Oprirea administrării de statine duce la creşterea mortalităţii în infarctului miocardic acut (Arch Intern Med 2004;164:2162-2168)

Oprirea administrării de statine pe parcursul internării pentru infarct miocardic acut (IMA) la pacienţi ce primeau statine anterior evenimentului coronarian este periculoasă. Aceasta este concluzia analizei unui subgrup al pacienţilor incluşi în studiul NMRI-4.

Din totalul de 78 000 pacienţi incluşi în studiu, 13 800 primeau statine, iar la 4 870 dintre subiecţi, statinele au fost întrerupte în timpul spitalizării pentru IMA fără supradenivelare de segment ST. Mortalitatea intraspitalicească a fost de 12,5% în grupul care nu a mai primit statine vs 4,9% în grupul care a primit statine în continuare (HR=1,83; p=0,01). Prognosticul pacienţilor cărora li s-a oprit administrarea statinelor a fost similar cu al celor care nu primeau statine înainte de IMA (HR=1,03). Oprirea administrării statinelor a dus şi la creşterea semnificativă a incidenţei insuficienţei cardiace (de orice grad), a tahicardiei ventriculare şi astopului cardiac. În concluzie, oprirea administrării de statine la pacienţii internaţi pentru IMA fără supradenivelare de segment ST este contraindicată, fiind asociată cu creşterea mortalităţii şi a morbidităţii intraspitaliceşti.

Rate this article: 
Average: 3.5 (2 votes)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: