ICRAM (the International Campaign to Revitalise Academic Medicine - Campania internaţională pentru revitalizarea medicinii academice): stabilirea agendei de lucru

Ca urmare a lansării, de către BMJ şi alte publicaţii, a campaniei de promovare a medicinii academice, un grup de lucru constituit din 20 de cadre universitare medicale din toată lumea a convenit să elaboreze un plan de măsuri

Editorialele publicate, în ultimele luni, în mai multe reviste de prestigiu internaţional au anunţat lansarea unei campanii globale de promovare şi revitalizare a medicinii academice.1 Campania este un răspuns la părerea larg răspândită conform căreia medicina academică se află într-o perioadă de criză.2

În iunie 2004, BMJ Publishing Group şi alţii (www.bmj.com/academicmedicine) au constituit un grup de lucru al universităţilor medicale pentru a dezbate schimbările cărora trebuie să le facă faţă medicina academică. Articolul de faţă rezumă rezultatele întrunirii şi evidenţiază modul în care grupul de lucru îşi va conduce activitatea în următoarele 12 luni.

Care sunt rolurile medicinii academice?

Conform tradiţiei, medicina academică este concepută ca având trei roluri: de învăţământ, de cercetare şi de furnizare de servicii. Aceste roluri se schimbă: medicina academică are încă responsabilitatea principală pentru instruirea doctorilor; cercetării îi revine în continuare un rol central, dar multe studii sunt efectuate în institute de biotehnologie şi de biomedicină; majoritatea serviciilor clinice, chiar şi în centrele academice, sunt furnizate, în prezent, de medici din afara sistemului universitar.

Susţinem cu tărie că medicina academică este definită de "valoarea adăugată" sau de sinergia care trebuie să existe între cele trei roluri - atunci când sunt realizate efectiv împreună. Axată, tradiţional, pe spitalele terţiare, este necesar ca, în prezent, medicina academică să se extindă mai mult la nivel de îngrijire primară şi de sănătate publică. Tradiţionalul "serviciu clinic" ar trebui reformat în accepţiunea mai largă de "serviciu pentru sistemul sanitar şi pentru pacient.

Cât de bine îşi îndeplineşte medicina academică rolurile?

Suntem de părere că, în prezent, medicina academică

 • Subevaluează rolul nostru în învăţământ

 • Tolerează dezechilibrul şi lipsa de comunicare dintre cercetarea fundamentală şi cercetarea clinică sau aplicată

 • Nu reuşeşte să implementeze inovaţia şi excelenţa în practica clinică, ceea ce duce la variaţii de neiertat la nivelul practicii şi al rezultatelor

 • Ignoră valorile esenţiale ale responsabilităţii sociale şi globale.

Dezvoltarea şi dezechilibrul dintre institutele de cercetare biomedicală creează o dificultate. Câte dintre cercetările efectuate vor aduce dividende în sistemul nostru de sănătate şi când? Cine va transforma cercetările în beneficii pentru sănătate? Comunicarea dintre oamenii de ştiinţă din sistemele fundamentale, clinice şi de sănătate pare să fi devenit din ce în ce mai greoaie. N-am învăţat, se pare, că beneficiile cele mai importante sunt generate de aplicarea cunoştinţelor pe care le-am acumulat la un număr mai mare de oameni. Încercăm în continuare să ne transformăm clinicienii cei mai buni şi valoroşi în cercetători în domeniul ştiinţelor fundamentale: cursanţii incluşi în programele de doctorat caută, în mod curent, o nouă genă, în loc să-şi desfăşoare activitatea în sfera siguranţei clinice, a calităţii şi a evoluţiei sănătăţii. Oare înclinăm balanţa în direcţia corectă?

Un alt mare eşec este lipsa de centrare pe nevoile din sănătate ale populaţiei nearondate, în mod normal, medicinii academice, datorită rasei, originii etnice, clasei sociale, categoriei sexuale sau localizării geografice.

Ce trebuie făcut pentru a permite medicinii academice să-şi împlinească rolurile?

În primul rând, este necesară această campanie şi avem nevoie de o dezbatere intensă globală. Trebuie să conştientizăm faptul că există o criză şi că se impune o schimbare. Aşadar, campania a început şi avem nevoie de participarea dumneavoastră.

Avem nevoie de o nouă perspectivă pentru medicina academică. Avem nevoie de o definire clară a rolurilor medicinii academice şi de o reiterare clară a valorilor noastre - pe ce ne axăm şi ce dorim să realizăm. Este necesar să clarificăm locul pe care îl ocupă medicina academică în cadrul medicinii, a sistemului sanitar şi a societăţii civile. Avem nevoie de articularea şi demonstrarea valorilor economice şi sociale pe care le aduce medicina academică. Şi avem nevoie de o perspectivă globală.

Nu putem face singuri toate acestea. Avem nevoie de parteneriate, atât în interiorul medicinii academice însăşi cât şi în afara medicinii, parteneriate care să depăşească graniţele disciplinei tradiţionale şi ale birocraţiei instituţionale. Avem nevoie de parteneriat şi cu ceilalţi din sistemul sanitar şi, bineînţeles, poate cel mai important obiectiv, avem nevoie de parteneriat cu pacienţii, cu cei care elaborează politicile sanitare şi cu publicul larg.

Etapele următoare

Pe parcursul întrunirii, grupul de lucru a analizat toate aspectele şi a convenit să acţioneze pe mai multe planuri:

 • Propunerea modalităţilor prin care medicina academică poate să-şi crească gradul de receptivitate şi să-şi îmbunătăţească relaţiile cu "clienţii" - pacienţii, cei care elaborează politicile sanitare şi practicienii

 • Explorarea/examinarea a ceea ce ar trebui să constituie valorile medicinii academice

 • Creşterea capacităţilor în medicina academică, inclusiv îmbunătăţirea traseelor profesionale

 • Elaborarea unei perspective pentru medicina academică din anul 2020

 • Planificarea modalităţilor de garantare a rolului reformator al campaniei.

Caseta 1: Grupuri de intervenţie

Analizarea dovezilor-Acest grup colectează şi evaluează sistematic dovezile disponibile privind medicina academică şi problemele sale3
Carieră şi instruire-Acest grup îşi propune să cerceteze problemele legate de mentori şi recrutare, cu accent special pe femei şi pe grupurile marginalizate, şi să formeze grupuri internaţionale de consiliere pentru studenţi şi cursanţi, în vederea depistării eventualelor probleme şi găsirii de soluţii la acestea
Comunicare şi răspândire-Acest grup este responsabil de strategiile de comunicare internă şi externă şi de coordonarea politicilor de publicare
Jalonarea legăturilor şi operaţiunilor-Acest grup conturează modul în care grupul de lucru va opera şi îşi va stabili legăturile de colaborare cu organismele regionale importante, cum ar fi guvernele, asociaţiile profesionale şi universităţile
Perspective şi valori-Acest grup va elabora un articol despre dezbateri, pentru a cerceta valorile curente şi a propune o nouă perspectivă şi un nou set de valori pentru medicina academică

Au fost formate cinci grupuri de intervenţie (caseta 1). Un membru al grupului de lucru întruneşte fiecare grup de intervenţie, iar membrii se întrunesc lunar, în teleconferinţă.

Am format o serie de grupuri regionale de consiliere (caseta 2) pentru a informa şi consilia grupul de lucru printr-o cât mai largă consultare posibilă. Grupurile regionale de consiliere vor furniza o acoperire geografică globală pentru consiliere, iar grupurile de jalonare vor reprezenta interesele diferiţilor "clienţi" ai medicinii academice.

Apreciem că această activitate conjugată se va solda cu elaborarea unei serii de materiale care să stimuleze şi mai mult dezbaterile şi să aducă un plus de informaţii. Respectivele lucrări vor ajunge să fie editate în cadrul diferitelor publicaţii care beneficiază de sistem de recenzare a articolelor. Întregul grup de lucru se va întruni, la jumătatea anului 2005, cu cei care elaborează politicile internaţionale; cu toţii vor întocmi un raport final ce va include recomandările pentru reforma în medicina academică şi o platformă de acţiune.

Caseta 2: Grupurile regionale şi de consiliere

Se creează grupuri regionale pentru:

 • Europa
 • America Latină şi Caraibe
 • Orientul Mijlociu şi Africa de Nord
 • America de Nord
 • Asia de Sud
 • Africa sub-sahariană

Grupurile de consiliere sunt înfiinţate pentru reprezentarea următorilor constituenţi:

 • · Academii
 • · Afaceri şi industrie
 • · Guverne şi cei care elaborează de politici sanitare
 • · Editori de reviste
 • · Pacienţi
 • · Asociaţii profesionale
 • · Studenţi şi cursanţi

Suntem conştienţi de faptul că un asemenea efort ar putea foarte bine să genereze o mulţime de discuţii şi prea puţine măsuri concrete, precum şi un raport anual cu impact minim.

Cel mai dificil este pentru noi să asigurăm un alt rezultat al acestui demers şi sperăm să-l obţinem prin intermediul grupurilor de intervenţie prezentate aici şi prin alte consultări pe care le stabilim în momentul de faţă. Vă invităm pe toţi să participaţi alături de noi în schimbarea aspectului şi viitorului medicinii academice.

Idei principale

Se apreciază că medicina academică este, pretutindeni în lume, într-o perioadă de criză
S-a constituit un grup de lucru internaţional ce vizează revitalizarea medicinii academice
Au fost înfiinţate grupuri de intervenţie şi de consiliere regională, menite a informa grupul de lucru printr-o largă consultare
Rezultatele aşteptate includ un raport cu recomandări şi o serie de articole publicate după aprobarea specialiştilor

Contribuţii: Toţi autorii (vezi bmj.com) au contribuit la conceperea şi conţinutul articolului, la variantele lui iniţiale şi au aprobat versiunea finală pentru publicare. David Wilkinson este garantul.

Finanţare: Nici una.

Conflict de interese: Nici unul declarat.

Grupul internaţional de lucru pentru promovarea şi revitalizarea medicinii academice

BMJ 2004;329:787-9  

School of Medicine, University of Queensland, Brisbane, QLD 4006, Australia
Correspondence to: D Wilkinson mailto:david.wilkinson@%20uq.edu.au

Bibliografie

1 Tugwell P. Campaign to revitalise academic medicine kicks off. BMJ 2004;328:597.

2 Clark J, Smith R. BMJ Publishing Group to launch an international campaign to promote academic medicine BMJ 2003;327:1001-2.

3 International Working Party to Promote and Revitalise Academic Medicine. Academic medicine: the evidence base. BMJ 2004:329:789-92.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Rodica Chirculescu
Autor: