Care and St Paul's Hospital, Vancouver,BC,Canada
Grant D Innes
emergency physician
Eric Grafstein emergency physician
Department of Medicine, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada
Ted E Roberts
neurologist
Division of Emergency Medicine, University of Alberta, 1G1.43 Walter Mackenzie Health Sciences Center, 8440-112 Street, Edmonton, AB, Canada T6G 2B7
Brian H Rowe
research director
Correspondence to: B H Rowe mailto:brian.rowe@ualberta.ca

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: