Corupţia la nivelul instituţiilor medicale

General Medical Council (GMC - Consiliul Medical General) a constatat, de curând, că dl. Anjan Kumar Banerjee şi profesorul Timothy John Peters s-au făcut vinovaţi de greşeli profesionale grave în ceea ce priveşte activitatea de cercetare, greşeli comise cu un deceniu în urmă. Peter Wilmshurst afirmă că nu e vorba despre un caz izolat, în care un medic a fost complicele colegului său, ci despre corupţie la niveluri superioare, în mediul academic

Pentru ca răul să triumfe nu este nevoie decât ca oamenii buni să nu facă nimic

Edmund Burke

S-a scurs un deceniu între data la care Anjan Kumar Banerjee a recunoscut, în faţa rectorilor de la Spitalul King's College, că şi-a falsificat rezultatele cercetărilor1-3 şi momentul în care, la 30 noiembrie 2000, Comitetul de Conduită Profesională al GMC l-a găsit vinovat de greşeli profesionale grave, datorate lipsei de corectitudine.4,5 Cu ocazia unei audieri separate, din 28 februarie 2001, a primit acelaşi verdict şi profesorul Timothy John Peters, conducătorul cercetărilor efectuate de Banerjee între 1988 şi 1991.6 GMC a constatat că, după ce a aflat că Banerjee falsificase cercetările, Peters nu a făcut nici o tentativă de a-i împiedica pornirile frauduloase, nu a retras publicaţiile în care apăreau amândoi în calitate de coautori ai articolelor cu rezultate falsificate, nu a atenţionat GMC cu privire la frauda lui Banerjee şi a pus la dispoziţia Medical Research Council (MRC -Consiliul de Cercetare Medicală), care a finanţat lucrările, un raport final fals asupra activităţii lui Banerjee.6

Toate aspectele menţionate sunt cunoscute publicului larg, dar adevăratul scandal a fost mai puţin mediatizat. Nu era vorba doar despre cazul unui medic care îşi acoperise un coleg, ci de corupţie la nivel superior, în instituţiile universitare cu atribuţii speciale în privinţa admiterii de noi membrii în GMC. Dat fiind faptul că nu au fost luate din timp măsurile coercitive necesare, Banerjee a putut obţine un post de consultant în ciuda îndoielilor care planau asupra corectitudinii ori a competenţei sale clinice. În noiembrie 2000, când GMC a decis să fie suspendat din Registrul Medical, timp de un an, pe motiv că falsificase rezultatele cercetării, Banerjee fusese demis de opt luni din postul de consultant, ca urmare a aspectelor legate de probitatea sa financiară şi de competenţa clinică. 

Idei principale

Constatarea, de către GMC, a vinovăţiei lui Anjan K Banerjee şi Timothy J Peters, în ceea ce priveşte greşelile profesionale grave în activitatea de cercetare, greşeli comise cu un deceniu în urmă, reprezintă un rechizitoriu la adresa conducerii instituţiilor academice care au contribuit la tăinuirea fraudei

Rectorii (profesorii Harold Baum şi T J Peters) şi secretarul de la King's College Hospital Medical School (dl. H T Musselwhite) ştiau că Banerjee falsificase rezultatele cercetărilor proprii, dar nu au sesizat GMC, organismele finanţatoare sau revista care a publicat cercetările false

Universitatea din Londra a fost informată că Banerjee îşi falsificase teza de masterat în chirurgie, dar nu i-a retras gradul universitar

Peters a permis ca numele său să figureze printre cele ale coautorilor articolelor de cercetare falsificate

Medicilor primari chirurgi le-au fost aduse la cunoştinţă suspiciunile legate de activitatea lui Banerjee, ceea ce nu a frânat iniţiativa Royal College of Surgeons of England (Colegiul Regal al Chirurgilor din Anglia) de a-i acorda, anul următor, titlul de profesor Hunterian, pentru rezultatele ştiinţifice falsificate

La a doua audiere în faţa GMC, Banerjee a fost găsit vinovat de fraudă la adresa pacienţilor şi organizaţiilor cu care a colaborat o lungă perioadă de timp, iar standardele clinice ale activităţii sale au fost şubrede

Cu ocazia celei de-a doua audieri în faţa Comitetului de Conduită Profesională, din septembrie 2002, abaterile incriminate au determinat excluderea lui Banerjee din Registrul Medical. 

Cercetarea frauduloasă

Cariera lui Banerjee a decolat cu surle şi trâmbiţe. I s-au acordat onoruri şi distincţii la examenul de absolvire, precum şi 24 de burse, premii şi medalii pe perioada studenţiei.1-7 După ce a lucrat ca rezident în spitale universitare, a devenit medic primar la spitalul Hammersmith; ulterior a candidat la funcţia de medic chirurg la spitalul Northwick Park,1 dar înainte de-a o prelua, Banerjee i-a scris lui TJ Peters, cerându-i permisiunea ca, în timpul liber, să-i utilizeze laboratorul din spital pentru activitatea de cercetare.1,3 În acea perioadă timpurie, el absolvise prima etapă a bursei oferite de Royal College of Surgeons (Colegiul Regal al Chirurgilor) din Anglia şi publicase 49 de articole.1

În 1988, la scurtă vreme după ce-şi începuse activitatea de cercetare cu Peters, au apărut primele dubii cu privire la corectitudinea lui Banerjee.6 Acesta redactase două articole despre efectele antiinflamatoarelor nesteroidiene la nivelul intestinului de şobolan,1, 8-10 menţionând, în calitate de coautori, numele a patru medici din spital. Pe lângă Peters figurau şi doctorii Ingvar Bjarnason (actualmente profesor), Paul Smethurst şi Ashley Price (în prezent profesor). Toţi trei şi-au exprimat, în faţa lui Peters, rezervele la adresa lui Banerjee.8-10 Primii doi au afirmat că nu contribuiseră cu nimic la studii şi că nu puteau dovedi că Banerjee reuşise să efectueze, în timpul liber, un număr aşa de mare de experimente pe animale.8,9 Într-adevăr, ei nu au putut găsi nici o dovadă care să ateste că Banerjee ar fi avut acces la unele dintre echipamentele prezentate în articolele sale, sau că ar fi fost instruit să le utilizeze. Price a afirmat că puţinele probe histologice care-i fuseseră arătate nu justificau concluziile radicale emise de autor.10 Cei trei au refuzat să-şi asocieze numele cu cercetările respective.8-10


Anjan Kumar Banerjee înaintea audierii de către GMC

La puţin timp după incident, Peters a preluat funcţia de profesor la spitalul King's College.3 O mare parte a personalului cu care colaborase la Northwick Park l-a urmat şi la King's.3 În luna martie 1989, Banerjee a obţinut o bursă de studiu acordată de MRC, sub îndrumarea lui Peters.1 Cercetările sale asupra efectelor exercitate de antiinflamatoarele nesteroidiene la nivelul intestinului au fost finanţate prin burse acordate de două fundaţii şi de o companie medicală.7 I s-a alăturat şi Bjarnason.11 Anterior, alţi cercetători de la King's (dr. Roy Sherwood2,12 dr. Kishore Raja13 şi dr. Robert Simpson14,15) şi un colaborator de la spitalul St Thomas (dr. Ian Menzies16,17) îşi exprimaseră, în faţa lui Peters, îngrijorarea că Banerjee ar fi falsificat rezultatele cercetărilor pe subiecţi umani. Sherwood a constatat că nivelul izotopului radioactiv pe care Banerjee pretinsese că l-ar fi utilizat depăşea considerabil rezervele întregului departament.2,12

Instituţiile academice implicate

Spitalul King's College

Doctorii Peters şi Sherwood au respins tentativele lui Banerjee de-a le oferi explicaţii; atunci, el le-a mărturisit că falsificase datele prezentate în rezumatul acceptat la consfătuirea Societăţii Britanice de Gastroenterologie din primăvara anului 1990.1-3 Sherwood a insistat ca rezumatul, la care fusese numit coautor, să fie retras, iar Peters a consimţit.2,12 Sherwood a subliniat că numărul revistei Gut care acceptase publicarea rezumatului era, probabil, sub tipar,2,12 dar, nu se ştie din ce motiv, rezumatul18 a apărut fără nici o notă de retractare.3, 5 Peters a depus mărturie că, imediat după destăinuirea făcută de Banerjee în prezenţa sa şi a lui Sherwood, a discutat cu profesorul Roger Williams despre falsificarea cercetărilor; acesta era profesor de gastroenterologie la King's, iar în acea perioadă îndeplinea şi funcţia de preşedinte al British Society of Gastroenterology (Societatea Britanică de Gastroenterologie).3 Articolul nu a fost retras decât în ianuarie 2001, timp în care a fost citat ca sursă bibliografică de mai multe ori.2, 12

În acelaşi timp, primele două variante ale lucrărilor referitoare la enteropatia indusă de antiinflamatoarele nesteroidiene (trei dintre coautorii cărora solicitaseră să li se retragă numele)1, 8-10 au fost combinate într-un singur articol care a fost trimis spre publicare revistei Gut, avându-i ca autori numai pe Banerjee şi pe Peters.19 Zece ani mai târziu, în luna noiembrie 2000, GMC a constatat că şi rezultatele prezentate în articolul respectiv erau false.4 În 1990 au apărut dubii cu privire şi la alte cercetări ale lui Banerjee, care au fost supuse unei anchete iniţiate în cadrul spitalului King's College.3,17 La finalul anchetei, în luna iulie 1991, profesorul Harold Baum (Directorul School of Life, Basic Medical, and Health Sciences - Facultatea de Ştiinţe ale Vieţii, Medicinii Fundamentale şi Sănătăţii) i-a adresat lui Peters o scrisoare confidenţială, trimisă în copie şi lui H T Musselwhite (secretar al Facultăţii de Medicină), în care afirma: "După o examinare atentă a dovezilor pe care mi le-aţi trimis sunt pe deplin convins că rezultatele cercetărilor prezentate de dr. Banerjee începând cu anul 1988 sunt în cel mai bun caz îndoielnice şi adeseori contrafăcute."3 De atunci nu au mai fost văzute nici documentele incriminante, nici caietele de laborator ale lui Banerjee,20 ceea ce a stânjenit investigaţiile GMC în cazul doctorului anchetat.

King's College nu a informat MRC, ori alte organizaţii care ofereau burse, că rezultatele cercetărilor pe care Banerjee pretinsese a le fi efectuat cu sprijinul lor erau, de fapt, falsificate; de asemenea, nu a fost returnată nici una dintre bursele primite.3, 6 Peters a fost criticat de GMC pentru că, în raportul său final către MRC, nu a consemnat dubiile pe care le avea asupra activităţii lui Banerjee.6

Universitatea din Londra

Între timp, Banerjee a transmis Universităţii din Londra o teză, în vederea obţinerii unui masterat în chirurgie; teza se baza pe cercetările publicate în revista Gut.1 La ora actuală ştim că respectivele cercetări erau falsificate.4 Bjarnson a trimis o notificare direct la universitate,11,21 întrucât autorităţile de la King's College nu-şi manifestaseră ferm intenţia de a semnala Universităţii din Londra faptul că teza lui Banerjee (pe baza căreia îi fusese acordat masteratul în chirurgie) se axa pe cercetări suspecte. Pe 7 august 1991, Bjarnson a adresat o scrisoare Senatului şi Secretariatului Consiliului Academic al Universităţii din Londra.11,21 El şi-a reiterat dubiile afirmate, anterior, în notificarea către universitate, cu privire la lipsa de autenticitate a cercetărilor prezentate în teza lui Banerjee, dubii împărtăşite şi de şase coautori.11,21 Bjarnson a afirmat, însă, că a fost constrâns să-şi retragă acuzaţiile în urma avertismentului dat de profesorul Peters, care îi recomandase să renunţe la suspiciuni ca să nu aibă neplăceri în carieră.11,21 Universitatea a recunoscut că primise scrisoarea de notificare.22

Multă lume ar putea contesta autenticitatea unei retractări făcute de o persoană sub constrângere. Se pare că universitatea nu a luat nici o măsură până la 5 decembrie 2000, când, după audierea lui Banerjee la GMC, i-am atenţionat să-i reanalizeze teza. Secretarul academic al universităţii mi-a trimis o scrisoare, pe 21 decembrie, în care eram rugat să le pun la dispoziţie copii ale documentelor universităţii, întrucât ei le pierduseră pe ale lor. M-am conformat solicitării. În ciuda intervenţiilor mele repetate, universitatea încă nu m-a informat dacă va retrage sau nu gradul obţinut ca rezultat al fraudei.

Colegiul Regal al Chirurgilor din Anglia

În acea perioadă au ieşit la iveală şi alte dubii.3,13-15 Cu ocazia audierilor GMC s-a afirmat că medicii chirurgi şefi au fost informaţi despre dubiile ce planau asupra activităţii lui Banerjee.3 În mod surprinzător, anul următor, Banerjee a beneficiat, cu sprijinul Royal College of Surgeons, de un prestigios profesorat Hunterian, ceea ce i-a oferit prilejul de a-şi prezenta rezultatele dubioase ale cercetărilor în cadrul unei prelegeri susţinute la colegiu.7

Răspunsul oferit de King's College

Ulterior judecării lui Banerjee de către GMC, King's College a oferit o declaraţie de presă prin care era negată orice implicare într-o acţiune de acoperire a fraudei.23,24 După judecarea lui Peters de către GMC, King's College a dat o altă declaraţie de presă, în care se afirma că GMC nu formulase critici la adresa facultăţii sale de medicină. GMC are dreptul să ia măsuri doar împotriva medicilor din Registrul Medical, neavând nici o autoritate asupra unor organizaţii cum sunt King's College, Universitatea din Londra sau Royal College of Surgeons ori asupra doctorilor care nu sunt înscrişi în Registrul Medical (administratorii şefi ai unei facultăţi de medicină sau profesorii pensionaţi). Prin urmare, faptul că GMC nu a formulat critici individuale sau la adresa organizaţiilor nu înseamnă că era acceptată atitudinea persoanelor sau instituţiilor incriminate.

În 1997, revista Lancet mi-a publicat eseul în care descriam cazul şi menţionam doar numele King's College, dar nu şi pe al lui Banerjee.25 La puţin timp după publicare, revista Lancet a primit o scrisoare de la profesorul Arthur Lucas (rector la King's College Londra) şi de la Sir Ian Gainsford (prorector la King's College Londra şi decan al Facultăţii de Medicină şi Stomatologie), în care era solicitată retractarea publică a afirmaţiilor referitoare la King's şi la angajaţii săi.26 Revista Lancet a decis, după ce m-a consultat, că nu era necesară nici o retractare.

Lucas şi Gainsford au emis o serie de afirmaţii care s-au dovedit a nu fi reale. Iată-le:

1. Că în momentul admiterii lui Banerjee la King's College nu existau informaţii care să-l defavorizeze. GMC a demonstrat că profesorul Peters, care l-a admis pe Banerjee la King's, fusese înştiinţat despre preocupările referitoare la cercetările lui Banerjee şi la corectitudinea sa încă din noiembrie 1998, cu cinci luni înaintea debutului activităţii lui Banerjee la King's.6

2. Că King's a interzis publicarea tuturor acelor rezultate ale cercetărilor lui Banerjee care ar fi stârnit şi cele mai mici dubii. GMC a constatat că Peters nu făcuse "suficiente demersuri menite a-l împiedica pe Banerjee să continue falsificarea rezultatelor ori a garanta retractarea, în timp util, a publicării lor." Din transcrierile audierilor GMC reiese clar că Peters a informat tot timpul autorităţile medicale universitare.

3. Că King's a atenţionat Universitatea din Londra cu privire la posibilitatea ca, în cadrul activităţii consacrate obţinerii unui grad universitar superior, să fi fost utilizate date inexacte. În cazul în care s-ar confirma o asemenea ipoteză, ne-ar fi greu să înţelegem motivele care au determinat, totuşi, acordarea gradului.3

4. Că autorităţile de la King's au recomandat organizaţiei finanţatoare (MRC) să nu reactualizeze contractul lui Banerjee. GMC a aflat că, după prezentarea tezei, Banerjee şi-a dat demisia, cu un raport final favorabil.1,3

5. Că autorităţile de la King's au garantat că Banerjee nu-şi va continua activitatea de cercetare. După ce a plecat de la King's, Banerjee a publicat numeroase articole, i-a fost recunoscută competenţa de către Universitatea din Nottingham, a primit burse independente şi a îndrumat activitatea desfăşurată de diverşi cercetători.1,7

Lucas şi Gainsford au mai afirmat că "procedurile de la King's au fost revizuite cu mai mult timp în urmă, prin prisma acestui caz şi al altora similare". Este, aşadar, surprinzătoare lipsa de cooperare a celor de la King's în privinţa recentelor investigaţii pe care GMC le face referitor la acuzaţiile de fraudă, semnalate de subsemnatul, la adresa unui alt angajat.

Evoluţia lui Banerjee

Banerjee a părăsit King's College şi şi-a continuat specializarea în diverse alte instituţii medicale, cu speranţa de-a obţine postul de chirurg consultant la Halifax.27 Nu au întârziat să apară noi dubii cu privire la activitatea sa şi, cu opt luni înainte de a fi audiat de GMC, Banerjee a fost suspendat din funcţie de către conducerea spitalului, din cauza unor acuzaţii care nu aveau nici o legătură cu frauda semnalată la King's.27 Royal College of Surgeons a fost solicitat să investigheze competenţa clinică a lui Banerjee, iar corectitudinea lui financiară a fost verificată de o autoritate independentă.

În acest timp, numele lui Banerjee figura pe lista candidaţilor la bursele acordate de două dintre cele trei colegii regale medicale existente în Marea Britanie. A obţinut doar una dintre ele.1 Faptul că nu a reuşit să beneficieze şi de cealaltă nu s-a datorat vreunei verificări oficiale, ci pur şi simplu hazardului: s-a întâmplat să văd numele lui Banerjee pe lista de nominalizări şi am informat colegiul despre iminenţa audierilor la GMC. Se pare că au existat dificultăţi de comunicare dacă două colegii medicale regale au decis să-i acorde unui chirurg privilegiul obţinerii de burse fără să ştie că respectivul era audiat de GMC şi anchetat de Royal College of Surgeons şi de alte organizaţii.

Banerjee a demisionat de la spital după ce GMC l-a suspendat timp de un an din Registrul Medical. Pe perioada coercitivă am solicitat GMC să intensifice ritmul anchetării acuzaţiilor aduse lui Banerjee. Suspendarea s-a încheiat în ianuarie 2002, iar pe 21 ianuarie 2002 a fost suspendat de Interim Orders Committee (Comitetul Interimar de Disciplină). Pe 9 septembrie 2002, Banerjee a fost găsit, pentru a doua oară, vinovat de greşeli profesionale grave. Principalele capete de acuzare incriminau incorectitudinea lui financiară pe o perioadă de timp îndelungată. El dezinformase pacienţii cu privire la dimensiunile listelor de aşteptare din cadrul NHS, cu scopul de a-i determina să opteze pentru tratament privat, şi solicitase plata unor servicii pe care nu le prestase niciodată. Au fost exprimate şi dubii legate de competenţa sa clinică.

S-ar putea ca excluderea lui Banerjee din Registrul Medical să domolească avântul unora de-a investiga aspectele evidente ale cazului. Eu, unul, aş vrea să ştiu cum se face că dubiile care planează, de zece ani, asupra corectitudinii şi abilităţilor clinice ale acestui om nu s-au regăsit în rapoarte sau în referinţele pentru angajare.

Instituţiile academice şi GMC

Facultăţile de medicină, universităţile, colegiile regale şi societăţile de specialitate au roluri cheie în stabilirea standardelor pentru practica medicală din Marea Britanie şi pentru acordarea calificărilor. King's College, Universitatea din Londra şi Royal College of Surgeons fac parte dintre organizaţiile care îi numesc direct în GMC pe cei ce nu au fost aleşi ca membri ai forului respectiv. Într-o asemenea situaţie, unii dintre decanii de vârstă ori managerii instituţiilor menţionate n-au dezvăluit, timp de un deceniu, o serie de cazuri grave de malpraxis. Unii dintre ei i-au permis lui Banerjee să obţină în mod fraudulos o funcţie şi un privilegiu, devalorizând, astfel, funcţiile primite de alţi medici de la instituţiile lor. Nu se poate spune doar că s-au închis ochii, ci că unii i-au ameninţat pe cei care nu "acceptau" frauda,8, 11, 21 iar alţii au distrus dovezile.20 Oare unui judecător căruia i-a fost dovedită implicarea în ascunderea crimelor şi pervertirea cursului anchetei i s-ar permite să profeseze în continuare? Ar trebui oare să li se permită unor organisme cum sunt King's College, Universitatea din Londra şi Royal College of Surgeons să continue să numească membrii GMC nedesemnaţi în urma alegerilor?

Cazul în care au fost implicaţi Banerjee şi Peters nu este unul izolat. Cunosc şi alte situaţii investigate de GMC, în care unele instituţii academice, responsabile de nominalizarea membrilor GMC, au refuzat să coopereze cu anchetatorii GMC în privinţa activităţii de cercetare frauduloasă şi altor forme de malpraxis de care s-au făcut vinovaţi medicii angajaţi în instituţiile lor. E greu de crezut că decizia de-a nu coopera cu GMC este luată de cei cu funcţii mici. Se pare că, în unele cazuri, persoanele implicate în decizia instituţiei lor de-a refuza cooperarea cu investigatorii GMC sunt membrii GMC numiţi de alte instituţii. Se impune ca, ori de câte ori se fac restructurări la nivelul GMC, să fie reevaluat rolul instituţiilor academice în numirea membrilor acestui forum.

Dovezile documentare coroborate în prezentul articol au fost oferite BMJ de către dr. Wilmshurst.

Finanţare: Nici una.

Conflict de interese: Am întocmit rapoarte către GMC despre activitatea lui Banerjee şi Peters. Nu-i cunosc personal pe nici unul. Nu am nici un interes financiar.

Institutional corruption in medicine 
BMJ 2002;325:1232-5

Royal Shrewsbury Hospital, Shrewsbury SY3 8XQ 
Peter Wilmshurst consultant cardiologist 
peter.wilmshurst@rsh.nhs.uk

Bibliografie


1 Testimony of AK Banerjee. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D3/2­88 and D4/1­18.

2 Testimony of R Sherwood. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/55­62.

3 Testimony of TJ Peters. Transcript of Case of Peters, Timothy John before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D1/72­85 and D2/1­46.

4 Determination of the Professional Conduct Committee of the General Medical Council in the case of Banerjee, Anjan Kumar. Transcript of Case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D4/46­8.

5 Farthing MJG. Retraction in Gut 10 years after publication. Gut 2001;48:285­6.

6 Determination of the Professional Conduct Committee of the General Medical Council in the case of Peters, Timothy John. Transcript of case of Peters, Timothy John before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D3/17­8.

7 Banerjee AK. Curriculum vitae.

8 Testimony of I Bjarnason. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/6­37.

9 Testimony of P Smethurst. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/38­48.

10 Testimony of A Price. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/48­54.

11 Testimony of I Bjarnason. Transcript of case of Peters, Timothy John before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D1/8­43.

12 Testimony of R Sherwood. Transcript of case of Peters, Timothy John before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D1/60­66.

13 Testimony of K Raja. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/68­73.

14 Testimony of R Simpson. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/73­79.

15 Testimony of R Simpson. Transcript of case of Peters, Timothy John before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D1/67­71.

16 Testimony of I Menzies. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D2/63­68.

17 Testimony of I Menzies. Transcript of case of Peters, Timothy John before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D1/43­50.

18 Banerjee AK, Sherwood R, Rennie JA, Peters TJ. Sulphasalazine reduces indomethacin induced changes in small intestinal permeability in man. Gut 1990;31:A593.

19 Banerjee AK, Peters TJ. Experimental non­steroidal anti­inflammatory drug induced enteropathy in the rat-similarities to inflammatory bowel disease and effect of thromboxane synthetase inhibitors. Gut 1990;31:1358­64.

20 Submission of Mr Morris, counsel to AK Banerjee. Transcript of case of Banerjee, Anjan Kumar before the Professional Conduct Committee of the General Medical Council. T A Reed Co. D1/32.

21 Letter from I Bjarnason to S Johnson of the Senate and Academic Council Secretariat, University of London. 7 August 1991.

22 Letter from S Johnson of the Senate and Academic Council Secretariat, University of London, to I Bjarnason. 8 August 1991.

23 Fax from Chris Coe, communications director at King's College Hospital, to Sarah Boseley of the Guardian. 12 December 2000.

24 Laurance J. Independent. 12 December 2000.

25 Wilmshurst P. The code of silence. Lancet 1997;349:567­9.

26 Letter from Professor Arthur Lucas and Sir Ian Gainsford to Dr Richard Horton dated 7 April 1997.

27 Ramsay S. UK consultant censured for failure to act on junior's research fraud. Lancet 2001;357:780.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Irina Tănăsescu
Autor: